ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024
Nr aktu prawnego
1441/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn”
Nr aktu prawnego
1440/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko. Odcinek: Kętrzyn - Karolewo”
Nr aktu prawnego
1439/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków trwałych
Nr aktu prawnego
1438/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2024 rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, szczegółowego trybu przygotowania projektów planów rzeczowo–finansowych, wykonania kalkulacji dochodów i wydatków budżetu do opracowania projektu uchwały budżetowej, określenia druków planistycznych, zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje, straże i Skarbnika Powiatu
Nr aktu prawnego
1437/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznej listy propozycji zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców oraz karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
1436/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1435/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1434/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Klubu Sportowego SEVEN z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1433/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
1432/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji