Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego wyższej od ustalonej w przepisach
Nr aktu prawnego
1586/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srokowo, gmina Srokowo
Nr aktu prawnego
1585/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie: zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej Nr 126010N: miejscowość Smokowo – obręb Smokowo, działka nr 6/5, nr 8/1, nr 10/24, nr 5, nr 2
Nr aktu prawnego
1584/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie: zaopiniowania propozycji wyłączenia z użytkowania odcinka drogi powiatowej nr 1559 N Bartoszyce – Perkujki – Osieka – Galiny położonego na działkach ewidencyjnych nr 296 (od działki nr 331); 419; 418 obręb 30 – Krawczyki gmina Bartoszyce
Nr aktu prawnego
1583/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody państwowej jednostce organizacyjnej na oddanie w dzierżawę części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie
Nr aktu prawnego
5/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
4/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2024
Nr aktu prawnego
3/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego”
Nr aktu prawnego
1582/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Lokalnej Grupy Działania „Barcja” z wykonania zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie kętrzyńskim w 2023 roku”
Nr aktu prawnego
1581/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2024 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
1580/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji