ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania i ustalenia wysokości stypendiów za wysokie wyniki w nauce
Nr aktu prawnego
1461/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
1460/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie oraz nadania mu statutu
Nr aktu prawnego
LXIII/536/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXIII/535/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023-2035
Nr aktu prawnego
LXIII/534/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXIII/533/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXIII/532/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej oraz powierzchni pod jeden automat vendingowy pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXIII/531/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pływalni znajdującej się w budynku będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXIII/530/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali sportowej znajdującej się w budynku będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
LXIII/529/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji