ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-06 2018-06-21 11:00:00 Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 399.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 197.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 Projekt umowy (PDF, 1.7 MiB)
 • Zał. Nr 5a Projekt budowlany cz. I (ZIP, 6 MiB)
 • Zał. Nr 5a Projekt budowlany cz. II (ZIP, 4 MiB)
 • Zał. Nr 5a Projekt budowlany cz. III (ZIP, 7.9 MiB)
 • Zał. Nr 5b Projekt wykonawczy (ZIP, 4.9 MiB)
 • Zał. Nr 5c Projekt docelowej organizacji ruchu (PDF, 3.5 MiB)
 • Zał. Nr 6 Przedmiar robót most Krelikiejmy (PDF, 213.8 KiB)
 • Zał. Nr 7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 4.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 540.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 743.2 KiB)
2 2018-06-05 2018-06-12 13:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby ZOZ w Reszlu. Sprawa nr 02/2018 w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 320.4 KiB)
 • IWZ (PDF, 557.1 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 327.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 494.1 KiB)
 • Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert (PDF, 623.8 KiB)
3 2018-05-28 2018-06-12 10:00:00 'Odbudowa dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: 1) Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355 - 5+855; 2) Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800 - 6+100” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 4.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 264.1 KiB)
 • Zał. 1,2,2a,3,4,4a do SIWZ - formularze edytowalne do złożenia ofert (formularze oferty, kalkulacji cenowej, oświadczeń) (ZIP, 158 KiB)
 • Zał. 5,5a do SIWZ - istotne postanowienia umowne dla zadania I i zadania II (ZIP, 87.1 KiB)
 • Zał. 6,6a do SIWZ- Przedmiar, mapa dla zadania I (ZIP, 132.2 KiB)
 • Zał. 6b do SIWZ(cz.1) -STWiOR (zadanie I) (ZIP, 7.9 MiB)
 • Zał. 6b do SIWZ(cz.2) -STWiOR (zadanie I) (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zał. 7,7a do SIWZ - Przedmiar, mapa dla zadania II (ZIP, 480.9 KiB)
 • Zał. 7b do SIWZ(cz.1) -STWiOR (zadanie II) (ZIP, 7.9 MiB)
 • Zał. 7b do SIWZ(cz.2) -STWiOR (zadanie II) (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zał. 8,9,9a,10,10a do SIWZ - formularze grupy kapitałowej, wykazu robót, wykazu osób (składane po otwarcciu ofert) (ZIP, 117.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.3 KiB)
4 2018-05-11 2018-05-21 11:00:00 DOSTAWA ASORTYMENTU MEDYCZNEGO w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 228.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu