ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-02-22 2018-03-09 11:00:00 Wyrównanie lokalnych nierówności poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej w ciągu drogi powiatowej 1699N na odcinku 860m w km od 5+270 do 5+395 oraz od 5+475 do 6+185 rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 220.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 403.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 270.2 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (ZIP, 206.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 99.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 374.2 KiB)
2 2018-02-06 2018-03-15 10:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. w toku
 • SIWZ (PDF, 10 MiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 91 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - Formuła JEDZ (espd-request) (XML, 94.9 KiB)
 • Zał. nr 2a do SIWZ - Instrukcja Wypełniania JEDZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - formularz zobowiązania podmiotu trzeciego (DOC, 57 KiB)
 • Formularz dokumentu składanego po otwarciu ofert - zał nr 4 do SIWZ "grupa kapitałowa" (DOC, 68 KiB)
 • Formularz dokumentu składanego po otwarciu ofert - zał nr 5 do SIWZ "wykaz osób" (DOC, 66.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 3.5 MiB)
 • Opinia RIO dot. spłaty kredytu (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik do SIWZ dokumenty dot. kredytu (DOC, 72.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 332.2 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnień do SIWZ - uchwały (ZIP, 9 MiB)
 • Załącznik do wyjaśnień do SIWZ - formularz, opinia RIO (ZIP, 3.7 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do Wyjaśnień do SIWZ nr 2 - oświdaczenie, zaświadczenia ZUS, US, Rb-Z ZOZ w Reszlu i Szpit. Pow. w Kętrzynie. (ZIP, 786.2 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 3 (PDF, 457 KiB)
 • INFORMACJA DODATKOWA (PDF, 255.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 4 (PDF, 231.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.4 KiB)
3 2018-02-05 2018-02-20 11:00:00 Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 400 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • Załączniki edytowlane do SIWZ (DOC, 240.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 Projekt umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał. Nr 5 Przedmiar robót (PDF, 295.8 KiB)
 • Zał. Nr 6 SSTWiOR (ZIP, 1.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 720 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 361.4 KiB)
4 2018-01-18 2018-01-29 11:00:00 Kętrzyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 413.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 918.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 106.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 367.3 KiB)
5 2017-11-27 2017-12-05 10:30:00 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz członków ich rodzin - postępowanie trzecie, (46/PN/2017) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 79.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 462.3 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 498.4 KiB)
 • ogloszenie o zmianieogloszenia (PDF, 118.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 597.2 KiB)
 • ogloszenie o zmianieogloszenia 2 (PDF, 26.6 KiB)
 • zmodyfikowany SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Zmodyfikowane załączniki (ZIP, 53.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.4 KiB)
 • Wynik (PDF, 302.7 KiB)
6 2017-11-21 2017-11-29 11:00:00 Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów do siedziby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 396.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 203.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 966.9 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 718.7 KiB)
 • Zmienione załączniki Nr 1a i Nr 1b (ZIP, 270.3 KiB)
 • Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ (PDF, 594 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 681 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 567.9 KiB)
7 2017-11-08 2017-11-22 12:00:00 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie ( 45/PN/2017) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 81.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 579.5 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 119.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 307.7 KiB)
 • zmodyfikowany SIWZ (PDF, 557.6 KiB)
 • Zmodyfikowany zal nr 1 (DOC, 65.5 KiB)
 • wyjasnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 327 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324 KiB)
 • Wynik (PDF, 246.4 KiB)
8 2017-11-06 2017-11-21 12:00:00 Świadczenie usług w zakresie kompleksowego przygotowania, dostarczania i podawania posiłków pacjentom Szpitala Powiatowego w Kętrzynie (43/PN/2017) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 92.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 611.2 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 145.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 294.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 417 KiB)
9 2017-10-30 2017-11-15 13:00:00 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Szpitala Powiatowego w Kętrzynie oraz członków ich rodzin - postępowanie drugie (41/PN/2017 ) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 79.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 482.6 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 496.4 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 419.4 KiB)
 • Zmodyfikowane załączniki (ZIP, 57.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.6 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 251.8 KiB)
10 2017-10-24 2017-11-30 10:00:00 Dostawa produktów farmaceutycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, 40/PN/2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 86.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 588 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 269.8 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 174.8 KiB)
 • Sprostowanie 2 (PDF, 53 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 (PDF, 636.9 KiB)
 • Zmodyfikowany zal nr 2 (XLS, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • Wynik (PDF, 1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu