Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5671
Data podjęcia
2011-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: przekazania do załatwienia Staroście Kętrzyńskiemu jako przełożonemu służbowemu, skargi na postępowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wniesionej przez Jana Banaszczyka, reprezentującego Dariusza Miejłuka w postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym o udzielenie koncesji na wydobycie kruszywa ze złoża Koczarki.
Nr aktu prawnego
IV/38/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5672
Data podjęcia
2011-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego Budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
IV/37/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5673
Data podjęcia
2011-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego p.n.: "Przygotowanie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi powiatowej Michałkowo -Garbno -Skandawa wraz z przebudową mostu w msc. Solkienniki"
Nr aktu prawnego
IV/36/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5674
Data podjęcia
2011-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na rok 2011.
Nr aktu prawnego
IV/35/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5675
Data podjęcia
2011-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu Korekcyjno -Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2011-2020
Nr aktu prawnego
IV/34/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5676
Data podjęcia
2011-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2020 i Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2011-2020
Nr aktu prawnego
IV/33/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5677
Data podjęcia
2011-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2011-2020.
Nr aktu prawnego
IV/32/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5678
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr 467/2009 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kętrzynie przy ul. Klonowej
Nr aktu prawnego
54/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5679
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr 466/2009 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu.
Nr aktu prawnego
53/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5680
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 30/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2011 r.
Nr aktu prawnego
52/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji