ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych
 
 
L.p.
Data wpływu
zgłoszenia
Nazwisko i imię
lub nazwa inwestora
adres projektowanego obiektu
opis projektowanego obiektu
data wniesienia
sprzeciwu
informacja o braku wniesienia
sprzeciwu - wykonanie
zgłoszonych robót można
rozpocząć od dnia
1
18.01.2016
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie ul. Ogrodowa 17, 11-400 Kętrzyn
Obręb Smokowo gmina Kętrzyn działki nr.: 6/13; 6/20; 6/5; 6/4; 6/3; 6/2; 6/6
Sieć elektroenergetyczna kablowa nn. zasilająca zespoły garażowe na działkach Nr 6/2; 6/3; 6/4; 6/6 obręb Smokowo gmina Kętrzyn
 
18.02.2016
2
26.01.2016
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn
działka nr 324/6, obręb 3 ul. Warminska Barciany
rozbudowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, dla potrzeb zasilania w energię elektryczną oświetlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x70mm2 ,o łącznej długości 18m
 
26.02.2016
3
28.01.2016
Energa-Operator S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn
dz. nr 146/1 obr. 2
11-400 Kętrzyn ul. Jarosława Dąbrowskiego 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi
 
29.02.2016
4
01.03.2016
"PREF-DOM" J. Horbaczewski, R. Jastrzebowski, A. Proboszcz, S. Suchocki Sp. jawna
11-400 Kętrzyn
dz. nr 127, 180/9, 180/10, 180/15, 180/16, 180/17, 181/8, 194 obr. 3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci kanalizacji deszcowej z przyłączami oraz przyłącza wodociągowego
 
06.04.2016
5
15.03.2016
ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
11-400 Kętrzyn
ul. Ogrodowa dz. nr 377, 378/2, 378/6, 378/9 obr. 7
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV
 
15.04.2016
6
21.03.2016
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
dz. nr 82,14 obręb 18 Kraskowo gm. Korsze
Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV do zasilania altany
 
26.04.2016
7
22.03.2016
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
RD w Kętrzynie
ul. Ogrodowa 17
11-400 Kętrzyn
dz. nr 7/12, 7/8, 7/9, 7/10, 5 obreb 16 Główczyn gm. Barciany
budowa sieci elektroenergetyucznej kablowej n.n. zasilającej dwa budynki mieszkalne wielorodzinne
 
22.04.2016
8
01.04.2016
 
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
dz. nr 202, 208, 211/2, 211/1, 214 obręb 5 Kętrzyn ul. Orkana, Kasprowicza
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV
 
 
02.05.2016
9
06.05.2016
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
11-400 Kętrzyn ul. Poznańska
Działki nr 880/3, 885/5, 888/4 obr. 6
Budowa kablowej sieci enegerycznej n.n. wraz ze złączami pomiarowymi dla zasilania zespołu garaży
 
 
08.06.2016
10
30.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Słowackiego 11-400 Kętrzyn
dz. nr 477, 483/5 obr. 6
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
21.07.2016
 
11
30.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11-400 Kętrzyn
dz. nr 78/2, 78/3, 78/7, 75/52, 75/50, 75/51, 80 obr. 3
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
 
30.06.2016
12
31.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Orkana 11-400 Kętrzyn
dz. nr 216/1, 225 obr. 5
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
 
30.06.2016 -wycofano zgłoszenie
13
31.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Obr. Westerplatte 11-400 Kętrzyn
dz. nr 94/11 obr. 1
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
 
30.06.2016
14
03.06.2016
Energa-Operator S.A.
Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie ul. Ogrodowa 17
11-400 Kętrzyn
ul. Targowa 11-400 Kętrzyn
60, 58/3, 58/2, 57/7, 57/2, 38/43 obr. 3
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej n.n. od sł. nr 24 do sł. nr 33
 
04.07.2016
15
01.08.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Słowackiego 11-400 Kętrzyn
dz. nr 477 obr. 6, 483/5 obr. 6
Odwodnienie działek przy ul. Słowackiego
 
05.09.2016
16
09.08.2016
Gmina Kętrzyn
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
Działki Nr 3/2, 3/7 obręb Stachowizna gmina Kętrzyn 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
   
17
10.08.2016
Gmina Kętrzyn
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
Działki Nr 2/7, 167, 35 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
   
18
25.08.2016
Energa-Operator S.A.
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Reszel ul. Podmiejska
Działki Nr 15/12 obręb Reszel 3, Nr 244 obręb Reszel 2
linia kablowa elektroenergetyczna 0,4 kV ze złączem kablowym
   
19
07.09.2016
Energa-Operator S.A.
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
działki nr 32/5, 32/6, 44, 31/4, 31/23 obręb 14 Młynowo gm. Srokowo
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi
 
10.10.2016
20
20.12.2016
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
ul. Obrońców Westerplatte
11-400 Kętrzyn
dz. nr 94/4, 97/1, 110 obr. 1
Budowa kablowej sieci energetycznej n.n. wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania zespołu garaży
 
31.01.2017
21
16.01.2017
Energa Operator S.A. RD w Kętrzynie
ul. Ogrodowa 17
11-400 Kętrzyn
ul. Budowlana
11-400 Kętrzyn
dz. nr 132/1, 8/2, 2/75, 2/77, 2/80, 2/78, 2/56 obr. 4
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn. zasilającą myjnię samochodową
 
15.02.2017
22
24.02.2017
Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn
ul. Mazowiecka i ul. Nowe Osiedle, dz. nr 89, 88, 71, obr. 4, 251/12, 251/2, 251/7, 251/10, 251/9, 316/1, 317/15, 317/16, 317/7, 316/3, 147, 251/6, 251/5 obr. 5 
Budowa sieci elektroeneretycznej n.n.
 
25.03.2017
23
03.03.2017
Energa-Operator SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
działki nr 233/2, 236, 242, 243, 248/1, 238, 244/3, 244/11, 244/12, 244/13, 244/14, 244/8, 244/7, 244/6, 271, 244/4, 244/1 obręb 0011 Lesny Rów, jednostka ewidencyjna 280806_2 Srokowo-Gmina
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV
 
27.03.2017
24
16.03.2017
Gmina Miejska Kętrzyn
dz. nr 2-308, ul. Wierzbowej w Kętrzynie.
Budowa oświetlenia zewnetrznego terenów zielonych wraz z oświetleniem zewnetrznym boiska,
 
03.04.2017
25
20.04.2017
Energa-Operator SA z Siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
działki nr 85/3,84/8,84/9,84/5,83/6,82/4,81/5,80/11,79/35,79/30,79/29,79/27 obręb 10 Leśniewo gm. Srokowo
sieć elektroenergetyczna n.n. zasilająca złącza kablowo-pomiarowe Z1, Z2 i Z3 ze stacji transformatorowej LEŚNIEWO KĄPIELISKO w Leśniewie gm. Srokowo
 
28.04.2017
26
14.04.2017
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
 Kętrzyn ul. Górna
obręb 1 dz. nr 73/1, 74/5, 74/2, 74/3, 74/4, 72/7, 72/9
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami - siećelektroenergetyczna
 
08.05.2017
27
20.04.2017
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie
działki nr 180/16, 194, 197, 196/5, 196/4 obręb 3 ul. Asnyka w Kętrzynie
sieć elektroenergetyczna kablowa n.n.zasilająca zespoły garażowe
 
12.05.2017
28
12.05.2017
Energa-Operator SA z Siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
11-420 Srokowo ul. Szkolna działki nr 221/1, 221/50, 221/49, 221/48, 221/4, 221/23 obręb 20 Srokowo
sieć elektroenergetyczna kablowa n.n.
 
05.06.2017
29
06.06.2017
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie
dz. nr 145/6, 145/5 obr. 5 ul. Limanowskiego, 11-400 Kętrzyn
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej n.n.
   
30
06.07.2017
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
działki nr 63, 200/1, 201 obręb 3 ul. Spacerowa Kętrzyn
oswietleniowa elektroenergetyczna linia kablowa 0,5kV z lampami oświetlenia ulicznego - sieć elektroenergetyczna
   
31
12.01.2018
Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddz. Olsztyn
dz. nr 141, 142/9, 142/8, 142/11, 143, 144/6, 144/4, 144/3, 144/2 obr. 5 i dz. nr 1/1, 1/5 obr. 7 ul. Dworcowa, 11-400 Kętrzyn
Budowa kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV oraz złącza kablowego
   
32
02.03.2018
Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
dz. nr 7/10, 7/11, 10, 12, 13/2 obr. 5 ul. Mazowiecka, 11-400 Kętrzyn
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV
   
33
19.03.2018
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
dz. nr 39/7, 39/2, 39/5, 39/4 obręb Leśniewo gm. Srokowo
linia kablowa nN kablem YAKXS  4x 120mm2  o dł. 185m ze złączem kablowo-pomiarowym wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej do zasilenia dz. nr 39/4 obr. leśniewo
 
10.04.2018
34
18.05.2018
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Dz. nr 49/1, 50/5, 50/6, 50/4 Kętrzyn Miasto ul. Górna obręb 8
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV ze złączami - sieć elektroenergetyczna
   
35
16.05.2018
Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
dz. nr 3/2 obręb 0002 Kętrzyn ul. Jagiełły
sieć kablowa elektroenergetyczna nN 0,4 kV
   
36
29.05.2018
Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie
dz. nr 309/2, 205, 308, 307, 296, 26/2, 256/9 obr. 2
Kętrzyn, ul. Wierzbowa
sieć elektroenergetyczna kablowa n.n
   
37
11.06.2018
Energa Operator S.A. Oddział  w Olsztynie
dz. nr 38/48 obr. 3, Ketrzyn ul. Targowa
Budowa sieci kablowej nN z dwoma złączami
   
38
02.07.2018
FHU ELDOM B.I. Czarnecka
dz. nr 1-171/11, Miasto Kętrzyn, ul. Sikorskiego
Przebudowa sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia
   
39
05.07.2018
Energa Operator S.A. Gdańsk
dz. nr 581/2, 581/5, 582/2 obr. 6, 200/1, 127, 199, 198 obr. 3
Przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV
   
40
18.07.2018
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie
dz. nr 31/23, 31/4, 71/4, 71/1, 71/2 obręb 14 Młynowo gmina Srokowo
sieć elektroenergetyczna kablowa n.n. zasilająca budynki gospodarcze
 
09.08.2018
41
23.08.2018
Arkadiusz Stańko
dz. nr 14/1, 12/24, 12/54, 12/45, 12/40 obr. 8
ul. Batorego, Kętrzyn
Budowa sieci wodociągowej z przyłączem
   
42
28.08.2018
MWiK Sp. z o.o. w Kętrzynie
dz. nr 8-32/13 ul. Rynkowa, Kętrzyn
Budowa sieci wodociagowej
   
43
10.10.2018
Energa - operator S.A. RD w Kętrzynie
dz. nr 141/1, 141/6, 141/5, 140/1, 140/9, obr. 2, dz. nr 18, 19, 60, 14/2, 14/1, 12/24, 12/26, 12/54, 12/45, 12/40, 12/38 obr. 8
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej n.n.
   
44
15.10.2018
Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
dz. nr 455, 454 obręb 2 Korsze
d. nr 93/1, 97/1, 94/3, 94/1, 129/3, 129/2, 94/2, 129/4 obręb 1 Korsze
budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
 
06.11.2018
45
22.10.2018
Energa Operator S.A. z siedzibą w gdańsku oddz. w Olsztynie RD w Kętrzynie
11-400 Ketrzyn , ul. Kazimierza Wielkiego
147/, 147/13, 148/1, 145, 406, 147/9 obr. 2
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej n.n.
 
 
 
46
18.01.2019
Energa-Operator S.A. z siedibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
działki Nr 171; 170/8; 170/16; 170/17; 170/14; 170/13 obręb Stara Różanka gmina Kętrzyn
Linia kablowa 0,4kV, złącza kablowo pomiarowe 04kV
 
11.02.2019
47
21.01.2019
Energa-Operator  S.A. z siedzibą w Gdański Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztynh
działki Nr 10/13; 10/23; 10/27 obręb Trzy Lipy gmina Kętrzyn
sieć kablowa nn. YAKXS 4x240mm2 i YAKXS 4x70mm2 z trzema złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilenia działek Nr 10/13; 10/23 w miejscowości Trzy Lipy gm. Kętrzyn, posadowienie złącza kablowo-pomiarowego przy istniejącej kablowej rozdzielnicy safowej i zasilenie jej kablem YAKXS 4x70mm2 w celu zasilenia dziłki Nr 10/26 w miejscowości Trzy Lipy gminja Kętrzyn
 
12.02.2019
48
25.02.2019
Edyta Niszczyk
68/23, 68/10, 74/11, 68/20, 76/4, 77/5, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/10, 79/11, 79/12, 79/15, 79/17, 79/19, 79/21, 79/23, 79/25, 79/27, 79/29, 79/35, 80/2, 81/1, 79/30, 79/33, obręb 10 Leśniewo gm. Srokowo
sieć wodociągowa z przyłączami
 
27.02.2019
49
04.03.2019
MWiK Sp. z o.o.
ul. Rynkowa, 11-400 Kętrzyn, dz. nr 32/13 i 57 obr. 8
Rozbudowa sieci wodociągowej
 
 
 
50
11.04.2019
MWiK Sp. z o.o.
ul. Rynkowa, 11-400 Kętrzyn, dz. nr 32/13, 57 obr. 8 i dz. nr 83 obr. 2
Budowa sieci wodociągowej
   
51
22.05.2019
Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
dz. nr 20-221/4 ul. Szkolna Srokowo
sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4kV
 
18.06.2019
52
03.06.2019
Energa Operator S.A.
dz. nr 427, 414/2, 602, 899/40, 899/41, 636, 635 obr. 6 ul. Mazurska, ul. Poznańska, 11-400 Kętrzyn
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączami
   
53
06.09.2019
Energa-Operator S.A.
w Gdansku
Kętrzyn ul. Bydgoska działki nr 07-148, 07-147/2, 07-147/1, 07-144, 07-143
Nowa Wieś Kętrzyńska działki nr 31-130/2, 31-130/3
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych
   
54
09.09.2019
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Kętrzyn, ul. Jagiełły, dz. nr 2-3/2, 8-9, 8-61/77 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
   
55
23.09.2019
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42  10-409 Olsztyn
Karolewo gmina Kętrzyn działki nr 28/12, 28/42, 28/93, 28/92 obręb 0015 Karolewo
gazociąg ś/c PE DN63 i przyłącze gazowe PE DN25
 
16.10.2019
56
22.10.2019
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Korsze ul. Przemysłowa działki nr 110, 3, 546/1 obręb 2 Korsze
gazociąg średniego ciśnienia PEdn90 oraz przyłącza gazu PEdn32
 
13.11.2019
57
03.12.2019
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42  10-409 Olsztyn
Nowa Wieś Kętrzyńska, Brzeźnica działki nr 168, 167, 154, 25/8, 182, 31/15, 86/1 obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska oraz nr 77/1, 12/8 obręb 32 Nowa Wieś Mała gmina Kętrzyn
gazociąg niskiego ciśnienia PEdn180/125 oraz 3 przyłącza gazu PEdn40
 
27.12.2019
58
17.12.2019
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Korsze ul. Wileńska działki nr 182, 545, 542 obręb 2 Korsze
gazociąg średniego ciśnienia PEdn40 oraz przyłącza gazu PEdn25
 
08.01.2020
59
20.12.2019
MWiK Sp. z o.o.
11-400 Ketrzyn
ul. Jagiełły
dz. nr 8-9
sieć kanalizacji sanitarnej
   
60
20.01.2020
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie
11-400 Kętrzyn
ul. Stefana Batorego
dz. nr 12/26, 12/37, 12/35, 12/33, 12/31, 12/29, 12/27, 12/10, 12/6, 12/7, 12/8, 12/45, 12/28, 12/30, 12/32, 12/34, 12/36, 12/48, 12/49, 12/51, 12/53 obr. 8
sieć kablowa nN
   
61
31.01.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Korsze ul. Zielona dz. nr 129, 110, 104 obręb 3 Korsze
gazociąg średniego cisnienia PEdn63 oraz przyłącza gazu PEdn25
 
24.02.2020
62
31.01.2020
MWiK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 6
11-400 Kętrzyn
11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka , dz. nr 3/3, 23, 3/10 obr. 4
sieć wodociągowa
   
63
03.02.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
gm. Kętrzyn, Trzy Lipy obr. 45, dz. nr 48, 36, 25/3, 25/6, 25/13
sieć kablowa nN
   
64
06.02.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Twima 6, 10-950 Olsztyn
11-400 Kętrzyn, ul. Górna, dz. nr 73/1, 73/6, 73/4 obr. 1
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV
   
65
12.03.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Twima 6, 10-950 Olsztyn
Kętrzyn ul. Mielczarskiego
działki nr 261/5, 271/17, 262/5, 261/4, 271/16, 271/21, 271/22, 271/23, 259 obręb 3 m. Kętrzyn
sieć kablowa 0,4kV
 
12.05.2020
66
31.03.2020
Polska Spółka Gazownictwa Oddz. Zakład Gazowniczy w Olsztynie
11-400 Kętrzyn dz. nr 714/14, 714/18 obr. 6
Gazociąg niskiego ciśnienia
   
67
27.04.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Korsze ul. Wileńska działki nr 182, 213/1  obręb 2 Korsze
gazociąg średniego cisnienia PEdn63 oraz przyłącza gazu PEdn25
 
19.05.2020
68
04.05.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Twima 6, 10-950 Olsztyn
Gnatowo gm. Kętrzyn dz. nr 75/7, 75/12, 75/13, 75/9, 75/10
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi
   
69
05.05.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Twima 6, 10-950 Olsztyn
Pilec gmina Reszel działki nr 10/3, 17, 16, 25, 29/3, 29/23, 28/8, 29/22, 30 obręb Pilec
Sieć kablowa nN
 
27.05.2020
70
11.05.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
ul. Twima 6, 10-950 Olsztyn
Ketrzyn ul. Górna
działki nr 40/10, 40/4, 39, 38, 55, 49/1, 56/1, 51/9 obręb 8 m. Ketrzyn
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV ze złączami - sieć elektroenergetyczna 0,4kV
   
71
19.05.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Trzy Lipy gmina Kętrzyn
dz. nr 36, 25/3, 25/6, 271/1, 25/13, 25/18, 25/9 obręb Trzy Lipy
gazociąg ś/c PE DN90/63 i dwa przyłącza gazowe ś/c PE DN25mm
   
72
05.06.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olsztyn
Barciany dz. nr 12/4 obręb 3
sieć gazowa - przyłącze gazu średniego ciśnienia z rur PE dn 32mm do działki nr 12/4 w Barcianach przy ul. Warmińskiej
 
29.06.2020
73
05.06.2020
Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie
11-400 Kętrzyn
ul. Bałtycka, dz. nr 38/4, 38/3, 8/2, 20/2, 23, 27, 24, 3/10, 29, 26, 25, 5/4, 5/3 obr. 4
Sieć kablowa nn 0,4kV wraz z modernizacją stacji transformatorowej 15kV
   
74
29.06.2020
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
11-400 Kętrzyn ul. Chopina dz. nr 131/6, 131/1, 132/1, 134/7, 135/4, 138/5 obręb 7 miasto Kętrzyn
oświetlenie - linia elektroenergetyczna kablowa 0,4kV z lampami typu LED
   
75
02.07.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Kętrzyn ul. Poznańska, Bydgoska dz. nr 878/1, 880/3, 880/4 obręb 6 i nr 2, 3, 4, 12, 13 obręb 7 Kętrzyn
gazociąg średniego ciśnienia (500 kPa) o średnicy dn225 lączącego sieci gazowe istniejące w ul. Poznańskiej i Bydgoskiej w Kętrzynie wraz z bezwykopowym przekroczeniem rzeki Guber oraz linii PKP (wg odrębnego zgłoszenia do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)
   
76
16.07.2020
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie
Trzy Lipy gmina Ketrzyn dz. nr 45-5/23, 45-5-24, 45-5/25, 45-5/26, 45-5/27,
sieć elektroenergetyczna kablowa nN zasilająca zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych
   
77
20.07.2020
Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
obręb 0035 Parcz dz. nr 3/1
obręb 0027 Mażany dz. nr 12/3, 12/2, 12/1, 9, 6/1, 6/3, 6/2, 5/1, 1/8, 1/20, 95, 64, 61/2, 61/1, 60/1, 60/2, 58, 57, 71, 89, 88, 87, 84/2
przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN15kV w miejscowości Mażany gmina Kętrzyn
   
78
27.07.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
obręb 11 - Pieckowo, dz. nr 139, 138, 172/3, 175, 32, 20
Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV, budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej z rozbiórką odcinka linii napowietrznej 0,4kV
   
79
27.07.2020
Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie
obręb 2 - Miasto Reszel, dz. nr 264/24
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączami
   
80
10.08.2020
Polska Spóka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a 10-409 Olszty
obręb 3 Reszel dz. nr 158, 147/20, 148/48, 147/34, 147/32
Gazociąg ś/c PE DN63 i przyłącze gazu ś/c PE DN25mm
 
02.09.2020
81
06.08.2020
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn
obręb 8 Leginy dz. nr 164/2
Sieć kablowa niskiego napięcia 0,4 kV wraz z naziemną kablową rozdzielnicą szafową
   
82
14.08.2020
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn
obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 176, 101/4
Sieć kablowa nN kablem: YAKXS 4x120mm2
   
83
27.08.2020
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk
obręb 7 miasto Kętrzyn dz. nr 172, 174, 198/7, 198/8, 198/9, 202/14
sieć kablowa elektroenergetyczna nN 0,4 kV
   

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych
 
 
L.p.
Data wpływu
zgłoszenia
Nazwisko i imię
lub nazwa inwestora
adres projektowanego obiektu
opis projektowanego obiektu
data wniesienia
sprzeciwu
informacja o braku wniesienia
sprzeciwu - wykonanie
zgłoszonych robót można
rozpocząć od dnia
84
07.09.2020
"KORPEC" Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Wolności 19A, 11-430 Korsze
obręb 1 miasto Korsze dz. nr 79, 80, 81, 82/2, 82/3
sieć cieplna wysokich parametrów wraz z przyłączami
   
85
07.09.2020
"KORPEC" Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Wolności 19A, 11-430 Korsze
obręb 2 miasto Korsze dz. nr 458/2, 458/3, 459, 463
cieć cieplna wraz z przyłączami niskich parametrów
   
86
03.09.2020
Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
obręb 4 miasto Kętrzyn dz. nr 768/7, 679/5
budowa oświetlenia drogi ul. Brzozowej w Kętrzynie - linii elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV z lampami typu LED.
   
87
14.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
obręb 4 miasto Kętrzyn dz. nr 5/4, 3/3, 3/10, 23, 29
Budowa gazociągu n/c PE dn90 i przyłącza gazu n/c pe dn40
   
88
14.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
obręb 1 miasto Korsze dz. nr 113, 116/5, 116/4, 116/9, 127, 115, obręb 2 miasto Korsze dz. nr 83, 235, 230, 229
Budowa gazociągu ś/c PE dn63 i czterech przyłączy gazu ś/c dn25mm
   
89
17.09.2020
Gmina Barciany ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany
obręb Winda dz. nr 80/1, 87, 99/1 gmina Barciany
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
   
90
23.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
obręb 7 miasto Kętrzyn dz. nr 43, 73, 80, 78, 77, 76, 56
Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa p.n
   
91
30.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 168, 174/6, 82/12, 82/16
gazociąg niskiego ciśnienia i przyłącze gazowego niskiego ciśnienia
   
92
01.10.2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 182, 185, 73/6, 75/2
budowa gazociągu n/c PEdn125 oraz przyłącza gazu n/c PEdn40
   
93
02.10.2020
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
obręb 45 Trzy Lipy dz. nr 10/22, 37/2, 11/11, 7, 44, 6, 5/33
budowa przesunięcia słupa Nr 1 i skablowania I-go przęsła TR-1 w postaci sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN ze stacji tr. Trzy Lipy K-0958 obwodu SZOSA na odcinku od sł. Nr 1 do sł. Nr 7 w Trzech Lipach gmina Kętrzyn
   
94
29.10.2020
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 38/47, 37/3, obręb 3 Kętrzyn  i nr 27, 26 obręb 51 Wymiarki gmina Kętrzyn
gazociąg ś/c PEdn63 oraz 3 przyłącza gazu ś/c PEdn25 do działek w Wymiarkach gmina Kętrzyn
   
95
28.10.2020
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 37/3, 38/18, 30/82, 30/113, 30/83 obręb Wopławki gmina Kętrzyn
budowa gazociągu ś/c PE dn 90/63 i dwóch przyłączy gazu ś/c dn25mm w Wopławkach
   
96
08.10.2020
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
dz. nr 8/2, 9/6 obr. 4 miasto Kętrzyn
budowa sieci wodociągowej
   
97
13.11.2020
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 195, 154/38, 154/39, 154/40, 154/41, 154/42, 154/43, 154/44, 154/45 obr. 30 Nowa Różanka
budowa sieci kablowej 0,4 kV
   
98
13.11.2020
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 145/5, 145/4, 145/8, 323, 145/7, 249/3 obr. 8 Leginy gmina Reszel
budowa sieci kablowej 0,4 kV
   
99
01.12.2020
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lebelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 43, 104, 31, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 105, 97, 96, 91, 90, 89, 82, 81 obr. 7 miasto Kętrzyn
gazociąg niskiego ciśnienia PE dn125 i przyłącza gazowe niskiego ciśnienia PE dn40 o ciśnieniu roboczym 2,5 kPa w ramach przebudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia ul. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie
   
100
14.12.2020
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lebelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 28/7, 28/37, 105, 9/3 obr. 15 Karolewo gmina Kętrzyn
gazociąg ś/c PE dn63 i przyłącze gazu ś/c PEdn32mm
   
101
28.12.2020
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 38/4, 38/44 obr. 3 miasto Kętrzyn ul. Targowa
sieć kablowa niskiego napięcia 0,4 kV do zasilenia działki nr 38/4 w miejscowości Kętrzyn ul. Targowa
   
102
18.01.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 90/5, 90/2 obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska, dz. nr 77/1 obręb 32 Nowa Wieś Mała
gazociąg n/c PEdn125 oraz przyłącza gazu n/c PEdn40 w Nowej Wsi Kętrzyńskiej
   
103
28.01.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 133, 123/1, 52/3 obręb 4 Biedaszki gmina Kętrzyn
gazociąg ś/c PE dn63 i przyłącza gazu ś/c PEdn25mm w miejscowości Biedaszki
   
104
29.01.2021
Energa Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn
Kętrzyn ul. Górna, dz. nr 40/10, 40/4, 39, 38, 55, 49/1, 56/1, 51/9 obr. 8 miasto Kętrzyn
elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV ze złączami - sieć elektroenergetyczna 0,4kV
   
105
08.02.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
Trzy Lipy dz. nr 37/2, 44, 5/19, 5/28, 5/23, 5/24, 5/26, 5/27 obręb 45 Trzy Lipy
gazociąg ś/c PEdn63 i cztery przyłącza gazu ś/c dn25mm
   
106
16.02.2021
Energa-Operator SA,
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
dz. nr 147/9, 145 obr. 2 miasto Kętrzyn
budowa sieci kablowej elektronergetycznej 0,4 kV
   
107
08.03.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 148/44, 148/45, 148/38 obręb 3 miasto Reszel
budowa gazociągu ś/c PE dn63 i przyłącza gazu ś/c Pedn25mm
   
108
22.03.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
dz. nr 52, 80, 81, 82 obr. 2 Korsze
budowa gazociągu ś/c PEdn63 i przyłącza gazu ś/c Pedn25mm
   
109
24.03.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul Bendrowskiego 16 33-100 Tarnów
dz. nr 51, 27/3, 38/2 obręb Gantowo gmina Kętrzyn
budowa gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE dn125mm z dwoma przyłączami gazu niskiego ciśnienia z rur PE dn40mm w Gantowie
   
110
12.04.2021
ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130 88-557 Gdańsk
dz. nr 82/27, 82/30, 123/1, 52/1, 82/6, 133, 57/1, 57/2, 82/25 obręb Biedaszki gmina Kętrzyn
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN
   
111
15.04.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul Bendrowskiego 16 33-100 Tarnów
dz. nr 99/4 obręb 1 Korsze
budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 i 1 przyłącza gazu PEdn32 w Korszach przy ul. Orzeszkowej
   
112
26.04.2021
ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130 88-557 Gdańsk
dz. nr 48, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/1 obręb Pastrzewo gm. Reszel
budowa elektroenergetycznych linii kbalowych 0,4 kV ze złączami - sieć elektroenergetyczna
   
113
28.04.2021
KOMEC Sp.  z o.o. ul. Dworcowa 10 11-400 Kętrzyn
dz. nr 623/2, 623/4, 622, 602/1, 899/40 obręb 6 Kętrzyn ul. Poznańska
budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej c.o. wraz z przyłączem do budynku przy ul. Poznańskiej
   
114
05.05.2021
DINO POLSKA S.A ul. Strowska 122, 63-700 Krotoszyn
dz. nr 194/3, 193, 191/1 obręb 3 Korsze
rozbudowa sieci wodociągowej i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
   
115
06.05.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul Bendrowskiego 16 33-100 Tarnów
dz. nr 2/2, 1/14, 1/19 obr, 2 Reszel, dz. nr 2/5, 2/6, 2/2, 35/15 obręb 1 Reszel
budowa gazociągu ś/c Pedn125 oraz przyłącza gazi średniego ciśnienia PEdn40 wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym do 60 m3/d
   
116
10.05.2021
ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130 88-557 Gdańsk
dz. nr 68/20, 74/7, 74/8 obręb Leśniewo
budowa sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV
   
117
17.05.2021
Gmina Korsze ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
dz. nr 10/1, 20/10 obręb Łankiejmy gmina Korsze
budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego
   
118
10.05.2021
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Poznańska 6 11-400 Kętrzyn
dz. nr 140/9, 139/4, 138/3, 138/2 obr. 2 Kętrzyn
budowa sieci wodociągowej
   
119
20.05.2021
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
dz. nr 125/4, 232/1, 125/12, 125/13 obręb Leginy
budowa elekroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym
   
120
31.05.2021
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
dz. nr 185, 73/6 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska
budowa sieci kablowej nN ze złączami kablowo-pomiarowymi
   
121
12.05.2021
Gmina Korsze ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
dz. nr 8/3, 9/18 obręb Głowbity gmina Korsze
sieć elektroenergetyczna oświetleniowa
   
122
12.05.2021
Gmina Korsze ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
dz. nr 104, 102/1 obręb Wiklewo gmina Korsze
budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia drogowego
   
123
02.06.2021
Energa-Operator SA ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 28/97, 28/40 obr. Karolewo gmina Kętrzyn
budowa sieci kablowej do zasilania pomieszczenia garażowego w miejscowości Karolewo
   
124
14.06.2021
Energa-Operator SA ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 102, 123/2, 91, 92, 93, 94 obr. 4
Biedaszki
budowa sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych
   
125
24.06.2021
Elżbieta Czyżewska, 11-400 Kętrzyn
dz. nr 92, 89/3, 89/12 obręb 28 Muławki gmina Kętrzyn
budowa sieci wodociągowej
   
126
31.05.2021
Gmina Miejska Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn
dz. nr 130/4, 130/25, 130/27, 130/28, 130/26, 138 obr. 1 Kęrzyn
budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia drogowego
   
127
02.07.2021
Gmina Korsze ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
dz. nr 124, 128 obręb Saduny gmina Korsze
budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia drogowego
   
128
08.07.2021
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie
dz. nr 165/5, 165/6 obręb Martiany gmina Kętrzyn
sieć elektroeenrgetyczna nN 0,4 kV
   
129
08.07.2021
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie
dz. nr 36, 26/13, 29/5 obręb Trzy Lipy gmina Kętrzyn
sieć elektroeenrgetyczna nN 0,4 kV
   
130
08.07.2021
Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie
dz. nr 200/2 obręb Klewno gmina Reszel
sieć elektroeenrgetyczna nN 0,4 kV
   
131
13.07.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Banderowskiego 16, 33-100 Tarnów
dz. nr 87, 82/5, 77/4, 77/1, 75 obręb 2 miasto Kętrzyn, dz. nr 83, 79, 92, 93, 81 obręb 2 miasto Kętrzyn, dz. nr 57, 31, 30/1, 30/2 obręb 8 miasto Kętrzyn
budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn90/63mm i sześciu przyłączy gazu ś/c dn25mm
   
132
14.07.2021
Gmina Barciany ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany
dz. nr 133 obręb Gęsiki gmina Barciany
budowa sieci kanalizacji deszczowej
   
133
15.07.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Banderowskiego 16, 33-100 Tarnów
dz. nr 171/2, 38 obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska
budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn125 i 7 przyłączy gazu
   
134
15.07.2021
Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Banderowskiego 16, 33-100 Tarnów
dz. nr 14/1, 12/24, 12/54, 12/26, 12/10, 12/45, 12/32, 12/34 obręb 8 miasto Kętrzyn
budowa gazociągu niskiego ciśnienia z PEdn160/125mm i 3 przyłączy gazu
   
135
27.07.2021
Gmina Korsze ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
dz. nr 162, 21 obręb Suśnik gmina Korsze
budowa kablowej podziemnej linii oświetleniowej 0,4kV oświetlenia drogowego
   
136
02.08.2021
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 147/20, 147/43, 147/44 obr. 3 Reszel
budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym
   
137
05.08.2021
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
dz. nr 74/8, 74/9, 74/10 obręb 10 Leśniewo gmina Srokowo
budowa sieci kablowej nn 0,4 kV
   
138
10.08.2021
Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
dz. nr 32/2 obr. 3 miasto Kętrzyn
budowa sieci kanalizacji deszczowej
   
139 06.09.2021 Urząd GEnerga Operator S.A.m miny Kętrzyn ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn dz. nr 105, 39 obręb Karolewo budowa sieci wodociągowej    
140 13.09.2021 Gmina Srokowo Pl. Rynkowy 1 11-420 Srokowo dz. nr 221/4 obręb 20 Srokowo budowa sieci wodociągowej    
141 14.09.2021 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn dz. nr 394, 287, 393, 493, 156, 492, 293/11 obręb 2 Korsze budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazowym    
142 15.09.2021 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. 1ego Maja 6, 11-440 Reszel dz. nr 158, 148/4 obręb 3 Reszel  dz. nr 90, 91, 93, 98/1 obręb 27 Wólka Ryńska budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej po istniejącej trasie    
143 17.09.2021 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Banderowskiego 16, 33-100 Tarnów dz. nr 210, 211, 324/6, 324/7, 120/9, 120/13, 120/11, 121, 127/3, 128/1 obręb 3 Barciany budowa gazociągu ś/c Pedn63 i przyłącza gazu ś/c Pedn32    
144 12.10.2021 Gmina Kętrzyn ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn dz. nr 75/7, 75/12 obręb Gnatowo gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej Pedn63    
145 15.10.2021 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 11-440 Reszel dz. nr 256/2, 253/1, 253/2, 252 obręb 2 Reszel Budowa sieci wodociągowej DN 200mm o długości 232,35mb    
146 22.10.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 170/13, 170/20,170/22 obreb Stara Różanka Budowa gazociągu ś/c PE dn63 i przyłącza gazu ś/c PE dn32    
147 04.11.2021 Polska Spółka Gazwnictawa Sp. z o.o. ul. Bendrowskiego 16, 33-100 Tarnów dz. nr 144/33 , 148/48, 148/46, 148/44 obręb 3 Reszel Budowa gazociągu z PE dn63mm i przyłącza gazu ś/c PE dn 25mm    
148 10.11.2021
Gmina Korsze
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
dz. nr 27/37 i 27/84 obręb Garbno gmina Korsze Budowa oświetlenia drogowego - kablowej podziemnej linii oświetleniowej 0,4kV    
149 24.11.2021 Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Odział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn dz. nr 230/3, 195, 206/1, 206/2, 207/1, 207/2, 218/1, 218/2, 219/3, 220/2, 229/3, 232 obr.30 Nowa Różanka Dostosowanie linii napowietrznej 0,4kV i budowa sieci kablowej 0,4kV na potrzeby zasilenia w energię elektryczną zespołu budynków na dz. nr 154/9 i 154/37 do 154/45 i 154/72 do 154/76    
150 04.01.2022 Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Odział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn dz.nr 917, 341/16 obr.7 miasto Kętrzyn Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV    
151 26.01.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 243, 251, 250/3, 250/5, 250/7, 253, 248 obr.3 miasto Barciany Budowa gazociągu ś/c z rur PE o średnicy dn 63mm oraz dwóch przyłączy gazu ś/c z rur PE o średnicy 25mm    
152 27.01.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
dz. nr 5 obr.7 Kętrzyn
dz. nr 193,176,100/5,
100/1,100/4,101/4 obr.31 Nowa Wieś Kętrzyńska
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia    
153 08.02.2022 Energa-Operator SA dz. nr 40, 168, 169, 38 obręb Nowa Wieś Ketrzyńska gmina Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN    
154 11.02.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 2/14, 2/18, 2/10 obręb 0031 Nowa Wieś Kętrzyńska gmina Kętrzyn Budowa gazociągu n/c PEdn125 oraz przyłącze gazu n/c PEdn40    
155 18.02.2022 Energa-Operator SA dz. nr 40, 168, 58 obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska gmina Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej przy stacji transformatorowej    
156 18.03.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 88/1, 88/2 obręb 15 Karolewo dz. nr 133/1, 88/3, 87/2, 87/2, 95, 84/5, 84/12, 131/7, 130/3, 131/15, 131/17, 127/10, 83/2, 103, 72, 71/31 obr.21 Kruszewiec gmina Kętrzyn Budowa gazociągu Średniego ciśnienia z rur PE o średnicy dn 125 i 63mm z przyłączami gazu z rur PE o średnicy dn 25mm    
157 22.03.2022
Energa-Operator SA
dz. nr 101/4, 176, 100/2, 100/5, 100/6, 100/7 obręb 31 Nowa Wieś Kętrzyńska gmina Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne    
158 24.03.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr 448, 449, 450, 451/2, 451/4, 451/5, 453/1, 453/4, 453/5, 457/1, 457/2, 459/2, 459/3, 464/4, 465, 468, 477, 485, 488, 489, 490, 495, 496, 497, 498, 596/1, 602 obr.6 miasto Kętrzyn Budowa gazociągu nc PEdn180/125 oraz przyłączy gazu PEdn63 i PEdn90 do kurków na elewacjach budynku    
159 06.04.2022
ENERGA OPERATOR SA
dz. nr 22/7, 22/13, 22/12, 22/11, 22/10, 22/9, 22/8, 22/3 obręb 28 Muławki gmina Kętrzyn Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączami – sieć elektroenergetyczna    
160 12.04.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
dz. nr 51, 44/17, 44/20 obręb 9 Gnatowo gmina Kętrzyn Budowa gazociągu n/c PEdn125 oraz przyłączy gazu n/c PEdn40 o długości 301m    
161 13.04.2022
Krzysztof Gołębiowski
Małgorzata Gołębiowska
Artur Gołębiowski
Olga Sulewska
Mateusz Ścibek
Hubert Litwinowicz
Tomasz Pisanko
Małgorzta Korshenrich
Krzysztof Konsherich
Agata Parakiewicz-Fenik
Marcin Fenik
Elżbieta Fenik
Józef Fenik
Adrianna IInicka
dz. nr 39/11, 38/41 obręb 3 miasto Kętrzyn Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    
162 13.04.2022 Gmina Ketrzyn
dz. nr 90/5 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska
dz. nr 11/1, 11/2, 77/1 obręb Nowa Wieś Mała gmina Kętrzyn
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej    
163 25.04.2022 Energa-Operator SA na dz. nr 40, 170, 168,173,174/6,175, 82/22,82/21,82/15, 82/14,82/13,82/20, 82/19,82/18,82/23, 82/24,82/26,82/25, 82/27,82/28,82/29, 82/30,82/31,82/32, 82/33,82/12,82/10, 82/16,82/17 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska gm. Kętrzyn Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania działek w m. Nowa Wieś Kętrzyńska    
164 28.04.2022 Energa-Operator SA
na dz. nr 230/2, 142/2, 142/1, 230/1, 240/3, 264, 195/1, 195/2, 243, 197, 2/1, 185. 9, 7/1, 6/1 obręb 9
Mnichowo gmina Reszel 
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej mikroźródło dom jednorodzinny w Mnichowie    
165 12.05.2022 Gmina Kętrzyn dz. nr 119, 121/7 obręb 0040 Salpik gmina Kętrzyn Budowa sieci wodociągowej    
166 25.05.2022
ENERGA-OPERATOR SA
dz. nr 54, 48 obr.0010 Pasterzewo gmina Reszel Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej w celu zasilenia w energię elektryczną    
167 23.06.2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
dz. nr 147, 251/9, 251/12, 251/2 obręb 5 miasto Kętrzyn Budowa gazociągu n/c PE dn 110 i przyłącza gazu PE dn 63mm    
168 28.06.2022 Gmina Miejska Kętrzyn dz. nr 27/2, 28/2 obręb 3 miasto Kętrzyn Budowa linii kablowej oświetlenia parkowego    
169 07.07.2022 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 333/3, 333/4,333/5,333/7 obręb Silec gmina Srokowo Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV    
170 14.07.2022 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 248/6 obr. Nowa Różanka gmina Kętrzyn Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym    
171 01.08.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr 448, 449, 450, 451/2, 451/4, 451/5, 453/1, 453/4, 453/5, 457/1, 457/2, 459/2, 459/3, 464/4, 465, 468, 477, 485, 488, 489, 490, 495, 496, 497, 498, 596/1, 602/1 obr.6 miasto Kętrzyn Budowa gazociągu nc PEdn180/125 oraz przyłączy gazu PEdn63 i PEdn90 do kurków na elewacjach budynku    
172 05.08.2022 Gmina Ketrzyn dz. nr 90/5, 11/1, 11/2, 77/1 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska    
173 09.08.2022 Krzysztof Gołębiowski dz. nr 38/24, 38/46 obr. 3 m. Kętrzyn, dz. nr 38/15, 38/16, 38/20, 32 obr, Wymiarki gmina Kętrzyn Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
 
 
174 11.08.2022 ENERGA OPERATOR SA dz,. nr 100, 103/2, 106 obr, 2 m. Korsze Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4lV    
175 12.08.2022 ENERGA OPERATOR SA dz. nr 114/2 obr. 2 m. Korsze  Budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV    
176 16.08.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 271/1, 271/13, 271/8 obr. Trzy Lipy gm. Kętrzyn Budowa gazociągu ś/c PE dn63 i przyłącza gazu ś/c PE dn25mm    
177 02.09.2022 ENERGA OPERATOR S.A,. dz. nr 83 obręb 2 m. Kętrzyn Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV    
178 14.09.2022
Krzysztof Gołębiowski
dz. nr 146/7, 224/8, 223 obręb 3 Nowa Różanka Rozbudowa sieci wodociągowej    
179 15.09.2022 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dz. nr 229, 233/2, 233/6, 233/5, 233/1, 232, 230/1, 228/2, 228/1 obręb 3 Barciany Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy dn 63mm z przyłączmi gazu z rur PE dn 25 mm    
180 28.09.2022 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dz. nr 5/29, 5/30, 5/8 obręb Windykajmy gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków    
181 03.10.2022 Gmina Miejska Kętrzyn dz. nr 458, 457/9, 457/10, 451/11, 451/5, 451/4, 450, 448 obręb 6 Kętrzyn Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego    
182 21.10.2022
ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
dz. nr 32/6, 44, 73/1, 73/3, 73/3 obręb Młynowo gmina Srokowo Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi    
183 03.11.2022 Jarzy Radziwoniuk dz. nr 288/1 obręb Pożarki gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej    
184 24.11.2022
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
dz. nr 201/3, 204 obręb 13 Garbno gmina Barciany Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową SO    
185 29.11.2022 ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dz. nr 32/6, 44, 73/1, 73/3 obręb Młynowo gmina Srokowo Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi    
186 29.11.2022 ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dz. nr 73/4, 73/3, 73/1 obręb Młynowo gm. Srokowo Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV    
187 13.12.2022 ENERGA – OPERATOR S.A. dz. nr 33/42 obręb 14 gmina Srokowo Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączem    
187 28.12.2022 Gmina Barciany na dz. nr 206, 217 obręb 41 gmina Barciany Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej    
 

Akapit nr 3 - brak tytułu

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych
 
L.p.
Data wpływu
zgłoszenia
Nazwisko i imię
lub nazwa inwestora
adres projektowanego obiektu
opis projektowanego obiektu
data wniesienia
sprzeciwu
informacja o braku wniesienia
sprzeciwu - wykonanie
zgłoszonych robót można
rozpocząć od dnia
1
05.01.2023
ENERGA OPERATOR S.A.
dz. nr 223, 146/7, 146/5, 146/4, 146/3, 146/2, 146/1 obręb Nowa Różanka gmina Kętrzyn
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 
   
2 17.01.2023
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
dz. nr 123/1, 123/2, 101/1, 122, 91, 92, 99, 98/3, 31/5, 178, 179 obr. 4, dz. nr 6/30, 6/20, 6/14, 6/5, 6/13, 6/9, 6/10, 17/1, 7 obr. 42 gmina Kętrzyn Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 125/90/63 i siedmiu przyłączy gazu ś/c PE dn 32/25    
3 18.01.2023  Burmistrz Korsz dz. nr 471/1, 471/8, 471/9, 471/11 obręb 2 miasto Korsze Budowa sieci elektoenergetycznej i budowa sieci kanalizacji deszczowej    
4 03.02.2023 Gmina Korsze dz. nr 164 obręb 28 gmina Korsze Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV    
5 03.02.2023 ENERGA-OPERATOR S.A. dz. nr 141/1, 141/6, 141/5, 140/1, 140/9, 142 obręb 2 m. Kętrzyn dz. nr 18, 19, 21/12, 22, 23, 34/3 obreb 8 m. Kętrzyn  Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV    
6 24.02.2023 Gmina Kętrzyn dz. nr 71/20, 71/8, 70, 69/2 obręb Kruszewiec gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej     
7 28.02.2023
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
dz. nr 201/3, 204 obręb 13 Garbno gmina Barciany Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową SO     
8 27.03.2023
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
dz. nr 197, 110, 109/4, 107/16 obręb 1 miasto Kętrzyn   Budowa sieci kablowej nN 0,4kV    
9 27.03.2023
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
dz. nr 19/75, 19/76 obręb 17 gmina Reszel Budowa sieci kablowej nN 0,4kV    
10 12.04.2023 Energa-Operator SA dz. nr 188/24 obręb 30 gmina Kętrzyn Sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV w celu zasilania hali     
11 05.05.2023
Energa-Operator SA
dz. nr 258/8, 259/1 obręb 30 gmina Kętrzyn  Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV     
12 10.05.2023
Komunalna Energetyka Cieplna Sp. z o.o. KOMEC w Kętrzynie
dz. nr 97/3, 97/1 obręb 2, dz. nr 10/18, 11/1 obręb 3   Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów zlokalizowana     
13 10.05.2023 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dz. nr 147/20, 147/34, 147/40, 146/24, 146/20, 146/19, 146/18, 144/5 obręb 3 m. Reszel Budowa sieci kanalizacji deszczowej    
14 11.05.2023 Gmina Korsze dz. nr 291, 375, 493, 389 obręb 2 miasto Korsze Budowa kanalizacji deszczowej     
15 16.05.2023 ENERGA-OPERATOS S.A. z siedziba w Gdańsku  dz. nr 38/51, 38/47 obręb 3 miasto Kętrzyn  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV     
16 16.05.2023 Gmina Kętrzyn  dz. nr 3/1, 3/2 obreb 15 gmina Kętrzyn  Rozbudowa sieci wodociągowej     
17 18.05.2023 Gmina Korsze dz. nr 85, 89, 180/14, 180/11, 180/13 obręb 3 miasto Korsze Budowa kanalizacji sanitarnej     
18 24.05.2023 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 44/17, 44/20, 75/15, 75/16, 75/17 obręb Gnatowo gmina Kętrzyn Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV    
19 26.05.2023
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
dz. nr 113 obręb 2, dz. nr 11/1, 7/6,7/5, 8/1, 288/1, 288/2 obręb 3  Budowa gazociągu n/c PE dn125/90 z przyłączami PE dn40     
20 01.06.2023 Gmina Barciany  dz. nr 201/3, 204 obręb 13 Garbno gmina Barciany Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową SO    
21 09.06.2023 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 20/12, 13/21 obręb Trzy Lipy gmina Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym    
22 26.06.2023 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 40,41 obr. 3 m. Korsze Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym    
23 27.06.2023
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie
dz. nr 50, 80, 82 obręb 2 miasto Korsze Budowa gazociągu średniego ciśnienia     
24 07.07.2023 Energa-Operator S.A. dz. nr 6/26, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 14/4, 14/27, 14/35, 86, 86, 6/2, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/9, 6/10 obręb Karolewo Budowa sieci elektroenergetycznej nn    
25 09.08.2023  ENERGA-OPERATOR SA dz. nr 421, 64/45, 65/2, 68/23, 69/3, 68/10 obręb 10 gmina Srokowo Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV     
26 21.08.2023 ENERGA-OPERATOR SA dz. nr 180/8, 180/9, 180/13 obręb 3 miasto Korsze Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi     
27 31.08.2023 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 6/8, 6/9 obręb Karolewo gmina Kętrzyn  Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi    
28 21.09.2023 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 69/2, 70, 62/6 obręb Kruszewiec gmina Kętrzyn Budowa sieci kablowej nN 0,4kV    
29 02.10.2023 Anna Płaszczyk dz. mr 167, 3/3, 3/8, 3/14, 3/21 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska gmina Kętrzyn Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej    
30 05.10.2023 ENERGA-OPERATOR SA dz. nr 990 obreb 20 gmina Srokowo Budowa sieci elektroenergetycznej nn wraz z rozbiórką     
31 09.10.2023 ENERGA-OPERATOR S.A. dz. nr 180/8, 180/9, 180/13 obręb 3 miasto Korsze Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi    
32 27.11.2023 ENERGA-OPERATOR SA Odział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie dz. nr 274, 273, 346/2 obręb 7 miasto Kętrzyn Demontaż kolidującego słupa nN , przyłącza napowietrznego nN oraz linii napowietrznej nN. Budowa linii napowietrznej nN oraz ZK, przebudowa istniejącego słupa nN.    
33 28.11.2023 Gmina Korsze dz.nr 49 obręb Saduny, dz. nr 114/1 obręb Równina Górna gmina Korsze Budowa odcinka sieci wodociągowej    
34 30.11.2023 Gmina Kętrzyn dz. nr 123/1 obręb Biedaszki gmina Kętrzyn Budowa sieci wodociągowej    
35 06.12.2023 Gmina Barciany 132/1, 131, 130, 3226/6, 127, 213, 125, 212, 124, 117/1, 115, 114, 221/11, 123, 211, 121, 210, 221/9, 233, 163, 218, 162/2, 221/7, 260, 196/1, 158/1, 238, 154/3, 154/4, 150, 217, 148, 102, 207, 95, 94/1, 85/4, 85/3, 190, 53, 191/1, 103, 104, 208, 105/2, 160, 239, 221/12, 165/1, 165/2, 199, 97, 161/28, 3235/10, 3235/9, 3235/8,
235/4, 235/3, 161/13, 161/8, 161/18, 161/9, 161/20, 161/22, 158, 157, 156, 155, 100/1, 100/4, 103/2,
138, 139/3, 139/2, 139/1, 151, 137/6, 136, 135, 131/1, 129, 128, 127/3, 266, 103/1, 277, 252, 249,
89/2, 154, 114/1, 114/2, 9/11, 9/10, 8/2, 7/5, 5/7, 5/8, 5/9, 1/20, 1/19, 1/21, 1/22, 1/30, 2, 36/3, 36/4, 36/6, 36/7, 36/13, 36/14, 36/29, 36/27, 36/18, 144/2, 145, 146/1, 146/2, 1/11, 1/10, 141/6, 1/15, 91/2, 36/12, 161/15, 1/26 obręb 9
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej     
36 19.12.2023 r. Gmina Korsze Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia drogowego na dz. nr 9/18, 10/2 obręb Głowbity gmina Korsze      
37 22.12.2023 r. Gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 168 obręb Nowa Wies Kętrzyńska gmina Kętrzyn      
38 29.12.2023 r. Gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 159/1, 157, 158 obreb 0006 gmina Kętrzyn      

Akapit nr 4 - brak tytułu

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych
 
L.p. Data wpływu
zgłoszenia
Nazwisko i imię
lub nazwa inwestora
adres projektowanego obiektu opis projektowanego obiektu data wniesienia
sprzeciwu
informacja o braku wniesienia
sprzeciwu - wykonanie
zgłoszonych robót można
rozpocząć od dnia
1 09.01.2024 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 2/88, 2/12  obręb 4 miastoKętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN    29.01.2024
2 23.01.2024 Gmina Kętrzyn dz. nr 154/51, 154/52, 154/53,154/33, 154/54, 154/55, 154/56, 154/57, 154/31, 154/61, 154/65, 154/32, 154/28, 154/49 obręb 0030 Nowa Różanka gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej    14.02.2024
3 31.01.2024 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 79, 90/4, 147, 77/1, 80, 81, 82, 76/13 obręb 5 m. Kętrzyn Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ze złączami   20.02.2024
4 14.02.2024 ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku dz. nr 49 obręb 41 gmina Korsze Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 15
kV
  17.04.2024
5 19.02.2024 DINO POLSKA S.A. dz. nr 13/3 obreb 0019 gmina Kętrzyn Budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej    19.04.2024
6 06.03.2024 Gmina Barciany 132/1, 131, 130, 3226/6, 127, 213, 125, 212, 124, 117/1, 115, 114, 221/11, 123, 211, 121, 210, 221/9, 233, 163, 218, 162/2, 221/7, 260, 196/1, 158/1, 238, 154/3, 154/4, 150, 217, 148, 102, 207, 95, 94/1, 85/4, 85/3, 190, 53, 191/1, 103, 104, 208, 105/2, 160, 239, 221/12, 165/1, 165/2, 199, 97, 161/28, 3235/10, 3235/9, 3235/8,
235/4, 235/3, 161/13, 161/8, 161/18, 161/9, 161/20, 161/22, 158, 157, 156, 155, 100/1, 100/4, 103/2,
138, 139/3, 139/2, 139/1, 151, 137/6, 136, 135, 131/1, 129, 128, 127/3, 266, 103/1, 277, 252, 249,
89/2, 154, 114/1, 114/2, 9/11, 9/10, 8/2, 7/5, 5/7, 5/8, 5/9, 1/20, 1/19, 1/21, 1/22, 1/30, 2, 36/3, 36/4, 36/6, 36/7, 36/13, 36/14, 36/29, 36/27, 36/18, 144/2, 145, 146/1, 146/2, 1/11, 1/10, 141/6, 1/15, 91/2, 36/12, 161/15, 1/26 obręb 9
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej    17.04.2024
7 26.03.2024
ENERGA-OPERATOR SA
 
 dz. nr 33/5 obręb 0012 gmina Reszel Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym   18.04.2024
8 05.04.2024 Gmina Kętrzyn dz. nr 80/3, 125/32, 125/8, 125/33, 125/34, 125/23 obręb 0032 Nowa Wieś Mała gmina Kętrzyn Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    29.04.2024
9 10.04.2024 Energa-Operator SA Odział w Olsztynie  dz. nr 171/1 obręb 1 miasto Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV do zasilenia zespołu garażowego    25.04.2024
10 17.04.2024 Energa-Operator SA z siedziba w Gdańsku  dz. nr 19/96, 18/2 obręb 0017 gmina Reszel Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym   03.06.2024
11 24.04.2024
Energa-Operator SA Odział w Olsztynie
dz. nr 141, 142/9, 142/10, 139, 147 i 175/2 obręb 5 gmina miejska Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV zasilającej projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny    09.05.2024
12 29.04.2024 Gmina Reszel dz. nr 93, 22/6, 23/6 obręb Wólka Ryńska gmina Reszel Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   zgloszenie wycofano dnia 20.05.2024 r.
13 29.04.2024 Energa Operator SA  dz. nr 146/7, 147/4, 147/5 obręb Nowa Różanka gmina Kętrzyn Budowa elektroenergetycznych linii kabloweych 0,4kV ze złączem   15.05.2024
14 17.04.2024 Gmina Miejska Kętrzyn dz. nr 30/2, 34/3 obręb 3 miasto Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej     
15 07.05.2024 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 14/19, 14/20, 14/26, 14/29 obręb Glitajny gmina Korsze  Budowa sieci elektroenergetycznej    
16 16.05.2024 ENERGA OPERATOR S.A. dz. nr 295/2 obręb 2 m. Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej   04.06.2024
17 15.05.2024 Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komulanlene Sp. z o.o. dz. nr 93, 22/6, 23/6 obręb 27 gmina Reszel Budowa sieci wodociągowj i kanalizacji sanitarnej     
18 29.05.2024 Gmina Barciany dz. nr 190, 199 obręb 0004 dz. nr 2, 143, 5/9, 146/1, 1/21 obręb 0033 gmina Barciany Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej    
19 05.07.2024 ENERGA OPERATOR SA dz. nr 94/11, 104, 110 obęb 1 miasto Kętrzyn Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Krakowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Osinowicz-Dąbrówna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-06 14:59:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Krakowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-06 14:59:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Subocz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-08 09:16:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »