ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5661
Data podjęcia
2011-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego p. n.: "Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie"
Nr aktu prawnego
V/44/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5662
Data podjęcia
2011-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Nr XVIII/138/04 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu
Nr aktu prawnego
V/43/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5663
Data podjęcia
2011-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
V/42/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5664
Data podjęcia
2011-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
V/41/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5665
Data podjęcia
2011-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w drugim przetargu nieograniczonym na "Organizację szkoleń specjalistycznych, szkoleń językowych oraz szkoleń praktycznych w ramach projektu pt. Wykorzystaj szansę 2"
Nr aktu prawnego
78/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5666
Data podjęcia
2011-04-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania drugiego postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Organizację szkoleń specjalistycznych, szkoleń językowych oraz szkoleń praktycznych w ramach projektu pt. "Wykorzystaj szansę 2"
Nr aktu prawnego
77/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5667
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umowy, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2012 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Nr aktu prawnego
73/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5668
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
72/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5669
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2010 rok
Nr aktu prawnego
71/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5670
Data podjęcia
2011-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupionych w ramach realizacji projektu "Wykorzystaj Szansę 2" realizowanego w ramach POKL na podstawie umowy nr POKL.09.02.00-28-047/10-00 dla Szkół Powiatu Kętrzyńskiego objętych projektem.
Nr aktu prawnego
69/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji