ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-05 2018-06-12 13:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne kompleksowa usługa pełnego, codziennego przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby ZOZ w Reszlu. Sprawa nr 02/2018 w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 320.4 KiB)
 • IWZ (PDF, 557.1 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 327.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 494.1 KiB)
2 2018-05-28 2018-06-12 10:00:00 'Odbudowa dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: 1) Odbudowa drogi powiatowej nr 1581N w km 5+355 - 5+855; 2) Odbudowa drogi powiatowej nr 1398N w km 4+800 - 6+100” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 4.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 264.1 KiB)
 • Zał. 1,2,2a,3,4,4a do SIWZ - formularze edytowalne do złożenia ofert (formularze oferty, kalkulacji cenowej, oświadczeń) (ZIP, 158 KiB)
 • Zał. 5,5a do SIWZ - istotne postanowienia umowne dla zadania I i zadania II (ZIP, 87.1 KiB)
 • Zał. 6,6a do SIWZ- Przedmiar, mapa dla zadania I (ZIP, 132.2 KiB)
 • Zał. 6b do SIWZ(cz.1) -STWiOR (zadanie I) (ZIP, 7.9 MiB)
 • Zał. 6b do SIWZ(cz.2) -STWiOR (zadanie I) (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zał. 7,7a do SIWZ - Przedmiar, mapa dla zadania II (ZIP, 480.9 KiB)
 • Zał. 7b do SIWZ(cz.1) -STWiOR (zadanie II) (ZIP, 7.9 MiB)
 • Zał. 7b do SIWZ(cz.2) -STWiOR (zadanie II) (ZIP, 7.8 MiB)
 • Zał. 8,9,9a,10,10a do SIWZ - formularze grupy kapitałowej, wykazu robót, wykazu osób (składane po otwarcciu ofert) (ZIP, 117.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.3 KiB)
3 2018-05-14 2018-05-29 11:00:00 Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 5+800 w miejscowości Krelikiejmy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 293.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Załączniki edytowlane do SIWZ (DOC, 226 KiB)
 • Zał. Nr 4 Projekt umowy (PDF, 1.7 MiB)
 • Zał. Nr 5a Projekt budowlany cz. I (ZIP, 6 MiB)
 • Zał. Nr 5a Projekt budowlany cz. II (ZIP, 4 MiB)
 • Zał. Nr 5a Projekt budowlany cz. III (ZIP, 7.9 MiB)
 • Zał. Nr 5b Projekt wykonawczy (ZIP, 4.9 MiB)
 • Zał. Nr 5c Projekt docelowej organizacji ruchu (PDF, 3.5 MiB)
 • Zał. Nr 6 Przedmiar robót most Krelikiejmy (PDF, 211.2 KiB)
 • Zał. Nr 6 Przedmiar robót most Krelikiejmy - edytowalny (XLS, 52.5 KiB)
 • Zał. Nr 7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 4.2 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 484.8 KiB)
4 2018-05-11 2018-05-28 11:00:00 PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA POWIATOWEGO W KĘTRZYNIE rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 107.4 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 69.9 KiB)
5 2018-05-11 2018-05-21 11:00:00 DOSTAWA ASORTYMENTU MEDYCZNEGO w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 228.6 KiB)
6 2018-05-07 2018-05-22 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr.nr 1618N Koczarki - Krzyżany - etap I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 398 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki edytowlane do SIWZ droga Koczarki - Krzyżany (DOC, 264.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 Projekt umowy droga Koczarki - Krzyżany (PDF, 1.5 MiB)
 • Zał. Nr 5 Mapy z zakresem Robót i przekrój drogi Koczarki - Krzyżany (PDF, 3.8 MiB)
 • Zał. Nr 6 Przedmiar Robót droga Koczarki - Krzyżany (PDF, 383.8 KiB)
 • Zał. Nr 7 STWiOR (ZIP, 5.3 MiB)
 • Wyjaśnienia (PDF, 583.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 746 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 552 KiB)
 • Sprostowanie zawiadomienia o wyniku postępowania (PDF, 295.2 KiB)
7 2018-04-25 2018-05-10 10:00:00 Przebudowa drogi pow. nr 1580 N Studzieniec - Korsze -Równina Górna na odcinku Głowbity -Dłużec Wielki rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 3.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 248 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,4,4a do SIWZ - Formularze dokumentów składanych z ofertą (ZIP, 120.4 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - istotne postnowienia umowy (PDF, 178.1 KiB)
 • Zał. nr 6,6a,6b,6c,7,8 do SIWZ - OPZ, przedmiar, STWiOR (ZIP, 1.5 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert (DOC, 92 KiB)
 • Zał. nr 10,11 do SIWZ - Formularze dokumentów składanych na wezwanie (ZIP, 42.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 535.4 KiB)
8 2018-04-20 2018-05-10 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny (km 0+000 do km 0+570) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10 MiB)
 • Zał. nr 1,2,3,4,4a do SIWZ - Formularze dokumentów składanych z ofertą (ZIP, 127 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (DOCX, 49.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Proj. Budowlany (cz.1) (ZIP, 9.3 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Proj. Budowlany (cz.2) (PDF, 11.5 MiB)
 • Zał. nr 6a do SIWZ - Przekrój zamienny (PDF, 494.2 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 47.1 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - SWIORB Krelikiejmy (PDF, 2.6 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej (DOC, 92 KiB)
 • Zał. nr 10,11 do SIWZ - Formularze dokumentów składanych na wezwanie (ZIP, 42.3 KiB)
 • Ogłoszenie - zmiana (PDF, 155.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 (PDF, 536.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (PDF, 125.8 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 (PDF, 124.7 KiB)
 • Zmodyfikowany Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (DOC, 173.5 KiB)
 • Zmodyfikowany Zał. nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 410.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 373.6 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 427 KiB)
9 2018-04-12 2018-04-27 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 295.4 KiB)
 • SIWZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (PDF, 2.6 MiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ droga Garbno - Skandawa post. II (DOC, 263.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 - Projekt umowy (PDF, 1.4 MiB)
 • Zał. Nr 5 - Przedmiar robót post. II (ZIP, 864.8 KiB)
 • Zał. Nr 6 - STWIOR post. II (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 255.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 720.3 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 596.3 KiB)
10 2018-03-29 2018-04-16 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3811 N ul. Górna w Kętrzynie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.6 MiB)
 • Zał. nr 1,2,3,4,4a do SIWZ - Formularze dokumentów składanych z ofertą (ZIP, 120.2 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (PDF, 791.9 KiB)
 • Zał. nr 6 i 8 do SIWZ - BIOZ, Opinie geotechniczne, STWIOR (ZIP, 6.9 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt Budowlany (PDF, 24.4 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt kanalizacji deszczowej (PDF, 6.1 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - PW Budowa pompowni ścieków deszczowych (PDF, 5.1 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt renowacji kanału sanitarnego (PDF, 2 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt przebudowy wodociagu (PDF, 5.4 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - PW Przebudowa i zabezp. sieci telekom. (PDF, 37.8 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Projekt przebudowy gazociągu (PDF, 3.6 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - PW Budowa oświetlenia (PDF, 8.2 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - PW Przebudowa kolizji elektroenergetycznych (PDF, 8 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - ZRiD (PDF, 4.9 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 18.9 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej (DOC, 92.5 KiB)
 • Zał. nr 10,11 do SIWZ - Formularze dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego (ZIP, 42 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 692.3 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnień - karta katalogowa (PDF, 1 MiB)
 • Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ (PDF, 360.6 KiB)
 • Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ (PDF, 360.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 125.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 207.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu