ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych
 
L.p. Data wpływu
zgłoszenia
Nazwisko i imię
lub nazwa inwestora
adres projektowanego obiektu opis projektowanego obiektu data wniesienia
sprzeciwu
informacja o braku wniesienia
sprzeciwu - wykonanie
zgłoszonych robót można
rozpocząć od dnia
 1  03.08.2015r  Związek Gmin "Barcja" w Kętrzynie Plac Piłsudskiego 1  11-400 Kętrzyn  działki nr 308, 291, 282, 275, 253, 248, 249, 250/3, 319, 229, 233/2, 233/6, 163, 128/1, 107, 112, 88, 106, 148, 258 obręb 3 Barciany, przy ulicach: Wiosennej, Sportowej, Podfabrycznej, Fabrycznej, Ogrodowej, Nowej, Piotrowskiego, Krótkiej, Leśnej w Barcianach  budowy linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafami oświetlenia    04.09.2015r
 2  14.09.2015  Związek Gmin "Barcja" Plac Piłsudskiego 1     11-400 Ketrzyn  działka nr 1 obręb 1 Korsze ul. Szkolna 27 Korsze  oświetlenie ciągów pieszo-rowerowych linią kablową    21.10.2015
3 21.09.2015  Gmina Miejska Kętrzyn  11-400 Kętrzyn
Dz. nr 30/1, 34/3, 61/1, 63, 64, 66, 80, 126/2, 127, 128/6, 131, 132/4, 132/8, 135, 136/1, 136/2, 148, 152/5, 175/2, 176/1, 180/10, 180/11, 180/12, 180/15, 181/7, 181/8, 181/9, 194, 199, 200/1 obręb 3
 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wokół Jeziorka Kętrzyńskiego    21.10.2015
 4  05.10.2015  Gmina Miejska Kętrzyn
 11-400 Kętrzyn, ul. Kajki
Dz. nr 66, 123, 124, 247,249 obr. 3
 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kętrzyn przy ul.  Kajki.    05.11.2015
5 19.10.2015 Energa Operator S.A. Odział w Olsztynie RD w Kętrzynie  11-400 Kętrzyn, ul. Chrobrego,
Dz. nr. 281/1, 281/6, 281/7, 281/8 obreb 2
 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn zasilającej budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 281/3 obrebu 2 przy ul. Chrobrego 5 w Kętrzynie    19.11.2015
6 26.10.2015 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego
Dz. nr 38/2, 38/4 obr. 1
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie drenażu opaskowego przy bud. ul. Sikorskiego 76J w Kętrzynie.    27.11.2015
7 04.11.2015 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn działki nr 26, 25  obręb 3 Korsze, ul. Kościuszki elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym    4.12.2015
8 03.11.2015 Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie Obręb Nowa Różanka gmina Kętrzyn- działki Nr 8/12; 258/8, 258/7 Sieć elektroenergetyczna kablowa nn.    04.12.2015
9 01.12.2015 Gmina Kętrzyn Obręb Nowa Różanka gmina Kętrzyn, działki Nr 26/8; 9/1; 8/3; 258/3; 258/7 Sieć wodociągowa do podłączenia nieruchomości (działek) Nr 258/1; 258/2; 258/3; 258/4; 258/5; 258/6; 258/8 w miejscowości Nowa Różanka gmina Kętrzyn   22.01.2016
10 09.12.2015 Mariusz i Beata Śliżewscy Obręb Martiany gmina Kętrzyn, działki Nr 161; 180; 89/3; 96; 100/4 Sieć wodociągowa- miejscowość Martiany gmina Kętrzyn   09.01.2016
11 18.01.2016 Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie ul. Ogrodowa 17, 11-400 Kętrzyn Obręb Smokowo gmina Kętrzyn działki nr.: 6/13; 6/20; 6/5; 6/4; 6/3; 6/2; 6/6 Sieć elektroenergetyczna kablowa nn. zasilająca zespoły garażowe na działkach Nr 6/2; 6/3; 6/4; 6/6 obręb Smokowo gmina Kętrzyn   18.02.2016
12 26.01.2016 Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6  10-950 Olsztyn działka nr 324/6, obręb 3 ul. Warminska Barciany rozbudowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, dla potrzeb zasilania w energię elektryczną oświetlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x70mm2 ,o łącznej długości 18m   26.02.2016
13 28.01.2016
Energa-Operator S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn
dz. nr 146/1 obr. 2
11-400 Kętrzyn ul. Jarosława Dąbrowskiego 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi   29.02.2016
14 01.03.2016 "PREF-DOM" J. Horbaczewski, R. Jastrzebowski, A. Proboszcz, S. Suchocki Sp. jawna
11-400 Kętrzyn
dz. nr 127, 180/9, 180/10, 180/15, 180/16, 180/17, 181/8, 194 obr. 3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci kanalizacji deszcowej z przyłączami oraz przyłącza wodociągowego   06.04.2016
15 15.03.2016
ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
11-400 Kętrzyn
ul. Ogrodowa dz. nr 377, 378/2, 378/6, 378/9 obr. 7
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV   15.04.2016
16 21.03.2016
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
dz. nr 82,14 obręb 18 Kraskowo gm. Korsze Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV do zasilania altany   26.04.2016
17 22.03.2016
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
RD w Kętrzynie
ul. Ogrodowa 17
11-400 Kętrzyn
dz. nr 7/12, 7/8, 7/9, 7/10, 5 obreb 16 Główczyn gm. Barciany budowa sieci elektroenergetyucznej kablowej n.n. zasilającej dwa budynki mieszkalne wielorodzinne   22.04.2016
18 01.04.2016
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
dz. nr 202, 208, 211/2, 211/1, 214 obręb 5 Kętrzyn ul. Orkana, Kasprowicza elektroenergetyczna linia kablowa 0,4kV  
 
02.05.2016
19
06.05.2016
ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
11-400 Kętrzyn ul. Poznańska
Działki nr 880/3, 885/5, 888/4 obr. 6
Budowa kablowej sieci enegerycznej n.n. wraz ze złączami pomiarowymi dla zasilania zespołu garaży
 
 
08.06.2016
 
20 30.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Słowackiego 11-400 Kętrzyn
dz. nr 477, 483/5 obr. 6
Budowa sieci kanalizacji deszczowej 21.07.2016  
21 30.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11-400 Kętrzyn
dz. nr 78/2, 78/3, 78/7, 75/52, 75/50, 75/51, 80 obr. 3
Budowa sieci kanalizacji deszczowej   30.06.2016
22 31.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Orkana 11-400 Kętrzyn
dz. nr 216/1, 225 obr. 5
Budowa sieci kanalizacji deszczowej   30.06.2016 -wycofano zgłoszenie
23 31.05.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Obr. Westerplatte 11-400 Kętrzyn
dz. nr 94/11 obr. 1
Budowa sieci kanalizacji deszczowej   30.06.2016
24 03.06.2016
Energa-Operator S.A.
Oddział w Olsztynie RD w Kętrzynie ul. Ogrodowa 17
11-400 Kętrzyn
ul. Targowa 11-400 Kętrzyn
60, 58/3, 58/2, 57/7, 57/2, 38/43 obr. 3
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej n.n. od sł. nr 24 do sł. nr 33   04.07.2016
25 01.08.2016
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
ul. Słowackiego 11-400 Kętrzyn
dz. nr 477 obr. 6, 483/5 obr. 6
Odwodnienie działek przy ul. Słowackiego   05.09.2016
26 09.08.2016
Gmina Kętrzyn
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
Działki Nr 3/2, 3/7 obręb Stachowizna gmina Kętrzyn  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej    
27 10.08.2016
Gmina Kętrzyn
ul. Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
Działki Nr 2/7, 167, 35 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej    
28 25.08.2016
Energa-Operator S.A.
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
Reszel ul. Podmiejska
Działki Nr 15/12 obręb Reszel 3, Nr 244 obręb Reszel 2
linia kablowa elektroenergetyczna 0,4 kV ze złączem kablowym    
29 07.09.2016
Energa-Operator S.A.
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
działki nr 32/5, 32/6, 44, 31/4, 31/23 obręb 14 Młynowo gm. Srokowo elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi   10.10.2016

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Ambrosewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dagmara Ambrosewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-04 11:40:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dagmara Ambrosewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-04 11:40:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dagmara Ambrosewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-04 11:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »