ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5501
Data podjęcia
2010-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce Nr 121/9 w Kętrzynie"
Nr aktu prawnego
725/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5502
Data podjęcia
2010-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce Nr 211/10 obr. 1 i miejsc parkingowych na działce Nr 121/9 w Kętrzynie"
Nr aktu prawnego
724/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5503
Data podjęcia
2010-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania zleconego w zakresie kultury i promocji.
Nr aktu prawnego
723/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5504
Data podjęcia
2010-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010
Nr aktu prawnego
XLVI/315/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5505
Data podjęcia
2010-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XLVI/314/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5506
Data podjęcia
2010-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Kętrzyńskiemu jego jednostkom
Nr aktu prawnego
XLVI/313/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5507
Data podjęcia
2010-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
XLVI/312/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5508
Data podjęcia
2010-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLVI/311/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5509
Data podjęcia
2010-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
XLVI/310/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5510
Data podjęcia
2010-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Marcina Majkuta na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XLVI/309/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji