ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Związek Powiatów Polskich
Związek Powiatów Polskich powstał w 1999 r. i jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.
Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Osiąganie ww. celów realizowane jest poprzez:
• reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
• inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
• propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego,
• inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
• inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
• prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
• prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej,
• współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskiem naukowym,
• delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji,
Na dzień 31 grudnia 2019 roku do Związku Powiatów Polskich należało 306 samorządów powiatowych (powiatów i miast na prawach powiatu).
 
 
Stowarzyszenie Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna-Ława
Polsko-rosyjskie zrzeszenie społeczności lokalnych  przygranicznych terenów województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego. List intencyjny o jego przystąpieniu podpisało 5 samorządów ze strony rosyjskiej oraz 8 ze strony polskiej 31.08.2001 roku. Współpraca na zasadzie koordynacji ponadlokalnych działań dotyczących:
 • Rozwoju gospodarczego,
 • Rozwoju i budowy nowych przejść granicznych
 • Wspólnego pozyskiwania środków i funduszy pomocowych,
 • Ochrony środowiska naturalnego
 • Ochrony zdrowia
 • Bezpieczeństwa publicznego,
 • Oświaty, kultury i sportu,
 • Turystyki itp.
Corocznie organizowany jest spływ rzeką. Start w okolicach Bartoszyc, koniec w Prawdinsku.
 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
Powiat Kętrzyński przekazuje co roku dotację na funkcjonowanie Biura, w ramach której Biuro zobowiązało się:
 • informować o przepisach prawnych, procedurach, i decyzjach zapadających w organach UE w zakresie potrzeb zgłaszanych przez Powiat,
 • informować o programach, zapowiedziach zmian w unijnych programach finansowych i funduszach na jak najwcześniejszym etapie oraz przekazywanie tych informacji Powiatowi w zakresie odpowiadającym potrzebom zgłaszanym przez Powiat.,
 • sporządzać i przekazywać biuletyn informacyjny,
 • pomagać w promocji Powiatu w instytucjach UE
 • pomagać w tworzeniu sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych
 • pomagać w organizowaniu wizyt przedstawicieli Powiatu w Brukseli
 • doradzać i wspierać przy pozyskiwaniu partnerów do programów i projektów realizowanych przez instytucje w regionie,
 • wspierać Powiat w zakresie działań związanych z integracją europejską.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Ambrosewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dagmara Ambrosewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-09 11:42:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Ambrosewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-09 11:48:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Stelmaszczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-29 15:01:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »