ˆ

Sekretarz

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sekretarz

Sekretarz

Funkcję Sekretarza Powiatu Kętrzyńskiego pełni Joanna Mazurowska
Telefon: (089) 751 17 70, pokój 51
 
Kompetencje Sekretarza:
  1. Działając z upoważnienia Starosty, kieruje bieżącą pracą Starostwa, zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, nadzoruje i koordynuje działalność wszystkich wydziałów i w tym zakresie podlegający mu w ramach bezpośredniego nadzoru Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz Biuro Obsługi Organów Powiatu..
  2. Do zadań Sekretarza należy:
    1.  w ramach sprawowanego nadzoru i koordynacji:
                              a) koordynacja działalności wszystkich wydziałów w szczególności poprzez:
- organizowanie narad koordynacyjnych w celu realizacji zadań przez różne komórki organizacyjne Starostwa i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami,
- prowadzenie nadzoru w zakresie zgodności działania wydziałów z prawem, w tym w szczególności z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego, zarządzeniami i poleceniami Starosty oraz zakresami obowiązków wydziałów,
- nadzór w zakresie stosowania przepisów Regulaminu Organizacyjnego, organizacji pracy, dyscypliny i czasu pracy, przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, w tym gromadzenia i przechowywania dokumentów, przestrzegania obowiązującego regulaminu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości w złotych 30000 EURO, przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych, ewidencji sprzętu i urządzeń biurowych, prawidłowego zakupu i wykorzystania sprzętu komputerowego,
- udzielanie urlopów bezpośrednio podległym służbowo naczelnikom wydziałów i bezpośrednio podległymi pracownikom na samodzielnych stanowiskach,
- zatwierdzanie krajowych wyjazdów służbowych pracowników Starostwa za wyjątkiem Członków Zarządu i Skarbnika,
 
        2) organizowanie i nadzorowanie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
        3) nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w wydziale organizacyjnym i spraw obywatelskich, a także upoważnień do wydawania decyzji   administracyjnych, postanowień i zaświadczeń,
        4) organizowanie sprawnego udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski,
        5) koordynacja realizacji uchwal Rady i Zarządu oraz załatwiania wniosków Komisji Rady, interpelacji i wniosków radnych,
        6) ramach koordynacji działań w zakresie dostępu do informacji publicznej:
            a) nadzór nad wewnętrznymi regulacjami w zakresie dostępu do informacji publicznej,
            b) koordynacja spraw w zakresie zapewnienia dostępu do informacji publicznej w tym realizowanego poprzez publikację informacji na urzędowej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z obowiązującym podziałem zadań,
            c) realizacja zadań związanych z organizacją elektronicznej administracji,
            d) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców.
3. Sekretarz wydaje naczelnikom wydziałów polecenia i podejmuje decyzje kierownicze w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Starostwa oraz podpisuje pisma na zasadach określonych w odrębnym upoważnieniu Starosty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Ambrosewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dagmara Ambrosewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-16 12:15:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-16 12:20:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-12 09:49:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »