ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego"
Nr aktu prawnego
LII/436/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego obowiązujących w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LII/435/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na obszarze powiatu kętrzyńskiego opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LII/434/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
Nr aktu prawnego
LII/433/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/390/2022 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
LII/432/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-10-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
LII/431/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Nr aktu prawnego
1170/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przyznania i ustalenia wysokości stypendiów za wysokie wyniki w nauce
Nr aktu prawnego
1169/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków trwałych
Nr aktu prawnego
1168/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 626/2020 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 3 września 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego
Nr aktu prawnego
1167/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji