ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

III kadencja (2022-2025)

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
1. Dorota Siwicka – przedstawiciel Rady Powiatu w Kętrzynie -Przewodnicząca
2. Jarosław Pieniak - przedstawiciel Rady Powiatu w Kętrzynie - Zastępca
3. Monika Darmofał - Karanowska – przedstawiciel organizacji - Sekretarz
4. Andrzej Lewandowski – przedstawiciel zarządu Powiatu w Kętrzynie - Członek
5. Olga Halina Wanago - przedstawiciel zarządu Powiatu w Kętrzynie – Członek
6. Monika Ławrynowicz - przedstawiciel organizacji - Członek
7. Maria Muchlado - przedstawiciel organizacji – Członek
8. Danuta Kocięcka - przedstawiciel organizacji - Członek
 
 
Głosowanie na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 
Informujemy, że zgodnie z § 3 pkt 7 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/206/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r.  Organizacje Pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Kętrzyńskiego mogą oddawać swoje głosy na 1 kandydata do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.
Głosować można  do dnia 07 listopada 2022 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.starostwo.ketrzyn.pl, zakładka – Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencja (2022 – 2025) lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, w jednym z wymienionych sposobów:
 1. osobiście w godz. 08:00 – 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 07:00 – 15:00 od wtorku do piątku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pokój nr 14 (Biuro Obsługi Klienta);
 2. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem: „Karta do głosowania na Członka Rady Działalności Pożytku Publicznego”.
Lista kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji:
Imię i nazwiskoNazwa organizacji zgłaszającej Kandydata
 1. Henryk Nosek – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jurand” Barciany
 2. Monika Ławrynowicz – Koło Gospodyń Wiejskich „Karolinki” w Karolewie
 3. Maria Muchlado – Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”
 4. Danuta Kocięcka – Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”
 5. Monika Darmofał – Karanowska Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych„Sztama”
 6. Małgorzata Biały – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych„Sztama”
 
 
Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie
 
Starosta Kętrzyński zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętrzynie, zgodnie z niżej przestawionym trybem:
1. Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia dwóch kandydatów na członka rady. Imienne zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik Nr 1 do ogłoszenia. Karta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub jej statutu. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie:
 • dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
 • statutu organizacji;
 • dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.
 
2. Karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11 - 400 Kętrzyn lub dostarczyć osobiście w godz. 08:00 – 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 07:00 -15:00 od wtorku do piątku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pokój 14 (Biuro Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2022 r.
3. Karty zgłoszeniowe dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Lista imienna kandydatów na członków Rady Pożytku Publicznego wraz z nazwą organizacji zgłaszającej, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/
5. W terminie 14 dni od daty opublikowania listy kandydatów, organizacje mające siedzibę na terenie Powiatu Kętrzyńskiego mogą oddawać swoje głosy na 1 kandydata do Rady Pożytku.
6. Głosowanie odbędzie się na karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Kartę podpisują osoby upoważnione do reprezentacji organizacji.
7. Karty do głosowania należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.
8. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty do głosowania należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie:
 • dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
 • statutu organizacji;
 • dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.
9. Głosy, które wpłyną po terminie określonym w ust. 5 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, nie będą uwzględnione.
10. Wyniki głosowania ustali powołana przez Starostę komisja na otwartym posiedzeniu, którego termin zostanie podany w ogłoszeniu wraz z imienną listą kandydatów.
11. Do składu Rady Pożytku wejdą 4 osoby, które otrzymają największa liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów zdecyduje kolejność zgłoszenia.
12.Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacje o tych, którzy weszli w skład Rady Pożytku, Starosta ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Groma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-24 13:40:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Groma
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-24 13:41:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Groma
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-16 09:00:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »