ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5501
Data podjęcia
2009-01-22
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie zasad dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XXX/202/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5502
Data podjęcia
2009-01-22
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/201/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5503
Data podjęcia
2009-01-22
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kętrzynie na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXX/200/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5504
Data podjęcia
2009-01-22
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu w Kętrzynie na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/199/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5505
Data podjęcia
2009-01-22
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Kętrzyński
Nr aktu prawnego
XXX/198/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5506
Data podjęcia
2009-01-22
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Kętrzyński
Nr aktu prawnego
XXX/197/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5507
Data podjęcia
2009-01-22
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Kętrzyński
Nr aktu prawnego
XXX/196/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5508
Data podjęcia
2009-01-22
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12"
Nr aktu prawnego
XXX/195/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5509
Data podjęcia
2009-01-22
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu, ul. Krasińskiego 7"
Nr aktu prawnego
XXX/194/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 5510
Data podjęcia
2009-01-22
Grupa tematyczna
2009
Tytuł aktu
W sprawie podjęcia zadania pn. "Remont mostu w Reszlu na ul. Płowce".
Nr aktu prawnego
XXX/193/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji