ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im Macieja Rataja w Reszlu
Nr aktu prawnego
1361/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1360/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi ulicy Harcerskiej w Kętrzynie zlokalizowanej na działkach Nr 130/26 i 138 obręb 1 ewidencji gruntów miasto Kętrzyn do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie jej przebiegu
Nr aktu prawnego
1359/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity-Łankiejmy na odcinku 0+770.00 -3+742.95
Nr aktu prawnego
1358/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
1357/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-05-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień” – postępowanie II
Nr aktu prawnego
1356/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
23/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń wykonywania badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej na potrzeby orzekania przez Powiatową Komisję Lekarską w Kętrzynie o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
Nr aktu prawnego
22/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-05-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
21/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-05-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń wykonywania badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej na potrzeby orzekania przez Powiatową Komisję Lekarską w Kętrzynie o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
Nr aktu prawnego
20/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji