ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXIII/528/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592N na odcinku Barciany-Pastwiska – etap IV
Nr aktu prawnego
1459/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego do wykonania pomocniczych działań zakupowych wspierających Powiat Kętrzyński w organizacji postępowań o udzielenie zamówienia: „Opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające obiekt mostowy przy ul. Podmiejskiej w Reszlu”
Nr aktu prawnego
1458/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego wyższej od ustalonej w przepisach
Nr aktu prawnego
1457/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1456/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środka trwałego
Nr aktu prawnego
1455/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Kętrzynie do odbioru komputerów przenośnych typu laptop oraz dalszego przekazania na własność lub użyczenie rodzicom ucznia klasy objętej wsparciem w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
1454/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. #Bank Dobrych Serc Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
1453/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku dr. woj. 592 - Tołkiny - Babieniec (od km 0+010 do km 1+300) - etap I”
Nr aktu prawnego
1452/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Polskiego Związku Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Kętrzyn z wykonania zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Nr aktu prawnego
1451/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji