ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Starosta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Starosta

Starosta

Funkcję Starosty Kętrzyńskiego sprawuje Michał Kochanowski
  
Telefon: 89 751 75 00, Fax. 89 751 24 01, pokój nr 53
Starosta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 10.00 do 13.00
 
1. Starosta kieruje Starostwem przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.
2. Starosta kieruje pracą Starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
3. W celu wykonania zadań Starosta wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje, komunikaty i polecenia służbowe.
4. Starosta  może:
1) ustanawiać  pełnomocników  w  celu  zapewnienia  realizacji  zadań  o  istotnym znaczeniu  dla  Starostwa,  w   zakresie  oznaczonym  w  pełnomocnictwie,
2) upoważnić  Wicestarostę,  członków  Zarządu,  pracowników  Starostwa,  powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  kierowników  jednostek  organizacyjnych  powiatu  do  wydawania  w  jego  imieniu  decyzji  indywidualnych  w  sprawach  z  zakresu  administracji  publicznej, 
3) powierzyć Wicestaroście, etatowemu Członkowi Zarządu i Sekretarzowi Powiatu w drodze pełnomocnictwa określone kompetencje w zakresie pełnienia obowiązków kierownika Starostwa,
4) określić powiatowe jednostki organizacyjne, nadzorowane przez Wicestarostę i etatowych członków Zarządu lub innych pracowników Starostwa.
 
5. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:
 1. Wicestarostą;
 2. Sekretarzem;
 3. Skarbnikiem;
 4. Wydziałem Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem;
 5. Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości;  
 6. Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
 7. Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów;
 8. samodzielnym stanowiskiem ds. kontroli zarządczej;
 9. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 10. pomiotem świadczącym usługę w zakresie wykonywania obowiązków przypisanych w ogólnie obowiązujących przepisach Inspektorowi Ochrony Danych;
 11. radcą prawnym;
 12. archiwum zakładowym;
 13. Samodzielnym stanowiskiem d/s Audytu Wewnętrznego.
6. Starosta w drodze zarządzenia określa komórki organizacyjne nad którymi nadzór sprawuje Wicestarosta lub inni wyznaczeni pracownicy.
7. Starosta inicjuje i organizuje prace nad kierunkami rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu.
8. Plan etatów Starostwa ustala Starosta w drodze zarządzenia.
 
Zadania i kompetencje Starosty:
 1. organizowanie pracy Starostwa;
 2. zapewnienie poprawności i terminowości realizacji podjętych przez Radę oraz Zarząd uchwał;
 3. upoważnienie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 4. realizacja polityki personalnej w Starostwie przy pomocy Sekretarza;
 5. wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa
  z zakresu prawa pracy;
 6. zlecanie wydziałom lub poszczególnym pracownikom Starostwa zadań nie ujętych
  w szczegółowych zakresach ich działania, określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie;
 7. kontrolowanie działalności wydziałów, samodzielnych stanowisk oraz jednostek organizacyjnych Powiatu;
 8. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady
  i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Ambrosewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dagmara Ambrosewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-16 12:05:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Janaszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-16 12:05:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dagmara Ambrosewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-21 12:23:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »