Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/532/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzyn
Nr aktu prawnego
LXVI/560/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr LXIII/533/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXVI/559/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę nr LXIII/531/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej oraz powierzchni pod jeden automat vendingowy pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie - Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXVI/558/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXVI/557/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2023 oraz 2024
Nr aktu prawnego
LXVI/556/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/555/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/487/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań Powiatu Kętrzyńskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LXVI/554/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/170/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
LXVI/553/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/340/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2030 oraz Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 - 2030
Nr aktu prawnego
LXVI/552/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXVI/551/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji