ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5941
Data podjęcia
2009-03-26
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na uchwałę Nr XXIII/155/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic: A.Mickiewicza, Pl. Grunwaldzki i Daszyńskiego w Kętrzynie z dnia 28.08.2008r.
Nr aktu prawnego
XXXII/213/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5942
Data podjęcia
2009-03-26
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XXXII/212/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5943
Data podjęcia
2009-03-26
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie likwidacji Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Nr aktu prawnego
XXXII/211/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5944
Data podjęcia
2009-03-26
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński
Nr aktu prawnego
XXXII/210/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5945
Data podjęcia
2009-03-26
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale o budżecie powiatu na rok 2009 Załączniki:
Nr aktu prawnego
XXXII/209/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5946
Data podjęcia
2009-03-05
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXXI/208/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5947
Data podjęcia
2009-03-05
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr aktu prawnego
XXXI/207/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5948
Data podjęcia
2009-03-05
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
XXXI/206/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5949
Data podjęcia
2009-03-05
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale o budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXXI/205/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5950
Data podjęcia
2009-01-22
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXX/204/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji