Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5701
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielania dotacji w ramach kwot ustalonych w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
31/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5702
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2011 r.
Nr aktu prawnego
30/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5703
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie planu ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2011.
Nr aktu prawnego
29/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5704
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1466N obejmującej działki nr 124/4; 124/7; 183 obręb Wyrandy gmina Purda kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
28/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5705
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kętrzyńskiego.
Nr aktu prawnego
27/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5706
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2011
Nr aktu prawnego
III/31/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5707
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2037
Nr aktu prawnego
III/30/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5708
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o uchyleniu uchwały Nr II/17/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2037
Nr aktu prawnego
III/29/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5709
Data podjęcia
2011-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych"
Nr aktu prawnego
26/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5710
Data podjęcia
2011-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych"
Nr aktu prawnego
25/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji