ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5651
Data podjęcia
2011-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko -Orlik 2012 wraz z zapleczem sanitarno -szatniowym przy Zespole Szkół im. Marii C. Skłodowskiej ul. Wojska Polskiego 12 w Kętrzynie"
Nr aktu prawnego
86/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5652
Data podjęcia
2011-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej następujących ulic leżących na terenie miasta Węgorzewo i zaliczenia ich do kategorii drogi gminnej: ul. Nabrzeżnej (droga powiatowa nr 4350N, działka nr 1443, obręb 02 Węgorzewo), części ul. Szpitalnej (odcinek drogi powiatowej nr 4332N, działka nr 544, obręb 01 Węgorzewo)
Nr aktu prawnego
85/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5653
Data podjęcia
2011-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Organizację szkoleń językowych w ramach projektu pt. "Wykorzystaj szansę 2"
Nr aktu prawnego
84/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5654
Data podjęcia
2011-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Organizację szkoleń językowych w ramach projektu pt. Wykorzystaj szansę 2"
Nr aktu prawnego
83/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5655
Data podjęcia
2011-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
82/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5656
Data podjęcia
2011-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji w ramach kwot ustalonych w budżecie powiatu kętrzyńskiego na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
81/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5657
Data podjęcia
2011-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 30/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kętrzyńskiemu odrębnymi ustawami na 2011 r.
Nr aktu prawnego
80/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5658
Data podjęcia
2011-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Karolewie gm. Kętrzyn
Nr aktu prawnego
79/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5659
Data podjęcia
2011-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Nr aktu prawnego
V/46/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 5660
Data podjęcia
2011-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2011
Nr aktu prawnego
V/45/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji