ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5671
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1466N obejmującej działki nr 124/4; 124/7; 183 obręb Wyrandy gmina Purda kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
Nr aktu prawnego
28/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5672
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kętrzyńskiego.
Nr aktu prawnego
27/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5673
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2011
Nr aktu prawnego
III/31/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5674
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2037
Nr aktu prawnego
III/30/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5675
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o uchyleniu uchwały Nr II/17/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2037
Nr aktu prawnego
III/29/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5676
Data podjęcia
2011-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych"
Nr aktu prawnego
26/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5677
Data podjęcia
2011-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu użytkowania i termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych"
Nr aktu prawnego
25/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5678
Data podjęcia
2011-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie lokowania w innych bankach środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu".
Nr aktu prawnego
24/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5679
Data podjęcia
2011-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2011 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
23/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5680
Data podjęcia
2011-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych złożonych w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2011 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
22/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji