ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-26 2017-08-10 11:00:00 Remont i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 153.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 732.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 205.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 Projekt umowy (PDF, 283.5 KiB)
 • Zał. Nr 5 Dokumentacja (ZIP, 4.7 MiB)
 • Zał. Nr 6 Przedmiary robót (ZIP, 611.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 554 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 614.4 KiB)
2 2017-07-19 2017-08-02 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulica Seweryna Pieniężnego w Reszlu. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 251.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 541.1 KiB)
 • Zał. 1,2,3,3a do SIWZ - druki wypełniane i dołączane do oferty (ZIP, 93.4 KiB)
 • Zał. 4,5 do SIWZ - istotne postanowienia umowne, PFU (ZIP, 9.1 MiB)
 • Zał. 6 do SIWZ - oświadczenie składane po otwarciu ofert w.s grupy kapitałowej (ZIP, 19.6 KiB)
 • Zał. 7,8,8a do SIWZ - druki wypełniane i składane na wezwanie zamawiającego (ZIP, 56 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 318.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 356 KiB)
3 2017-07-18 2017-08-01 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo-Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 667.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SWIZ (DOC, 326 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • IBiOZ (PDF, 54.7 KiB)
 • Docelowa OR (ZIP, 3.2 MiB)
 • Opis techniczny_PK (PDF, 52.5 KiB)
 • ORGANIZACJA STARYNIA_opis (PDF, 196.7 KiB)
 • PBiW_Przepust_LinkowoSiemkiStarynia (PDF, 5.7 MiB)
 • PBiW (PDF, 5.6 MiB)
 • Projekt budowlany i wykonawczy - Opis techniczny (PDF, 5.6 MiB)
 • przedmiar robót (ZIP, 930.5 KiB)
 • Rysunki (ZIP, 6.3 MiB)
 • STWiOR_załącznik nr 7 (PDF, 1.6 MiB)
 • Tabela robót ziemnych (PDF, 88.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ Linkowo - Siemki (PDF, 710.8 KiB)
 • Zał. Nr 1 do odpowiedzi na pytania do SIWZ Linkowo - Siemki (PDF, 200 KiB)
 • Zał. Nr 2 do odpowiedzi na pytania do SIWZ Linkowo - Siemki (PDF, 5.7 MiB)
 • Odpowiedzi 2 na pytania do SIWZ Linkowo - Siemki (PDF, 592.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 597.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 257.8 KiB)
4 2017-07-12 2017-08-17 11:00:00 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 109 KiB)
 • SIWZ (PDF, 0 B)
 • załączniki edytowalne WORD (DOC, 158.5 KiB)
 • JEDZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 1a formularz cenowy (XLS, 54 KiB)
 • Załącznik Nr 4 wzór umowy zima ZDP (DOCX, 38.4 KiB)
 • Załącznik Nr 4a dzierżawa wzór umowy zima ZDP (DOCX, 27.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 170.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 Specyfikacje Techniczne (DOC, 134 KiB)
 • Załącznik Nr 7 uchwała - standardy ZUD zimowe utrzymanie (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik Nr 8 wykaz czynności zatrudnienie umowa o pracę (DOCX, 13 KiB)
 • SIWZ - poprzedni plik nie był aktywny (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 229.6 KiB)
5 2017-07-12 2017-07-27 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worpławki-Reszel - etap I (2) w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 258.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 535.6 KiB)
 • Zał. 1,2,3,3a do SIWZ - dokumenty załączane do oferty (ZIP, 93.4 KiB)
 • Zał. 4, 5 do SIWZ - PFU i istotne postanowienia umowy (ZIP, 3.2 MiB)
 • Zał. 6 do SIWZ- składane po otrwarciu ofert oświadczenie w/s grupy kapitałowej (DOC, 85.5 KiB)
 • Zał. 7,8,8a do SIWZ- dokumenty składane na wezwanie zamawiającego (ZIP, 56.3 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 292.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 66.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 278.6 KiB)
6 2017-06-20 2017-07-05 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec-Worpławki-Reszel - ETAP I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 229.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 545.9 KiB)
 • Zał. 1,2,3,3a do SIWZ - składane w terminie wyznaczonym SIWZ (ZIP, 87.1 KiB)
 • Zał. 4,5 do SIWZ - PFU i istotne postanowienia umowy (ZIP, 9.5 MiB)
 • Zał. 6 do SIWZ - grupa kapitałowa, ośw. składane po publicznym otwarciu ofert (ZIP, 19.7 KiB)
 • Zał. 7,8,8a do SIWZ - dokumenty składane na wezwanie zamawiającego (ZIP, 56.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 43 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 334.1 KiB)
7 2017-06-13 2017-06-16 13:21:00 Dostawę opatrunków i innych wyrobów medycznych w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 55.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 60.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 52.1 KiB)
8 2017-06-07 2017-06-22 11:00:00 Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkieniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno – Skandawa rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki edytowalne WORD do SIWZ (DOC, 347 KiB)
 • Ogłoszenie (DOC, 90.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 204 KiB)
 • Projekt wykonawczy (PDF, 1 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 4.5 MiB)
 • Przedmiar robót (XLS, 45 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 745.3 KiB)
 • Wynik (PDF, 518.1 KiB)
9 2017-05-30 2017-06-12 13:00:00 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - postępowanie drugie (25/PN/2017) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 79.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 545.2 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 67.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.5 KiB)
 • Wynik (PDF, 315.4 KiB)
10 2017-05-25 2017-06-07 11:00:00 Zaopatrzenie działu farmacji rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 109.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 237 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 319.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 685.1 KiB)
 • Zmodyfikowany załącznik nr 2 (XLS, 194.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.9 KiB)
 • Otwarcie ofert (PDF, 223.5 KiB)
 • Wynik (PDF, 295.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu