ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5961
Data podjęcia
2009-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przekazania pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupionych w ramach realizacji projektu "Wykorzystaj szansę", umowa Nr POKL.09.02.00-28-439/08-00 dla Szkół Powiatu Kętrzyńskiego objętych projektem
Nr aktu prawnego
413/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5962
Data podjęcia
2009-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 406/2009 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 5.425.989,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Nr aktu prawnego
412/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5963
Data podjęcia
2009-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Reszlu przy ul. Gdańskiej
Nr aktu prawnego
411/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5964
Data podjęcia
2009-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
410/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5965
Data podjęcia
2009-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 404/2009 dotyczącej otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2009 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
409/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5966
Data podjęcia
2009-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej oferty Konkursowe złożone w ramach Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
Nr aktu prawnego
408/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5967
Data podjęcia
2009-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 5.425.989,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Nr aktu prawnego
407/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5968
Data podjęcia
2009-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 5.425.989,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Nr aktu prawnego
406/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5969
Data podjęcia
2009-02-11
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała o zmianie uchwały Nr 400/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
405/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5970
Data podjęcia
2009-02-03
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2009, przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
404/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji