ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 6041
Data podjęcia
2009-09-10
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/129/2008r. z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2008 roku zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXXVII/243/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 6042
Data podjęcia
2009-09-10
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian w uchwale o budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXXVII/242/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 6043
Data podjęcia
2009-09-10
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka ulicy Rynkowej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XXXVII/241/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 6044
Data podjęcia
2009-09-10
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Rynkowej w Kętrzynie"
Nr aktu prawnego
XXXVII/240/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 6045
Data podjęcia
2009-09-10
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej w Kętrzynie"
Nr aktu prawnego
XXXVII/239/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 6046
Data podjęcia
2009-09-10
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie starówki miasta Reszel w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach: Kraszewskiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek, Wyspiańskiego, Mazurskiej"
Nr aktu prawnego
XXXVII/238/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 6047
Data podjęcia
2009-09-10
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powierzenia prowadzenia Gminie Reszel zadania publicznego w przedmiocie wykonania dokumentacji technicznej "Przebudowy nawierzchni jezdni i chodników w pasie dróg powiatowych w obrębie starówki w mieście Reszel"
Nr aktu prawnego
XXXVII/237/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 6048
Data podjęcia
2009-07-09
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XXXVI/236/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 6049
Data podjęcia
2009-07-09
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego do współpracy z Powiatem Bełchatowskim
Nr aktu prawnego
XXXVI/235/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 6050
Data podjęcia
2009-07-09
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała o zmianie uchwały Nr XX/139/08 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
XXXVI/234/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji