ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-03 2017-10-17 13:00:00 Podniesienie poziomu jakości usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez wyposażenie pracowni tomografii komputerowej i endoskopowej do kompleksowej diagnostyki i leczenia nieinwazyjnego chorób układu pokarmowego i oddechowego, (37/PN/2017) w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 80.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 658.2 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 295.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Zmodyfikowany zał. nr 4 do SIWZ (DOC, 148 KiB)
 • Zmodyfikowany zał. nr 5 do SIWZ (DOC, 245.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 120.3 KiB)
 • wyjasnienia nr 2 doSIWZ (PDF, 3.9 MiB)
 • zmodyfikowanySIWZ (PDF, 4.8 MiB)
 • Zmdyfikowany zal. nr6 do SIWZ - wzor wykazu dostaw (DOC, 67 KiB)
2 2017-09-29 2017-10-17 11:00:00 Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 402.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 239.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 projekt umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Zał. Nr 5 Przedmiar robót (PDF, 238.2 KiB)
 • Zał. Nr 6 SSTWiOR (ZIP, 1.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 670.8 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 376 KiB)
3 2017-09-28 2017-10-13 11:00:00 „Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach – etap I" (odcinek ok 314 mb) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 214.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 461.4 KiB)
 • Zał. 1,2,3,4,4a do SIWZ - formularze edytowalne do złożenia oferty (ZIP, 108 KiB)
 • Zał. 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (PDF, 180.7 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - proj. budowlano-wykonawczy (PDF, 5 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - proj. wykonawczy-drogowy (PDF, 5 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - proj .bud.-wyk. - elektryczny (PDF, 6.1 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ -proj. wykonawczy-kan. deszczowa (PDF, 4.7 MiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - projekty organizacji ruchu (ZIP, 2 MiB)
 • Zał. 7,8 do SIWZ - przedmiary, SST (ZIP, 7.7 MiB)
 • Zał. 9 do SIWZ - formularz dok. skł. po otwarciu ofert - GRUPA KAPITAŁOWA (ZIP, 20.6 KiB)
 • Zał. 10,11 do SIWZ - formularze dok. skł. na wezwanie Zamawiającego – WYKAZ ROBÓT I OSÓB (ZIP, 40.4 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 170.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 457 KiB)
4 2017-09-28 2017-10-13 10:00:00 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno –Skandawa (dł. 5,3 km) – Etap I” (postępowanie powtórzone). rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 200.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 491.1 KiB)
 • Zał. 1,2,3,4,4a do SIWZ - formularze edytowalne do złożenia oferty (ZIP, 118.5 KiB)
 • Zał. 5,5a,6,7 do SIWZ - dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zał. 8 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (ZIP, 153.4 KiB)
 • Zał. 9 do SIWZ - formularz dok. skł. po otwarciu ofert - GRUPA KAPITAŁOWA (ZIP, 19.8 KiB)
 • Zał. 10,11 do SIWZ - formularze dok. skł. na wezwanie Zamawiającego – WYKAZ ROBÓT I OSÓB (ZIP, 39.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 367.9 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 502.5 KiB)
5 2017-09-21 2017-10-06 13:00:00 Dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, 36/PN/2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 94.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 576.3 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 72.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 120.1 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 662.3 KiB)
 • Zmodyfikowany Załącznik nr 1 (XLS, 74.5 KiB)
 • ZMODYFIKOWANY SIWZ (PDF, 586.4 KiB)
 • Wynik (PDF, 573.6 KiB)
6 2017-09-21 2017-10-06 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Łankiejmy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 297.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 317.5 KiB)
 • zał. nr 4 projekt umowy Łankiejmy (PDF, 1.2 MiB)
 • zał. nr 5a opis przedmiotu zamówienia (PDF, 559.9 KiB)
 • zał. nr 5b zakres robót (PDF, 287.3 KiB)
 • zał. nr 5c przekroj konstrukcyjny (PDF, 97 KiB)
 • zał. nr 6 przedmiar robót (PDF, 203 KiB)
 • zał. nr 7 STWiOR (PDF, 985.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.8 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 529.4 KiB)
7 2017-09-20 2017-10-05 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N - ulica Okręg w Reszlu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 259.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 261.7 KiB)
 • Zał. nr 1,2,3,4,4a do SIWZ - aktywne formularze do złożenia oferty (ZIP, 121.5 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (ZIP, 160.1 KiB)
 • Zał. nr 6,6a,6b,7,8 do SIWZ - dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał. nr 9 - składany po otwarciu ofert formularz grupy kapitałowej (ZIP, 19.8 KiB)
 • Zał. nr 10,11 do SIWZ - składane na wezwanie zamawiającego formularze dokumentów (ZIP, 39.5 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 325.1 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 339.1 KiB)
8 2017-09-19 2017-10-04 11:00:00 Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile - etap I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 399.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • Zał. edytowalne do SIWZ (DOC, 248 KiB)
 • zał. nr 4 projekt umowy Lesieniec - Silec (PDF, 1.2 MiB)
 • zał. Nr 5a opis przedmiotu zamówienia Lesieniec - Silec (PDF, 495.9 KiB)
 • zał. nr 5b zakres robót Lesieniec - Silec (PDF, 495.9 KiB)
 • zał. nr 5c przekroj konstrukcyjny Lesieniec - Silec (PDF, 79.3 KiB)
 • zał. nr 6 Przedmiar robót Lesieniec - Silec (PDF, 196.3 KiB)
 • zał. nr 7 STWiOR Lesieniec - Silec (PDF, 816.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 541.9 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 239.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 723.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 536.5 KiB)
9 2017-09-14 2017-09-29 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Aptynty-Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajor Małych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 400.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 249.5 KiB)
 • Zał. nr 4 projekt umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Zał. Nr 5a Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 635.6 KiB)
 • Zał. Nr 5b Zakres robót (PDF, 183.6 KiB)
 • Zał. nr 5c Przekroj (PDF, 66.2 KiB)
 • Zał. Nr 6 Przedmiar Aptynty - Srokowski Dwór (PDF, 196.8 KiB)
 • Zał. Nr 7 STWiOR (PDF, 814 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 100 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 583.1 KiB)
10 2017-09-11 2017-09-26 10:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno –Skandawa (dł. 5,3 km) – Etap I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 260.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 455.3 KiB)
 • Zał. 1,2,3,4,4a do SIWZ - formularze edytowalne do złożenia oferty (ZIP, 118.6 KiB)
 • Zał. 5,5a,6,7 do SIWZ - dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (ZIP, 1.2 MiB)
 • Zał. 8 do SIWZ - istotne postanowienia umowne (ZIP, 156.3 KiB)
 • Zał. 9 do SIWZ - formularz dok. skł. po otwarciu ofert - GRUPA KAPITAŁOWA (ZIP, 19.7 KiB)
 • Zał. 10,11 do SIWZ - formularze dok. skł. na wezwanie zamawiającego (ZIP, 39.3 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 73.1 KiB)
 • Wyjaśnienia 1 (PDF, 118.1 KiB)
 • Modyfikacja 1 (PDF, 131.8 KiB)
 • Aktualny zmodyf. zał. nr 2 do SIWZ - formularz cenowy (DOCX, 19.1 KiB)
 • Zmodyfikowany zał. nr 6 do SIWZ - przedmiar robót (XLS, 13 KiB)
 • Uzupełnienie zał. nr 7 do SIWZ - STWIOR o D-04.04.00 (DOC, 1.1 MiB)
 • Zmodyfikowany zał. nr 10 do SIWZ - wykaz robót budowlanych (DOC, 84.5 KiB)
 • Wyjaśnienia 2 (PDF, 117.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 519.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu