ˆ

Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych
 
 
L.p.
Data wpływu
zgłoszenia
Nazwisko i imię
lub nazwa inwestora
adres projektowanego obiektu
opis projektowanego obiektu
data wniesienia
sprzeciwu
informacja o braku wniesienia
sprzeciwu - wykonanie
zgłoszonych robót można
rozpocząć od dnia
1
18.01.2016
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie ul. Ogrodowa 17, 11-400 Kętrzyn
Obręb Smokowo gmina Kętrzyn działki nr.: 6/13; 6/20; 6/5; 6/4; 6/3; 6/2; 6/6
Sieć elektroenergetyczna kablowa nn. zasilająca zespoły garażowe na działkach Nr 6/2; 6/3; 6/4; 6/6 obręb Smokowo gmina Kętrzyn
 
18.02.2016
2
26.01.2016
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn
działka nr 324/6, obręb 3 ul. Warminska Barciany
rozbudowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, dla potrzeb zasilania w energię elektryczną oświetlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x70mm2 ,o łącznej długości 18m
 
26.02.2016
3
28.01.2016
Energa-Operator S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn
dz. nr 146/1 obr. 2
11-400 Kętrzyn ul. Jarosława Dąbrowskiego 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi
 
29.02.2016
4
01.03.2016
"PREF-DOM" J. Horbaczewski, R. Jastrzebowski, A. Proboszcz, S. Suchocki Sp. jawna
11-400 Kętrzyn
dz. nr 127, 180/9, 180/10, 180/15, 180/16, 180/17, 181/8, 194 obr. 3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci kanalizacji deszcowej z przyłączami oraz przyłącza wodociągowego
 
06.04.2016
5
15.03.2016
ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
11-400 Kętrzyn
ul. Ogrodowa dz. nr 377, 378/2, 378/6, 378/9 obr. 7
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV
 
15.04.2016
6
21.03.2016
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
dz. nr 82,14 obręb 18 Kraskowo gm. Korsze
Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV do zasilania altany
 
26.04.2016
7
22.03.2016
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
RD w Kętrzynie
ul. Ogrodowa 17
11-400 Kętrzyn
dz. nr 7/12, 7/8, 7/9, 7/10, 5 obreb 16 Główczyn gm. Barciany
budowa sieci elektroenergetyucznej kablowej n.n. zasilającej dwa budynki mieszkalne wielorodzinne
 
22.04.2016
8
01.04.2016
 
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
dz. nr 202, 208, 211/2, 211/1, 214 obręb 5 Kętrzyn ul. Orkana, Kasprowicza
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV
 
 
02.05.2016
9
06.05.2016
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
11-400 Kętrzyn ul. Poznańska
Działki nr 880/3, 885/5, 888/4 obr. 6
Budowa kablowej sieci enegerycznej n.n. wraz ze złączami pomiarowymi dla zasilania zespołu garaży
 
 
08.06.2016
10
30.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Słowackiego 11-400 Kętrzyn
dz. nr 477, 483/5 obr. 6
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
21.07.2016
 
11
30.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11-400 Kętrzyn
dz. nr 78/2, 78/3, 78/7, 75/52, 75/50, 75/51, 80 obr. 3
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
 
30.06.2016
12
31.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Orkana 11-400 Kętrzyn
dz. nr 216/1, 225 obr. 5
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
 
30.06.2016 -wycofano zgłoszenie
13
31.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Obr. Westerplatte 11-400 Kętrzyn
dz. nr 94/11 obr. 1
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
 
30.06.2016
14
03.06.2016
Energa-Operator S.A.
Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie ul. Ogrodowa 17
11-400 Kętrzyn
ul. Targowa 11-400 Kętrzyn
60, 58/3, 58/2, 57/7, 57/2, 38/43 obr. 3
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej n.n. od sł. nr 24 do sł. nr 33
 
04.07.2016
15
01.08.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Słowackiego 11-400 Kętrzyn
dz. nr 477 obr. 6, 483/5 obr. 6
Odwodnienie działek przy ul. Słowackiego
 
05.09.2016
16
09.08.2016
Gmina Kętrzyn
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
Działki Nr 3/2, 3/7 obręb Stachowizna gmina Kętrzyn 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
   
17
10.08.2016
Gmina Kętrzyn
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
Działki Nr 2/7, 167, 35 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
   
18
25.08.2016
Energa-Operator S.A.
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Reszel ul. Podmiejska
Działki Nr 15/12 obręb Reszel 3, Nr 244 obręb Reszel 2
linia kablowa elektroenergetyczna 0,4 kV ze złączem kablowym
   
19
07.09.2016
Energa-Operator S.A.
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
działki nr 32/5, 32/6, 44, 31/4, 31/23 obręb 14 Młynowo gm. Srokowo
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi
 
10.10.2016
20
20.12.2016
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
ul. Obrońców Westerplatte
11-400 Kętrzyn
dz. nr 94/4, 97/1, 110 obr. 1
Budowa kablowej sieci energetycznej n.n. wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania zespołu garaży
 
31.01.2017
21
16.01.2017
Energa Operator S.A. RD w Kętrzynie
ul. Ogrodowa 17
11-400 Kętrzyn
ul. Budowlana
11-400 Kętrzyn
dz. nr 132/1, 8/2, 2/75, 2/77, 2/80, 2/78, 2/56 obr. 4
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn. zasilającą myjnię samochodową
 
15.02.2017
22
24.02.2017
Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn
ul. Mazowiecka i ul. Nowe Osiedle, dz. nr 89, 88, 71, obr. 4, 251/12, 251/2, 251/7, 251/10, 251/9, 316/1, 317/15, 317/16, 317/7, 316/3, 147, 251/6, 251/5 obr. 5 
Budowa sieci elektroeneretycznej n.n.
 
25.03.2017
23
03.03.2017
Energa-Operator SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
działki nr 233/2, 236, 242, 243, 248/1, 238, 244/3, 244/11, 244/12, 244/13, 244/14, 244/8, 244/7, 244/6, 271, 244/4, 244/1 obręb 0011 Lesny Rów, jednostka ewidencyjna 280806_2 Srokowo-Gmina
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV
 
27.03.2017
24
16.03.2017
Gmina Miejska Kętrzyn
dz. nr 2-308, ul. Wierzbowej w Kętrzynie.
Budowa oświetlenia zewnetrznego terenów zielonych wraz z oświetleniem zewnetrznym boiska,
 
03.04.2017
25
20.04.2017
Energa-Operator SA z Siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
działki nr 85/3,84/8,84/9,84/5,83/6,82/4,81/5,80/11,79/35,79/30,79/29,79/27 obręb 10 Leśniewo gm. Srokowo
sieć elektroenergetyczna n.n. zasilająca złącza kablowo-pomiarowe Z1, Z2 i Z3 ze stacji transformatorowej LEŚNIEWO KĄPIELISKO w Leśniewie gm. Srokowo
 
28.04.2017
26
14.04.2017
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
 Kętrzyn ul. Górna
obręb 1 dz. nr 73/1, 74/5, 74/2, 74/3, 74/4, 72/7, 72/9
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami - siećelektroenergetyczna
 
08.05.2017
27
20.04.2017
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie
działki nr 180/16, 194, 197, 196/5, 196/4 obręb 3 ul. Asnyka w Kętrzynie
sieć elektroenergetyczna kablowa n.n.zasilająca zespoły garażowe
 
12.05.2017
28
12.05.2017
Energa-Operator SA z Siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
11-420 Srokowo ul. Szkolna działki nr 221/1, 221/50, 221/49, 221/48, 221/4, 221/23 obręb 20 Srokowo
sieć elektroenergetyczna kablowa n.n.
 
05.06.2017
29
06.06.2017
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie
dz. nr 145/6, 145/5 obr. 5 ul. Limanowskiego, 11-400 Kętrzyn
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej n.n.
   
30
06.07.2017
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
działki nr 63, 200/1, 201 obręb 3 ul. Spacerowa Kętrzyn
oswietleniowa elektroenergetyczna linia kablowa 0,5kV z lampami oświetlenia ulicznego - sieć elektroenergetyczna
   
31
12.01.2018
Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddz. Olsztyn
dz. nr 141, 142/9, 142/8, 142/11, 143, 144/6, 144/4, 144/3, 144/2 obr. 5 i dz. nr 1/1, 1/5 obr. 7 ul. Dworcowa, 11-400 Kętrzyn
Budowa kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV oraz złącza kablowego
   
32
02.03.2018
Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
dz. nr 7/10, 7/11, 10, 12, 13/2 obr. 5 ul. Mazowiecka, 11-400 Kętrzyn
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV
   
33
19.03.2018
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
dz. nr 39/7, 39/2, 39/5, 39/4 obręb Leśniewo gm. Srokowo
linia kablowa nN kablem YAKXS  4x 120mm2  o dł. 185m ze złączem kablowo-pomiarowym wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej do zasilenia dz. nr 39/4 obr. leśniewo
 
10.04.2018
34
18.05.2018
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Dz. nr 49/1, 50/5, 50/6, 50/4 Kętrzyn Miasto ul. Górna obręb 8
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV ze złączami - sieć elektroenergetyczna
   
35
16.05.2018
Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
dz. nr 3/2 obręb 0002 Kętrzyn ul. Jagiełły
sieć kablowa elektroenergetyczna nN 0,4 kV
   
36
29.05.2018
Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie
dz. nr 309/2, 205, 308, 307, 296, 26/2, 256/9 obr. 2
Kętrzyn, ul. Wierzbowa
sieć elektroenergetyczna kablowa n.n
   
37
11.06.2018
Energa Operator S.A. Oddział  w Olsztynie
dz. nr 38/48 obr. 3, Ketrzyn ul. Targowa
Budowa sieci kablowej nN z dwoma złączami
   
38
02.07.2018
FHU ELDOM B.I. Czarnecka
dz. nr 1-171/11, Miasto Kętrzyn, ul. Sikorskiego
Przebudowa sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia
   
39
05.07.2018
Energa Operator S.A. Gdańsk
dz. nr 581/2, 581/5, 582/2 obr. 6, 200/1, 127, 199, 198 obr. 3
Przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV
   
40
18.07.2018
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie
dz. nr 31/23, 31/4, 71/4, 71/1, 71/2 obręb 14 Młynowo gmina Srokowo
sieć elektroenergetyczna kablowa n.n. zasilająca budynki gospodarcze
 
09.08.2018
41
23.08.2018
Arkadiusz Stańko
dz. nr 14/1, 12/24, 12/54, 12/45, 12/40 obr. 8
ul. Batorego, Kętrzyn
Budowa sieci wodociągowej z przyłączem
   
42
28.08.2018
MWiK Sp. z o.o. w Kętrzynie
dz. nr 8-32/13 ul. Rynkowa, Kętrzyn
Budowa sieci wodociagowej
   
43
10.10.2018
Energa - operator S.A. RD w Kętrzynie
dz. nr 141/1, 141/6, 141/5, 140/1, 140/9, obr. 2, dz. nr 18, 19, 60, 14/2, 14/1, 12/24, 12/26, 12/54, 12/45, 12/40, 12/38 obr. 8
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej n.n.
   
44
15.10.2018
Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
dz. nr 455, 454 obręb 2 Korsze
d. nr 93/1, 97/1, 94/3, 94/1, 129/3, 129/2, 94/2, 129/4 obręb 1 Korsze
budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
 
06.11.2018
45
22.10.2018
Energa Operator S.A. z siedzibą w gdańsku oddz. w Olsztynie RD w Kętrzynie
11-400 Ketrzyn , ul. Kazimierza Wielkiego
147/, 147/13, 148/1, 145, 406, 147/9 obr. 2
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej n.n.
 
 
 
46
18.01.2019
Energa-Operator S.A. z siedibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
działki Nr 171; 170/8; 170/16; 170/17; 170/14; 170/13 obręb Stara Różanka gmina Kętrzyn
Linia kablowa 0,4kV, złącza kablowo pomiarowe 04kV
 
11.02.2019
47
21.01.2019
Energa-Operator  S.A. z siedzibą w Gdański Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztynh
działki Nr 10/13; 10/23; 10/27 obręb Trzy Lipy gmina Kętrzyn
sieć kablowa nn. YAKXS 4x240mm2 i YAKXS 4x70mm2 z trzema złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilenia działek Nr 10/13; 10/23 w miejscowości Trzy Lipy gm. Kętrzyn, posadowienie złącza kablowo-pomiarowego przy istniejącej kablowej rozdzielnicy safowej i zasilenie jej kablem YAKXS 4x70mm2 w celu zasilenia dziłki Nr 10/26 w miejscowości Trzy Lipy gminja Kętrzyn
 
12.02.2019
48
25.02.2019
Edyta Niszczyk
68/23, 68/10, 74/11, 68/20, 76/4, 77/5, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/10, 79/11, 79/12, 79/15, 79/17, 79/19, 79/21, 79/23, 79/25, 79/27, 79/29, 79/35, 80/2, 81/1, 79/30, 79/33, obręb 10 Leśniewo gm. Srokowo
sieć wodociągowa z przyłączami
 
27.02.2019
49
04.03.2019
MWiK Sp. z o.o.
ul. Rynkowa, 11-400 Kętrzyn, dz. nr 32/13 i 57 obr. 8
Rozbudowa sieci wodociągowej
 
 
 
50
11.04.2019
MWiK Sp. z o.o.
ul. Rynkowa, 11-400 Kętrzyn, dz. nr 32/13, 57 obr. 8 i dz. nr 83 obr. 2
Budowa sieci wodociągowej
   
51
22.05.2019
Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
dz. nr 20-221/4 ul. Szkolna Srokowo
sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4kV
 
18.06.2019
52
03.06.2019
Energa Operator S.A.
dz. nr 427, 414/2, 602, 899/40, 899/41, 636, 635 obr. 6 ul. Mazurska, ul. Poznańska, 11-400 Kętrzyn
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączami
   
53
06.09.2019
Energa-Operator S.A.
w Gdansku
Kętrzyn ul. Bydgoska działki nr 07-148, 07-147/2, 07-147/1, 07-144, 07-143
Nowa Wieś Kętrzyńska działki nr 31-130/2, 31-130/3
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych
   
54
09.09.2019
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Kętrzyn, ul. Jagiełły, dz. nr 2-3/2, 8-9, 8-61/77 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
   
55
23.09.2019
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42  10-409 Olsztyn
Karolewo gmina Kętrzyn działki nr 28/12, 28/42, 28/93, 28/92 obręb 0015 Karolewo
gazociąg ś/c PE DN63 i przyłącze gazowe PE DN25
 
16.10.2019
56
22.10.2019
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Korsze ul. Przemysłowa działki nr 110, 3, 546/1 obręb 2 Korsze
gazociąg średniego ciśnienia PEdn90 oraz przyłącza gazu PEdn32
 
13.11.2019
57
03.12.2019
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42  10-409 Olsztyn
Nowa Wieś Kętrzyńska, Brzeźnica działki nr 168, 167, 154, 25/8, 182, 31/15, 86/1 obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska oraz nr 77/1, 12/8 obręb 32 Nowa Wieś Mała gmina Kętrzyn
gazociąg niskiego ciśnienia PEdn180/125 oraz 3 przyłącza gazu PEdn40
 
27.12.2019
58
17.12.2019
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Korsze ul. Wileńska działki nr 182, 545, 542 obręb 2 Korsze
gazociąg średniego ciśnienia PEdn40 oraz przyłącza gazu PEdn25
 
08.01.2020
59
20.12.2019
MWiK Sp. z o.o.
11-400 Ketrzyn
ul. Jagiełły
dz. nr 8-9
sieć kanalizacji sanitarnej
   
60
20.01.2020
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie
11-400 Kętrzyn
ul. Stefana Batorego
dz. nr 12/26, 12/37, 12/35, 12/33, 12/31, 12/29, 12/27, 12/10, 12/6, 12/7, 12/8, 12/45, 12/28, 12/30, 12/32, 12/34, 12/36, 12/48, 12/49, 12/51, 12/53 obr. 8
sieć kablowa nN
   
61
31.01.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Korsze ul. Zielona dz. nr 129, 110, 104 obręb 3 Korsze
gazociąg średniego cisnienia PEdn63 oraz przyłącza gazu PEdn25
 
24.02.2020
62
31.01.2020
MWiK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 6
11-400 Kętrzyn
11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka , dz. nr 3/3, 23, 3/10 obr. 4
sieć wodociągowa
   
63
03.02.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
gm. Kętrzyn, Trzy Lipy obr. 45, dz. nr 48, 36, 25/3, 25/6, 25/13
sieć kablowa nN
   
64
06.02.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Twima 6, 10-950 Olsztyn
11-400 Kętrzyn, ul. Górna, dz. nr 73/1, 73/6, 73/4 obr. 1
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV
   
65
12.03.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Twima 6, 10-950 Olsztyn
Kętrzyn ul. Mielczarskiego
działki nr 261/5, 271/17, 262/5, 261/4, 271/16, 271/21, 271/22, 271/23, 259 obręb 3 m. Kętrzyn
sieć kablowa 0,4kV
 
12.05.2020
66
31.03.2020
Polska Spółka Gazownictwa Oddz. Zakład Gazowniczy w Olsztynie
11-400 Kętrzyn dz. nr 714/14, 714/18 obr. 6
Gazociąg niskiego ciśnienia
   
67
27.04.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Korsze ul. Wileńska działki nr 182, 213/1  obręb 2 Korsze
gazociąg średniego cisnienia PEdn63 oraz przyłącza gazu PEdn25
 
19.05.2020
68
04.05.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Twima 6, 10-950 Olsztyn
Gnatowo gm. Kętrzyn dz. nr 75/7, 75/12, 75/13, 75/9, 75/10
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi
   
69
05.05.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Twima 6, 10-950 Olsztyn
Pilec gmina Reszel działki nr 10/3, 17, 16, 25, 29/3, 29/23, 28/8, 29/22, 30 obręb Pilec
Sieć kablowa nN
 
27.05.2020
70
11.05.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Twima 6, 10-950 Olsztyn
Ketrzyn ul. Górna
działki nr 40/10, 40/4, 39, 38, 55, 49/1, 56/1, 51/9 obręb 8 m. Ketrzyn
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami - sieć elektroenergetyczna 0,4kV
   
71
19.05.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Trzy Lipy gmina Kętrzyn
dz. nr 36, 25/3, 25/6, 271/1, 25/13, 25/18, 25/9 obręb Trzy Lipy
gazociąg ś/c PE DN90/63 i dwa przyłącza gazowe ś/c PE DN25mm
   
72
05.06.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Barciany dz. nr 12/4 obręb 3
sieć gazowa - przyłącze gazu średniego ciśnienia z rur PE dn 32mm do działki nr 12/4 w Barcianach przy ul. Warmińskiej
 
29.06.2020
73
05.06.2020
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie
11-400 Kętrzyn
ul. Bałtycka, dz. nr 38/4, 38/3, 8/2, 20/2, 23, 27, 24, 3/10, 29, 26, 25, 5/4, 5/3 obr. 4
Sieć kablowa nn 0,4kV wraz z modernizacją stacji transformatorowej 15kV
   
74
29.06.2020
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
11-400 Kętrzyn ul. Chopina dz. nr 131/6, 131/1, 132/1, 134/7, 135/4, 138/5 obręb 7 miasto Kętrzyn
oświetlenie - linia elektroenergetyczna kablowa 0,4kV z lampami typu LED
   
75
02.07.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Kętrzyn ul. Poznańska, Bydgoska dz. nr 878/1, 880/3, 880/4 obręb 6 i nr 2, 3, 4, 12, 13 obręb 7 Kętrzyn
gazociąg średniego ciśnienia (500 kPa) o średnicy dn225 lączącego sieci gazowe istniejące w ul. Poznańskiej i Bydgoskiej w Kętrzynie wraz z bezwykopowym przekroczeniem rzeki Guber oraz linii PKP (wg odrębnego zgłoszenia do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)
   
76
16.07.2020
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie
Trzy Lipy gmina Ketrzyn dz. nr 45-5/23, 45-5-24, 45-5/25, 45-5/26, 45-5/27,
sieć elektroenergetyczna kablowa nN zasilająca zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych
   
77
20.07.2020
Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
obręb 0035 Parcz dz. nr 3/1
obręb 0027 Mażany dz. nr 12/3, 12/2, 12/1, 9, 6/1, 6/3, 6/2, 5/1, 1/8, 1/20, 95, 64, 61/2, 61/1, 60/1, 60/2, 58, 57, 71, 89, 88, 87, 84/2
przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN15kV w miejscowości Mażany gmina Kętrzyn
   
78
27.07.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
obręb 11 - Pieckowo, dz. nr 139, 138, 172/3, 175, 32, 20
Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV, budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej z rozbiórką odcinka linii napowietrznej 0,4kV
   
79
27.07.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
obręb 2 - Miasto Reszel, dz. nr 264/24
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączami
   
80
10.08.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olszty
obręb 3 Reszel dz. nr 158, 147/20, 148/48, 147/34, 147/32
Gazociąg ś/c PE DN63 i przyłącze gazu ś/c PE DN25mm
 
02.09.2020
81
06.08.2020
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn
obręb 8 Leginy dz. nr 164/2
Sieć kablowa niskiego napięcia 0,4 kV wraz z naziemną kablową rozdzielnicą szafową
   
82
14.08.2020
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn
obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 176, 101/4
Sieć kablowa nN kablem: YAKXS 4x120mm2
   
83
27.08.2020
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk
obręb 7 miasto Kętrzyn dz. nr 172, 174, 198/7, 198/8, 198/9, 202/14
sieć kablowa elektroenergetyczna nN 0,4 kV
   

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych
 
 
L.p.
Data wpływu
zgłoszenia
Nazwisko i imię
lub nazwa inwestora
adres projektowanego obiektu
opis projektowanego obiektu
data wniesienia
sprzeciwu
informacja o braku wniesienia
sprzeciwu - wykonanie
zgłoszonych robót można
rozpocząć od dnia
84
07.09.2020
"KORPEC" Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Wolności 19A, 11-430 Korsze
obręb 1 miasto Korsze dz. nr 79, 80, 81, 82/2, 82/3
sieć cieplna wysokich parametrów wraz z przyłączami
   
85
07.09.2020
"KORPEC" Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Wolności 19A, 11-430 Korsze
obręb 2 miasto Korsze dz. nr 458/2, 458/3, 459, 463
cieć cieplna wraz z przyłączami niskich parametrów
   
86
03.09.2020
Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
obręb 4 miasto Kętrzyn dz. nr 768/7, 679/5
budowa oświetlenia drogi ul. Brzozowej w Kętrzynie - linii elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV z lampami typu LED.
   
87
14.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
obręb 4 miasto Kętrzyn dz. nr 5/4, 3/3, 3/10, 23, 29
Budowa gazociągu n/c PE dn90 i przyłącza gazu n/c pe dn40
   
88
14.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
obręb 1 miasto Korsze dz. nr 113, 116/5, 116/4, 116/9, 127, 115, obręb 2 miasto Korsze dz. nr 83, 235, 230, 229
Budowa gazociągu ś/c PE dn63 i czterech przyłączy gazu ś/c dn25mm
   
89
17.09.2020
Gmina Barciany ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany
obręb Winda dz. nr 80/1, 87, 99/1 gmina Barciany
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
   
90
23.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
obręb 7 miasto Kętrzyn dz. nr 43, 73, 80, 78, 77, 76, 56
Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa p.n
   
91
30.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 168, 174/6, 82/12, 82/16
gazociąg niskiego ciśnienia i przyłącze gazowego niskiego ciśnienia
   
92
01.10.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 182, 185, 73/6, 75/2
budowa gazociągu n/c PEdn125 oraz przyłącza gazu n/c PEdn40
   
93
02.10.2020
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
obręb 45 Trzy Lipy dz. nr 10/22, 37/2, 11/11, 7, 44, 6, 5/33
budowa przesunięcia słupa Nr 1 i skablowania I-go przęsła TR-1 w postaci sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN ze stacji tr. Trzy Lipy K-0958 obwodu SZOSA na odcinku od sł. Nr 1 do sł. Nr 7 w Trzech Lipach gmina Kętrzyn
   
94
29.10.2020
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 38/47, 37/3, obręb 3 Kętrzyn  i nr 27, 26 obręb 51 Wymiarki gmina Kętrzyn
gazociąg ś/c PEdn63 oraz 3 przyłącza gazu ś/c PEdn25 do działek w Wymiarkach gmina Kętrzyn
   
95
28.10.2020
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 37/3, 38/18, 30/82, 30/113, 30/83 obręb Wopławki gmina Kętrzyn
budowa gazociągu ś/c PE dn 90/63 i dwóch przyłączy gazu ś/c dn25mm w Wopławkach
   
96
08.10.2020
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
dz. nr 8/2, 9/6 obr. 4 miasto Kętrzyn
budowa sieci wodociągowej
   
97
13.11.2020
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 195, 154/38, 154/39, 154/40, 154/41, 154/42, 154/43, 154/44, 154/45 obr. 30 Nowa Różanka
budowa sieci kablowej 0,4 kV
   
98
13.11.2020
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 145/5, 145/4, 145/8, 323, 145/7, 249/3 obr. 8 Leginy gmina Reszel
budowa sieci kablowej 0,4 kV
   
99
01.12.2020
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lebelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 43, 104, 31, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 105, 97, 96, 91, 90, 89, 82, 81 obr. 7 miasto Kętrzyn
gazociąg niskiego ciśnienia PE dn125 i przyłącza gazowe niskiego ciśnienia PE dn40 o ciśnieniu roboczym 2,5 kPa w ramach przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia ul. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie
   
100
14.12.2020
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lebelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 28/7, 28/37, 105, 9/3 obr. 15 Karolewo gmina Kętrzyn
gazociąg ś/c PE dn63 i przyłącze gazu ś/c PEdn32mm
   
101
28.12.2020
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 38/4, 38/44 obr. 3 miasto Kętrzyn ul. Targowa
sieć kablowa niskiego napięcia 0,4 kV do zasilenia działki nr 38/4 w miejscowości Kętrzyn ul. Targowa
   
102
18.01.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 90/5, 90/2 obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska, dz. nr 77/1 obręb 32 Nowa Wieś Mała
gazociąg n/c PEdn125 oraz przyłącza gazu n/c PEdn40 w Nowej Wsi Kętrzyńskiej
   
103
28.01.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 133, 123/1, 52/3 obręb 4 Biedaszki gmina Kętrzyn
gazociąg ś/c PE dn63 i przyłącza gazu ś/c PEdn25mm w miejscowości Biedaszki
   
104
29.01.2021
Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn
Kętrzyn ul. Górna, dz. nr 40/10, 40/4, 39, 38, 55, 49/1, 56/1, 51/9 obr. 8 miasto Kętrzyn
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV ze złączami - sieć elektroenergetyczna 0,4kV
   
105
08.02.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
Trzy Lipy dz. nr 37/2, 44, 5/19, 5/28, 5/23, 5/24, 5/26, 5/27 obręb 45 Trzy Lipy
gazociąg ś/c PEdn63 i cztery przyłącza gazu ś/c dn25mm
   
106
16.02.2021
Energa-Operator SA,
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
dz. nr 147/9, 145 obr. 2 miasto Kętrzyn
budowa sieci kablowej elektronergetycznej 0,4 kV
   
107
08.03.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 148/44, 148/45, 148/38 obręb 3 miasto Reszel
budowa gazociągu ś/c PE dn63 i przyłącza gazu ś/c Pedn25mm
   
108
22.03.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 52, 80, 81, 82 obr. 2 Korsze
budowa gazociągu ś/c PEdn63 i przyłącza gazu ś/c Pedn25mm
   
109
24.03.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul Bendrowskiego 16 33-100 Tarnów
dz. nr 51, 27/3, 38/2 obręb Gantowo gmina Kętrzyn
budowa gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE dn125mm z dwoma przyłączami gazu niskiego ciśnienia z rur PE dn40mm w Gantowie
   
110
12.04.2021
ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130 88-557 Gdańsk
dz. nr 82/27, 82/30, 123/1, 52/1, 82/6, 133, 57/1, 57/2, 82/25 obręb Biedaszki gmina Kętrzyn
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN
   
111
15.04.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul Bendrowskiego 16 33-100 Tarnów
dz. nr 99/4 obręb 1 Korsze
budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 i 1 przyłącza gazu PEdn32 w Korszach przy ul. Orzeszkowej
   
112
26.04.2021
ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130 88-557 Gdańsk
dz. nr 48, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/1 obręb Pastrzewo gm. Reszel
budowa elektroenergetycznych linii kbalowych 0,4 kV ze złączami - sieć elektroenergetyczna
   
113
28.04.2021
KOMEC Sp.  z o.o. ul. Dworcowa 10 11-400 Kętrzyn
dz. nr 623/2, 623/4, 622, 602/1, 899/40 obręb 6 Kętrzyn ul. Poznańska
budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej c.o. wraz z przyłączem do budynku przy ul. Poznańskiej
   
114
05.05.2021
DINO POLSKA S.A ul. Strowska 122, 63-700 Krotoszyn
dz. nr 194/3, 193, 191/1 obręb 3 Korsze
rozbudowa sieci wodociągowej i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
   
115
06.05.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul Bendrowskiego 16 33-100 Tarnów
dz. nr 2/2, 1/14, 1/19 obr, 2 Reszel, dz. nr 2/5, 2/6, 2/2, 35/15 obręb 1 Reszel
budowa gazociągu ś/c Pedn125 oraz przyłącza gazi średniego ciśnienia PEdn40 wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym do 60 m3/d
   
116
10.05.2021
ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130 88-557 Gdańsk
dz. nr 68/20, 74/7, 74/8 obręb Leśniewo
budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV
   
117
17.05.2021
Gmina Korsze ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
dz. nr 10/1, 20/10 obręb Łankiejmy gmina Korsze
budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego
   
118
10.05.2021
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Poznańska 6 11-400 Kętrzyn
dz. nr 140/9, 139/4, 138/3, 138/2 obr. 2 Kętrzyn
budowa sieci wodociągowej
   
119
20.05.2021
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
dz. nr 125/4, 232/1, 125/12, 125/13 obręb Leginy
budowa elekroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym
   
120
31.05.2021
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
dz. nr 185, 73/6 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska
budowa sieci kablowej nN ze złączami kablowo-pomiarowymi
   
121
12.05.2021
Gmina Korsze ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
dz. nr 8/3, 9/18 obręb Głowbity gmina Korsze
sieć elektroenergetyczna oświetleniowa
   
122
12.05.2021
Gmina Korsze ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
dz. nr 104, 102/1 obręb Wiklewo gmina Korsze
budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia drogowego
   
123
02.06.2021
Energa-Operator SA ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 28/97, 28/40 obr. Karolewo gmina Kętrzyn
budowa sieci kablowej do zasilania pomieszczenia garażowego w miejscowości Karolewo
   
124
14.06.2021
Energa-Operator SA ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 102, 123/2, 91, 92, 93, 94 obr. 4
Biedaszki
budowa sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych
   
125
24.06.2021
Elżbieta Czyżewska, 11-400 Kętrzyn
dz. nr 92, 89/3, 89/12 obręb 28 Muławki gmina Kętrzyn
budowa sieci wodociągowej
   
126
31.05.2021
Gmina Miejska Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn
dz. nr 130/4, 130/25, 130/27, 130/28, 130/26, 138 obr. 1 Kęrzyn
budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia drogowego
   
127
02.07.2021
Gmina Korsze ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
dz. nr 124, 128 obręb Saduny gmina Korsze
budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia drogowego
   
128
08.07.2021
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie
dz. nr 165/5, 165/6 obręb Martiany gmina Kętrzyn
sieć elektroeenrgetyczna nN 0,4 kV
   
129
08.07.2021
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie
dz. nr 36, 26/13, 29/5 obręb Trzy Lipy gmina Kętrzyn
sieć elektroeenrgetyczna nN 0,4 kV
   
130
08.07.2021
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie
dz. nr 200/2 obręb Klewno gmina Reszel
sieć elektroeenrgetyczna nN 0,4 kV
   
131
13.07.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Banderowskiego 16, 33-100 Tarnów
dz. nr 87, 82/5, 77/4, 77/1, 75 obręb 2 miasto Kętrzyn, dz. nr 83, 79, 92, 93, 81 obręb 2 miasto Kętrzyn, dz. nr 57, 31, 30/1, 30/2 obręb 8 miasto Kętrzyn
budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn90/63mm i sześciu przyłączy gazu ś/c dn25mm
   
132
14.07.2021
Gmina Barciany ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany
dz. nr 133 obręb Gęsiki gmina Barciany
budowa sieci kanalizacji deszczowej
   
133
15.07.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Banderowskiego 16, 33-100 Tarnów
dz. nr 171/2, 38 obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska
budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn125 i 7 przyłączy gazu
   
134
15.07.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Banderowskiego 16, 33-100 Tarnów
dz. nr 14/1, 12/24, 12/54, 12/26, 12/10, 12/45, 12/32, 12/34 obręb 8 miasto Kętrzyn
budowa gazociągu niskiego ciśnienia z PEdn160/125mm i 3 przyłączy gazu
   
135
27.07.2021
Gmina Korsze ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
dz. nr 162, 21 obręb Suśnik gmina Korsze
budowa kablowej podziemnej linii oświetleniowej 0,4kV oświetlenia drogowego
   
136
02.08.2021
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 147/20, 147/43, 147/44 obr. 3 Reszel
budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym
   
137
05.08.2021
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 74/8, 74/9, 74/10 obręb 10 Leśniewo gmina Srokowo
budowa sieci kablowej nn 0,4 kV
   
138
10.08.2021
Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
dz. nr 32/2 obr. 3 miasto Kętrzyn
budowa sieci kanalizacji deszczowej
   
139 06.09.2021 Urząd GEnerga Operator S.A.m miny Kętrzyn ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn dz. nr 105, 39 obręb Karolewo budowa sieci wodociągowej    
140 13.09.2021 Gmina Srokowo Pl. Rynkowy 1 11-420 Srokowo dz. nr 221/4 obręb 20 Srokowo budowa sieci wodociągowej    
141 14.09.2021 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn dz. nr 394, 287, 393, 493, 156, 492, 293/11 obręb 2 Korsze budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazowym    
142 15.09.2021 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. 1ego Maja 6, 11-440 Reszel dz. nr 158, 148/4 obręb 3 Reszel  dz. nr 90, 91, 93, 98/1 obręb 27 Wólka Ryńska budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej po istniejącej trasie    
143 17.09.2021 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Banderowskiego 16, 33-100 Tarnów dz. nr 210, 211, 324/6, 324/7, 120/9, 120/13, 120/11, 121, 127/3, 128/1 obręb 3 Barciany budowa gazociągu ś/c Pedn63 i przyłącza gazu ś/c Pedn32    
144 12.10.2021 Gmina Kętrzyn ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn dz. nr 75/7, 75/12 obręb Gnatowo gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej Pedn63    
145 15.10.2021 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 11-440 Reszel dz. nr 256/2, 253/1, 253/2, 252 obręb 2 Reszel Budowa sieci wodociągowej DN 200mm o długości 232,35mb    
146 22.10.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 170/13, 170/20,170/22 obreb Stara Różanka Budowa gazociągu ś/c PE dn63 i przyłącza gazu ś/c PE dn32    
147 04.11.2021 Polska Spółka Gazwnictawa Sp. z o.o. ul. Bendrowskiego 16, 33-100 Tarnów dz. nr 144/33 , 148/48, 148/46, 148/44 obręb 3 Reszel Budowa gazociągu z PE dn63mm i przyłącza gazu ś/c PE dn 25mm    
148 10.11.2021
Gmina Korsze
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
dz. nr 27/37 i 27/84 obręb Garbno gmina Korsze Budowa oświetlenia drogowego - kablowej podziemnej linii oświetleniowej 0,4kV    
149 24.11.2021 Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Odział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn dz. nr 230/3, 195, 206/1, 206/2, 207/1, 207/2, 218/1, 218/2, 219/3, 220/2, 229/3, 232 obr.30 Nowa Różanka Dostosowanie linii napowietrznej 0,4kV i budowa sieci kablowej 0,4kV na potrzeby zasilenia w energię elektryczną zespołu budynków na dz. nr 154/9 i 154/37 do 154/45 i 154/72 do 154/76    
150 04.01.2022 Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Odział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn dz.nr 917, 341/16 obr.7 miasto Kętrzyn Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV    
151 26.01.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 243, 251, 250/3, 250/5, 250/7, 253, 248 obr.3 miasto Barciany Budowa gazociągu ś/c z rur PE o średnicy dn 63mm oraz dwóch przyłączy gazu ś/c z rur PE o średnicy 25mm    
152 27.01.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
dz. nr 5 obr.7 Kętrzyn
dz. nr 193,176,100/5,
100/1,100/4,101/4 obr.31 Nowa Wieś Kętrzyńska
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia    
153 08.02.2022 Energa-Operator SA dz. nr 40, 168, 169, 38 obręb Nowa Wieś Ketrzyńska gmina Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN    
154 11.02.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 2/14, 2/18, 2/10 obręb 0031 Nowa Wieś Kętrzyńska gmina Kętrzyn Budowa gazociągu n/c PEdn125 oraz przyłącze gazu n/c PEdn40    
155 18.02.2022 Energa-Operator SA dz. nr 40, 168, 58 obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska gmina Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej przy stacji transformatorowej    
156 18.03.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 88/1, 88/2 obręb 15 Karolewo dz. nr 133/1, 88/3, 87/2, 87/2, 95, 84/5, 84/12, 131/7, 130/3, 131/15, 131/17, 127/10, 83/2, 103, 72, 71/31 obr.21 Kruszewiec gmina Kętrzyn Budowa gazociągu Średniego ciśnienia z rur PE o średnicy dn 125 i 63mm z przyłączami gazu z rur PE o średnicy dn 25mm    
157 22.03.2022
Energa-Operator SA
dz. nr 101/4, 176, 100/2, 100/5, 100/6, 100/7 obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska gmina Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne    
158 24.03.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr 448, 449, 450, 451/2, 451/4, 451/5, 453/1, 453/4, 453/5, 457/1, 457/2, 459/2, 459/3, 464/4, 465, 468, 477, 485, 488, 489, 490, 495, 496, 497, 498, 596/1, 602 obr.6 miasto Kętrzyn Budowa gazociągu nc PEdn180/125 oraz przyłączy gazu PEdn63 i PEdn90 do kurków na elewacjach budynku    
159 06.04.2022
ENERGA OPERATOR SA
dz. nr 22/7, 22/13, 22/12, 22/11, 22/10, 22/9, 22/8, 22/3 obręb 28 Muławki gmina Kętrzyn Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączami – sieć elektroenergetyczna    
160 12.04.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
dz. nr 51, 44/17, 44/20 obręb 9 Gnatowo gmina Kętrzyn Budowa gazociągu n/c PEdn125 oraz przyłączy gazu n/c PEdn40 o długości 301m    
161 13.04.2022
Krzysztof Gołębiowski
Małgorzata Gołębiowska
Artur Gołębiowski
Olga Sulewska
Mateusz Ścibek
Hubert Litwinowicz
Tomasz Pisanko
Małgorzta Korshenrich
Krzysztof Konsherich
Agata Parakiewicz-Fenik
Marcin Fenik
Elżbieta Fenik
Józef Fenik
Adrianna IInicka
dz. nr 39/11, 38/41 obręb 3 miasto Kętrzyn Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    
162 13.04.2022 Gmina Ketrzyn
dz. nr 90/5 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska
dz. nr 11/1, 11/2, 77/1 obręb Nowa Wieś Mała gmina Kętrzyn
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej    
163 25.04.2022 Energa-Operator SA na dz. nr 40, 170, 168,173,174/6,175, 82/22,82/21,82/15, 82/14,82/13,82/20, 82/19,82/18,82/23, 82/24,82/26,82/25, 82/27,82/28,82/29, 82/30,82/31,82/32, 82/33,82/12,82/10, 82/16,82/17 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska gm. Kętrzyn Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania działek w m. Nowa Wieś Kętrzyńska    
164 28.04.2022 Energa-Operator SA
na dz. nr 230/2, 142/2, 142/1, 230/1, 240/3, 264, 195/1, 195/2, 243, 197, 2/1, 185. 9, 7/1, 6/1 obręb 9
Mnichowo gmina Reszel 
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej mikroźródło dom jednorodzinny w Mnichowie    
165 12.05.2022 Gmina Kętrzyn dz. nr 119, 121/7 obręb 0040 Salpik gmina Kętrzyn Budowa sieci wodociągowej    
166 25.05.2022
ENERGA-OPERATOR SA
dz. nr 54, 48 obr.0010 Pasterzewo gmina Reszel Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej w celu zasilenia w energię elektryczną    
167 23.06.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
dz. nr 147, 251/9, 251/12, 251/2 obręb 5 miasto Kętrzyn Budowa gazociągu n/c PE dn 110 i przyłącza gazu PE dn 63mm    
168 28.06.2022 Gmina Miejska Kętrzyn dz. nr 27/2, 28/2 obręb 3 miasto Kętrzyn Budowa linii kablowej oświetlenia parkowego    
169 07.07.2022 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 333/3, 333/4,333/5,333/7 obręb Silec gmina Srokowo Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV    
170 14.07.2022 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 248/6 obr. Nowa Różanka gmina Kętrzyn Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym    
171 01.08.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr 448, 449, 450, 451/2, 451/4, 451/5, 453/1, 453/4, 453/5, 457/1, 457/2, 459/2, 459/3, 464/4, 465, 468, 477, 485, 488, 489, 490, 495, 496, 497, 498, 596/1, 602/1 obr.6 miasto Kętrzyn Budowa gazociągu nc PEdn180/125 oraz przyłączy gazu PEdn63 i PEdn90 do kurków na elewacjach budynku    
172 05.08.2022 Gmina Ketrzyn dz. nr 90/5, 11/1, 11/2, 77/1 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska    
173 09.08.2022 Krzysztof Gołębiowski dz. nr 38/24, 38/46 obr. 3 m. Kętrzyn, dz. nr 38/15, 38/16, 38/20, 32 obr, Wymiarki gmina Kętrzyn Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
 
 
174 11.08.2022 ENERGA OPERATOR SA dz,. nr 100, 103/2, 106 obr, 2 m. Korsze Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4lV    
175 12.08.2022 ENERGA OPERATOR SA dz. nr 114/2 obr. 2 m. Korsze  Budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV    
176 16.08.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 271/1, 271/13, 271/8 obr. Trzy Lipy gm. Kętrzyn Budowa gazociągu ś/c PE dn63 i przyłącza gazu ś/c PE dn25mm    
177 02.09.2022 ENERGA OPERATOR S.A,. dz. nr 83 obręb 2 m. Kętrzyn Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV    
178 14.09.2022
Krzysztof Gołębiowski
dz. nr 146/7, 224/8, 223 obręb 3 Nowa Różanka Rozbudowa sieci wodociągowej    
179 15.09.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 229, 233/2, 233/6, 233/5, 233/1, 232, 230/1, 228/2, 228/1 obręb 3 Barciany Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy dn 63mm z przyłączmi gazu z rur PE dn 25 mm    
180 28.09.2022 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dz. nr 5/29, 5/30, 5/8 obręb Windykajmy gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków    
181 03.10.2022 Gmina Miejska Kętrzyn dz. nr 458, 457/9, 457/10, 451/11, 451/5, 451/4, 450, 448 obręb 6 Kętrzyn Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego    
182 21.10.2022
ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
dz. nr 32/6, 44, 73/1, 73/3, 73/3 obręb Młynowo gmina Srokowo Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi    
183 03.11.2022 Jarzy Radziwoniuk dz. nr 288/1 obręb Pożarki gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej    
184 24.11.2022
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
dz. nr 201/3, 204 obręb 13 Garbno gmina Barciany Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową SO    
185 29.11.2022 ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dz. nr 32/6, 44, 73/1, 73/3 obręb Młynowo gmina Srokowo Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi    
186 29.11.2022 ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dz. nr 73/4, 73/3, 73/1 obręb Młynowo gm. Srokowo Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV    
187 13.12.2022 ENERGA – OPERATOR S.A. dz. nr 33/42 obręb 14 gmina Srokowo Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączem    
187 28.12.2022 Gmina Barciany na dz. nr 206, 217 obręb 41 gmina Barciany Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej    
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych
 
L.p.
Data wpływu
zgłoszenia
Nazwisko i imię
lub nazwa inwestora
adres projektowanego obiektu
opis projektowanego obiektu
data wniesienia
sprzeciwu
informacja o braku wniesienia
sprzeciwu - wykonanie
zgłoszonych robót można
rozpocząć od dnia
1
05.01.2023
ENERGA OPERATOR S.A.
dz. nr 223, 146/7, 146/5, 146/4, 146/3, 146/2, 146/1 obręb Nowa Różanka gmina Kętrzyn
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 
   
2 17.01.2023
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
dz. nr 123/1, 123/2, 101/1, 122, 91, 92, 99, 98/3, 31/5, 178, 179 obr. 4, dz. nr 6/30, 6/20, 6/14, 6/5, 6/13, 6/9, 6/10, 17/1, 7 obr. 42 gmina Kętrzyn Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 125/90/63 i siedmiu przyłączy gazu ś/c PE dn 32/25    
3 18.01.2023  Burmistrz Korsz dz. nr 471/1, 471/8, 471/9, 471/11 obręb 2 miasto Korsze Budowa sieci elektoenergetycznej i budowa sieci kanalizacji deszczowej    
4 03.02.2023 Gmina Korsze dz. nr 164 obręb 28 gmina Korsze Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV    
5 03.02.2023 ENERGA-OPERATOR S.A. dz. nr 141/1, 141/6, 141/5, 140/1, 140/9, 142 obręb 2 m. Kętrzyn dz. nr 18, 19, 21/12, 22, 23, 34/3 obreb 8 m. Kętrzyn  Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV    
6 24.02.2023 Gmina Kętrzyn dz. nr 71/20, 71/8, 70, 69/2 obręb Kruszewiec gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej     
7 28.02.2023
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
dz. nr 201/3, 204 obręb 13 Garbno gmina Barciany Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową SO     
8 27.03.2023
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
dz. nr 197, 110, 109/4, 107/16 obręb 1 miasto Kętrzyn   Budowa sieci kablowej nN 0,4kV    
9 27.03.2023
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
dz. nr 19/75, 19/76 obręb 17 gmina Reszel Budowa sieci kablowej nN 0,4kV    
10 12.04.2023 Energa-Operator SA dz. nr 188/24 obręb 30 gmina Kętrzyn Sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV w celu zasilania hali     
11 05.05.2023
Energa-Operator SA
dz. nr 258/8, 259/1 obręb 30 gmina Kętrzyn  Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV     
12 10.05.2023
Komunalna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. KOMEC w Kętrzynie
dz. nr 97/3, 97/1 obręb 2, dz. nr 10/18, 11/1 obręb 3   Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów zlokalizowana     
13 10.05.2023 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dz. nr 147/20, 147/34, 147/40, 146/24, 146/20, 146/19, 146/18, 144/5 obręb 3 m. Reszel Budowa sieci kanalizacji deszczowej    
14 11.05.2023 Gmina Korsze dz. nr 291, 375, 493, 389 obręb 2 miasto Korsze Budowa kanalizacji deszczowej     
15 16.05.2023 ENERGA-OPERATOS S.A. z siedziba w Gdańsku  dz. nr 38/51, 38/47 obręb 3 miasto Kętrzyn  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV     
16 16.05.2023 Gmina Kętrzyn  dz. nr 3/1, 3/2 obreb 15 gmina Kętrzyn  Rozbudowa sieci wodociągowej     
17 18.05.2023 Gmina Korsze dz. nr 85, 89, 180/14, 180/11, 180/13 obręb 3 miasto Korsze Budowa kanalizacji sanitarnej     
18 24.05.2023 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 44/17, 44/20, 75/15, 75/16, 75/17 obręb Gnatowo gmina Kętrzyn Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV    
19 26.05.2023
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
dz. nr 113 obręb 2, dz. nr 11/1, 7/6,7/5, 8/1, 288/1, 288/2 obręb 3  Budowa gazociągu n/c PE dn125/90 z przyłączami PE dn40     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Krakowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Osinowicz-Dąbrówna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-06 14:59:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Krakowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-06 14:59:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adela Bazyluk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-30 14:40:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »