ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-29 2018-04-20 Przebudowa drogi powiatowej nr 3811 N ul. Górna w Kętrzynie. rozstrzygnięty
 • Wynik postępowania (PDF, 207.1 KiB)
2 2018-03-28 2018-04-11 Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa rozstrzygnięty
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 228.6 KiB)
3 2018-03-22 2018-04-11 Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo-Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny rozstrzygnięty
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 203.3 KiB)
4 2018-03-22 2018-04-13 Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel rozstrzygnięty
 • Wynik postępowania (PDF, 587.3 KiB)
5 2018-03-21 2018-04-19 Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 2 części: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Racławicka w Korszach; 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1582N Tołkiny - Filipówka (dr. woj. Nr 594) na odcinku Starynia - Tołkiny rozstrzygnięty
 • Wynik dla części I zamówienia (PDF, 406.5 KiB)
6 2018-03-16 2018-04-16 Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu pt. ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. rozstrzygnięty
 • Wynik postępowania (PDF, 122.1 KiB)
7 2018-03-07 2018-04-18 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W BUDYNKU ZOZ W RESZLU rozstrzygnięty
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 811.6 KiB)
8 2018-02-22 2018-03-15 Wyrównanie lokalnych nierówności poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej w ciągu drogi powiatowej 1699N na odcinku 860m w km od 5+270 do 5+395 oraz od 5+475 do 6+185 rozstrzygnięty
 • Wynik postępowania (PDF, 374.2 KiB)
9 2018-02-06 2018-04-10 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. rozstrzygnięty
 • Wynik postępowania (PDF, 694.5 KiB)
10 2018-02-05 2018-02-21 Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • Wynik postępowania (PDF, 361.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu