Archiwalne zamówienia publiczne - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-03 2018-08-20 10:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze – Podlechy od km 0+000 do km 0+170 (postępowanie drugie) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 3.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 289.6 KiB)
 • Zał. nr 1-3a do SIWZ - formularze oferty, cenowy, oświadczeń o podstawach wykluczenia, spełnieniu warunków udziału, udostępnieniu zasobu (ZIP, 145.3 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (DOCX, 51.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy (PDF, 7.1 MiB)
 • Zał. nr 5a-5j do SIWZ - dokumentacje, rysunki i tp. opisujące przedmiot zamówienia (ZIP, 4.4 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - przedmiar robót (PDF, 297.2 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej SKŁADANY PO PUBLICZNYM OTWARCIU OFERT (DOC, 87.5 KiB)
 • Zał. nr 8-9 do SIWZ - formularze wykazu robót, osób SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZIP, 51.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu chodnik Korsze - Podlechy (PDF, 258.1 KiB)
2 2018-07-26 2018-08-10 10:00:00 Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i schodów zewnętrznych pływalni krytej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie (postępowanie drugie). rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.7 MiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ - formularze: oferty, ośw. w spr. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niepodleganiu wykluczeniu... (ZIP, 114.9 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowy (DOC, 145.5 KiB)
 • Zał. nr 5,6,7,7a-7e do SIWZ - wytyczne, przedmiary, opisy i rysunki (ZIP, 7.6 MiB)
 • Zał. nr 7f do SIWZ - natryski (ZIP, 5.2 MiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej SKŁADANY PO PUBLICZNYM OTWARCIU OFERT (DOC, 88 KiB)
 • Zał. nr 9,10 do SIWZ - formularze: wykazu robót i wykazu osób SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZIP, 51 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 254.5 KiB)
3 2018-07-23 2018-08-07 10:00:00 Przebudowa ulicy Kopernika w Reszlu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 2.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.7 MiB)
 • Zał. nr 1-3a do SIWZ - formularze oferty, cenowy, oświadczeń o podstawach wykluczenia, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (ZIP, 141.9 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (DOCX, 59.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (DOCX, 20.3 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Zagospodarowanie terenu (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - Przekrój-konstrukcja (PDF, 240.8 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - STWiOR (ZIP, 2.2 MiB)
 • Zał. nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót (XLSX, 12.4 KiB)
 • Zał. nr 10 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej SKŁADANY PO PUBLICZNYM OTWARCIU OFERT (DOC, 87 KiB)
 • Zał. nr 11-12 do SIWZ - formularze wykazu robót, wykazu osób SKĄŁDANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZIP, 51.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.7 KiB)
4 2018-07-20 2018-08-08 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany na odcinku Mołtajny – Markuzy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 2.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 271 KiB)
 • Zał. nr 1-3a do SIWZ - formularze oferty, cenowy, oświadczeń o podstawach wykluczenia, spełnieniu warunków, (ZIP, 145.1 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (DOCX, 59.2 KiB)
 • Zał. nr 5, 5a-5g i 6 do SIWZ - proj. technologiczny, przedmiar, ST i tp. opisujące przedmiot zamówienia (ZIP, 3 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej SKŁADANY PO PUBLICZNYM OTWARCIU OFERT (DOC, 87.5 KiB)
 • Zał. nr 8-9 do SIWZ - formularze wykazu robót, osób SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZIP, 52.2 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 313.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (PDF, 418.2 KiB)
 • ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1a do SIWZ - formularz cenowy (DOC, 159 KiB)
 • ZMODYFIKOWANY Zał. nr 5g do SIWZ - Przedmiar robót (XLSX, 16.8 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 356.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 2 (PDF, 813.2 KiB)
 • ZMODYFIKOWANY (2) Zał. nr 1a do SIWZ - formularz cenowy (DOC, 159 KiB)
 • ZMODYFIKOWANY (2) Zał. nr 5g do SIWZ - Przedmiar robót (XLSX, 16.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE - ZMIANA (PDF, 141.5 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 335.7 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 526.7 KiB)
5 2018-07-18 2018-08-02 10:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze – Podlechy (od km 0+000 do km 0+170) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 2.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 298.9 KiB)
 • Zał. nr 1-3a do SIWZ - formularze oferty, cenowy, oświadczeń o podstawach wykluczenia, spełnieniu warunków udziału, udostępnieniu zasobu (ZIP, 144.9 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (DOCX, 51.6 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy (PDF, 7.1 MiB)
 • Zał. nr 5a-5j do SIWZ - dokumentacje, rysunki i tp. opisujące przedmiot zamówienia (ZIP, 4.4 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - przedmiar robót (PDF, 297.2 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej SKŁADANY PO PUBLICZNYM OTWARCIU OFERT (DOC, 87.5 KiB)
 • Zał. nr 8-9 do SIWZ - formularze wykazu robót, osób SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZIP, 51.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 232.3 KiB)
6 2018-07-11 2018-07-24 11:00:00 Zakup wraz z dostawą stanowisk demonstracyjnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z podziałem na 2 części: 1) Zakup stanowisk demonstracyjnych; 2) Zakup zespołów napędowych - w Projekcie pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn.” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.3 „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 9.3.1 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 316.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ stanowiska demonstracyjne (DOC, 296.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 wzór umowy stanowiska demonstracyjne (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. Nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część I (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. Nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część II (PDF, 623 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ stanowiska demonstracyjne (PDF, 673.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Zmodyfikowany Zał. Nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część I (PDF, 1.2 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia stanowiska demonstracyjne (PDF, 164.6 KiB)
 • Wyjaśnienia (2) treści SIWZ stanowiska demonstracyjne (PDF, 393.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert stanowiska demonstracyjne (PDF, 675.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części I i części II zamówienia (PDF, 986.4 KiB)
7 2018-07-09 2018-07-24 10:00:00 Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i schodów zewnętrznych pływalni krytej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 2.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 314.3 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,3a do SIWZ - formularze: oferty, ośw. w spr. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niepodleganiu wykluczeniu... (ZIP, 113.3 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowy (DOC, 144 KiB)
 • Zał. nr 5,6,7,7a-7e do SIWZ - wytyczne, przedmiary, opisy i rysunki (ZIP, 7.6 MiB)
 • Zał. nr 7f do SIWZ - natryski (ZIP, 5.2 MiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej (DOC, 87 KiB)
 • Zał. nr 9,10 do SIWZ - formularze: wykazu robót i wykazu osób (ZIP, 50.8 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 116.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 306.1 KiB)
8 2018-07-05 2018-07-13 10:00:00 Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie (postępowanie drugie) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 2.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Zał. nr 1,2,3 do SIWZ - formularze dokumentów składanych jako oferta - form., oświadczeń z art.25a ust.1 w sprawie wykluczenia, z art. 25a ust. w sprawie spełnienia warunków (ZIP, 101.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne (DOC, 92.5 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 23.1 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (składene po publicznym otwarciu ofert) (DOC, 104.5 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 341.8 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 652.1 KiB)
9 2018-06-28 2018-07-13 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Prosna–Suliki rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 399.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ droga Prosna - Suliki (DOC, 253 KiB)
 • Zał. Nr 4 Projekt umowy Prosna - Suliki (DOCX, 69.7 KiB)
 • Zał. Nr 5a Opis Przedmiotu Zamówienia Prosna - Suliki (PDF, 710 KiB)
 • Zał. Nr 5b Załączniki graficzne Prosna - Suliki (ZIP, 812.2 KiB)
 • Zał. Nr 5c Stała organizacja ruchu DP1567N Prosna - Suliki (JPG, 2.7 MiB)
 • Zał. Nr 6 Przedmiar robót Prosna - Suliki (PDF, 200.4 KiB)
 • Zał. Nr 7 STWIOR Prosna - Suliki (ZIP, 1 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 867.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 280.2 KiB)
 • Zmodyfikowany Zał. Nr 6 Przedmiar robót Prosna - Suliki (PDF, 201 KiB)
 • Zmodyfikowany Formularz cenowy Załącznik Nr 1a do SWIZ droga Prosna - Suliki (DOC, 155.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 763.8 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 441.9 KiB)
10 2018-06-21 2018-07-06 10:00:00 „Modernizacja infrastruktury teletechnicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego” realizowana w ramach projektu: „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 2.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 304.9 KiB)
 • Zał. nr 1, 2 , 3,3a do SIWZ- formularze dokumentów składanych jako oferta - form., oświadczeń z art.25a ust.1 w sprawie wykluczenia, z art. 25a ust. w sprawie spełenienia warunków, udostępnienia zasobu (ZIP, 175.9 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne (PDF, 201.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (PDF, 318.4 KiB)
 • Zał. nr 1-7 do PFU - STWiOR, rzuty (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej (SKŁADANEGO PO PUBLICZNYM OTWARCIU OFERT) (DOC, 109 KiB)
 • Zał. nr 7, 8 do SIWZ - wzór wykazu robót, wykazu osób (SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO) (ZIP, 79.8 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 291.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 460.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu