ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego”
Nr aktu prawnego
1582/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Lokalnej Grupy Działania „Barcja” z wykonania zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie kętrzyńskim w 2023 roku”
Nr aktu prawnego
1581/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2024 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
1580/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” z wykonania zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nr aktu prawnego
1579/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego
Nr aktu prawnego
1578/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
1577/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
1576/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1575/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Klubu Sportowego SEVEN z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1574/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia „Klub Piłkarski Pomarańcze w Korszach” z wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
Nr aktu prawnego
1573/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji