ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-27 2017-12-05 10:30:00 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz członków ich rodzin - postępowanie trzecie, (46/PN/2017) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 79.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 462.3 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 498.4 KiB)
 • ogloszenie o zmianieogloszenia (PDF, 118.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 597.2 KiB)
 • ogloszenie o zmianieogloszenia 2 (PDF, 26.6 KiB)
 • zmodyfikowany SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Zmodyfikowane załączniki (ZIP, 53.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.4 KiB)
 • Wynik (PDF, 302.7 KiB)
2 2017-11-21 2017-11-29 11:00:00 Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów do siedziby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 396.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 203.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 966.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 718.7 KiB)
 • Zmienione załączniki Nr 1a i Nr 1b (ZIP, 270.3 KiB)
 • Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ (PDF, 594 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 681 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 567.9 KiB)
3 2017-11-08 2017-11-22 12:00:00 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie ( 45/PN/2017) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 81.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 579.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 119.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 307.7 KiB)
 • zmodyfikowany SIWZ (PDF, 557.6 KiB)
 • Zmodyfikowany zal nr 1 (DOC, 65.5 KiB)
 • wyjasnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 327 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324 KiB)
 • Wynik (PDF, 246.4 KiB)
4 2017-11-06 2017-11-21 12:00:00 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego przygotowania, dostarczania i podawania posiłków pacjentom Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (43/PN/2017) w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 92.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 611.2 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 145.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 294.6 KiB)
5 2017-10-30 2017-11-15 13:00:00 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz członków ich rodzin - postępowanie drugie (41/PN/2017 ) w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 79.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 482.6 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 496.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 419.4 KiB)
 • Zmodyfikowane załączniki (ZIP, 57.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.6 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 251.8 KiB)
6 2017-10-24 2017-11-30 10:00:00 Dostawa produktów farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, 40/PN/2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 86.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 588 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 269.8 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 174.8 KiB)
 • Sprostowanie 2 (PDF, 53 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 636.9 KiB)
 • Zmodyfikowany zal nr 2 (XLS, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • Wynik (PDF, 1 MiB)
7 2017-10-05 2017-10-20 10:00:00 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N - ulica Okręg w Reszlu” (postępowanie powtórzone). rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 193.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 470 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,4,4a do SIWZ - aktywne formularze do złożenia oferty (ZIP, 121.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (ZIP, 160.1 KiB)
 • Zał. nr 6,6a,6b,7,8 do SIWZ - dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 9 - składany po otwarciu ofert formularz grupy kapitałowej (ZIP, 19.8 KiB)
 • Zał. nr 10,11 do SIWZ - składane na wezwanie zamawiającego formularze dokumentów (ZIP, 39.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 301.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 257 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 450 KiB)
8 2017-10-03 2017-10-17 13:00:00 Podniesienie poziomu jakości usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez wyposażenie pracowni tomografii komputerowej i endoskopowej do kompleksowej diagnostyki i leczenia nieinwazyjnego chorób układu pokarmowego i oddechowego, (37/PN/2017) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 80.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 658.2 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 295.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Zmodyfikowany zał. nr 4 do SIWZ (DOC, 148 KiB)
 • Zmodyfikowany zał. nr 5 do SIWZ (DOC, 245.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 120.3 KiB)
 • wyjasnienia nr 2 doSIWZ (PDF, 3.9 MiB)
 • zmodyfikowanySIWZ (PDF, 4.8 MiB)
 • Zmdyfikowany zal. nr6 do SIWZ - wzor wykazu dostaw (DOC, 67 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 397.8 KiB)
 • Wynik (PDF, 559.7 KiB)
9 2017-09-29 2017-10-17 11:00:00 Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 402.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 239.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 projekt umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Zał. Nr 5 Przedmiar robót (PDF, 238.2 KiB)
 • Zał. Nr 6 SSTWiOR (ZIP, 1.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 670.8 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 376 KiB)
10 2017-09-28 2017-10-13 11:00:00 „Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach – etap I" (odcinek ok 314 mb) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 214.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 461.4 KiB)
 • Zał. 1,2,3,4,4a do SIWZ - formularze edytowalne do złożenia oferty (ZIP, 108 KiB)
 • Zał. 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (PDF, 180.7 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - proj. budowlano-wykonawczy (PDF, 5 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - proj. wykonawczy-drogowy (PDF, 5 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - proj .bud.-wyk. - elektryczny (PDF, 6.1 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ -proj. wykonawczy-kan. deszczowa (PDF, 4.7 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekty organizacji ruchu (ZIP, 2 MiB)
 • Zał. 7,8 do SIWZ - przedmiary, SST (ZIP, 7.7 MiB)
 • Zał. 9 do SIWZ - formularz dok. skł. po otwarciu ofert - GRUPA KAPITAŁOWA (ZIP, 20.6 KiB)
 • Zał. 10,11 do SIWZ - formularze dok. skł. na wezwanie Zamawiającego – WYKAZ ROBÓT I OSÓB (ZIP, 40.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 170.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 457 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu