Aktualne zamówienia publiczne - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-17 2018-09-03 11:00:00 Rozbiórka budynków byłej stołówki i byłej stolarni, położonych przy ul. Sikorskiego 76 C i 76 D na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 38/6 obręb 1 miasto Kętrzyn ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 399.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOC, 197.5 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy rozbiórka (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał. nr 5a do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 3.8 MiB)
 • Zał. nr 5b do SIWZ - Dokumentacja dot. budynku stołówki - Sikorskiego 76C - 1 (DOCX, 5.9 MiB)
 • Zał. nr 5b do SIWZ - Dokumentacja dot. budynku stołówki - Sikorskiego 76C - 2 (ZIP, 2.4 MiB)
 • Zał. nr 5b do SIWZ - Dokumentacja dot. budynku stołówki - Sikorskiego 76C - 3 (ZIP, 7.9 MiB)
 • Zał. nr 5c do SIWZ - Dokumentacja dot. budynku stołówki - Sikorskiego 76D - 1 (ZIP, 8.4 MiB)
 • Zał. nr 5c do SIWZ - Dokumentacja dot. budynku stołówki - Sikorskiego 76D - 2 (ZIP, 2.9 MiB)
 • Zał. nr 6a do SIWZ - Przedmiar robót stołówka - Sikorskiego 76C (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał. nr 6b do SIWZ - Przedmiar robót stolarnia - Sikorskiego 76D (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - Decyzje PINB w Kętrzynie ws. rozbiórek (PDF, 7.3 MiB)
2 2018-07-31 2018-09-06 10:00:00 Rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych w ramach projektu: Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka, jakość e- usług publicznych. ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 3.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 3.9 MiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 267.5 KiB)
 • Zał nr 2 do SIWZ - JEDZ espd-request (do wyboru) (XML, 97.6 KiB)
 • Zał nr 2 do SIWZ - JEDZ edytowalny (do wyboru) (DOC, 410 KiB)
 • Zał nr 3 do SIWZ - Formularz zobowiązania udostępnienia zasobu (DOC, 168.5 KiB)
 • Zał nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne (PDF, 5.9 MiB)
 • Zał nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 694.6 KiB)
 • Zał nr 6 do SIWZ - Formularz oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej SKŁADANY PO PUBLICZNYM OTWARCIU OFERT (DOC, 173 KiB)
 • Zał nr 7-8 do SIWZ - formularzrze wzoru dostaw, wykazu osówb SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZIP, 76.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • ZMODYFIKOWANY zał. nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 780 KiB)
3 2018-07-27 2018-09-04 11:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 5.520.765 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2018 roku ogłoszony
 • Ogłoszenie kredyt (PDF, 1.9 MiB)
 • SIWZ Kredyt (PDF, 1.8 MiB)
 • Zał. Nr 1 Formularz ofertowy do SIWZ Kredyt (DOC, 105 KiB)
 • Zał. Nr 2 JEDZ do SIWZ Kredyt (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zał. Nr 3 grupa kapitałowa do SIWZ Kredyt (DOC, 96 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do Wyjaśnień nr 1 do SIWZ (ZIP, 2.2 MiB)
 • Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ (PDF, 316.1 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu