ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 27915
Dane adresowe 9411
Dni i godziny otwarcia 4429
Władze Powiatu 1
Starosta 9272
Wicestarosta 3568
Sekretarz 4040
Skarbnik 3353
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 4098
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 10273
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 865
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 490
Powiat 15294
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 5365
Zadania powiatu 2294
Podstawy prawne 2370
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 290
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 263
Organy Powiatu 22730
Rada Powiatu 12076
Uchwały Rady Powiatu 1508
Komisje Rady Powiatu 4466
Plan pracy Rady Powiatu 1804
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2222
Plan pracy Komisji Stałych 1703
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 3010
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 2933
Stanowiska i apele Rady Powiatu 1508
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 67
Zarząd Powiatu 9685
Uchwały Zarządu Powiatu 3105
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 2850
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 63
Akty prawne 464328
Archiwum uchwał 4014
Poradnik interesanta 18646
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 8808
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 1959
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 305
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 221
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 262
Wydział Komunikacji i Transportu 30635
Rejestracja pojazdów 12555
Rejestracja czasowa pojazdu 2563
Wydanie prawa jazdy 7586
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 4380
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1592
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 1740
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 1854
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 2709
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 1630
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1435
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 4549
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 1543
Rejestracja przyczepki SAM 3311
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2354
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 1518
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 5450
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 2621
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 1685
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1340
Wyrejestrowanie pojazdu 4684
Zwrot dowodu rejestracyjnego 1678
Wymiana dowodu rejestracyjnego 8651
Druki do pobrania 6357
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 11324
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4973
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 5896
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4232
Zarządzanie Kryzysowe 3942
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6698
Wydział Budżetu i finansów 2718
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 2810
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2203
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 841
Biuro Obsługi Organów Powiatu 481
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 508
Audytor Wewnętrzny 501
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 557
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 874
Udostępnienie informacji 346
Ponowne wykorzystywanie informacji 272
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 7314
Urząd Gminy Kętrzyn 3324
Urząd Gminy Reszel 4446
Urząd Miejski w Korszach 7535
Urząd Gminy Srokowo 8949
Urząd Gminy Barciany 7203
Urząd Miasta Kętrzyn 6629
Służby, Inspekcje, Straże 6936
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 16541
Jednostki oświatowe 11766
Instytucje Kultury 1358
Powiatowy Urząd Pracy 13364
Zarząd Dróg Powiatowych 13349
Szpital Powiatowy 5234
ZOZ w Reszlu 6384
Dom Pomocy Społecznej 4538
PCPR 7020
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 6287
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 5596
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 2761
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 1370
Tablica ogłoszeń 84521
Nabór pracowników 2714
Zamównienia publiczne 50663
Ogłoszenia 98481
Nieruchomości 124242
Oświadczenia majątkowe 19470
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 964
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 506
Powiatowy Urząd Pracy 341
Pracownicy Starostwa 578
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 46
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 4392
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3555
Powiatowy Urząd Pracy 1879
Pracownicy Starostwa 2035
Rada Powiatu w Kętrzynie 379
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 202
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 5420
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3113
Pracownicy Starostwa 1956
Powiatowy Urząd Pracy 1607
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2176
Rada Powiatu w Kętrzynie 3221
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 3949
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1142
Pracownicy Starostwa 1359
Powiatowy Urząd Pracy 1083
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2070
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2225
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 4851
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3235
Pracownicy Starostwa 1452
Powiatowy Urząd Pracy 1495
Rada Powiatu w Kętrzynie 2336
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3327
Pracownicy Starostwa 1843
Powiatowy Urząd Pracy 1335
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1670
Rada Powiatu w Kętrzynie 2212
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 4557
Pracownicy Starostwa 1614
Powiatowy Urząd Pracy 1789
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1812
Rada Powiatu w Kętrzynie 2240
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1424
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1301
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 981
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3186
Pracownicy Starostwa 1646
Powiatowy Urząd Pracy 1601
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1998
Rada Powiatu w Kętrzynie 1519
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1308
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 5407
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2548
Pracownicy Starostwa 1578
Powiatowy Urząd Pracy 1053
Rada Powiatu w Kętrzynie 2111
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 907
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 3437
Rada Powiatu w Kętrzynie 2243
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1701
Pracownicy Starostwa 1827
Powiatowy Urząd Pracy 1582
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1870
Archiwum 2892
Majątek i finanse 13
Budżet 9636
Sprawozdania 4452
Pomoc publiczna 534
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 531
Wykaz mienia 2303
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 2571
Kontrole 6568
Plan Rozwoju Lokalnego 5919
Inne dane udostępniane publicznie 6590
Dotacje, fundusze unijne i granty 9567
Rejestry, ewidencje i archiwa 6154
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2048
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 3084
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2083
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2895
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 557
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 382
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 85
Organizacje pozarządowe 27578
Informacje ogólne 91
Otwarte konkursy ofert 169
Programy współpracy 155
Biuro rzeczy znalezionych 1670
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 2942
I kadencja (2016-2019) 402
Nieodpłatna pomoc prawna 5530
Konkurs ofert w roku 2016 366
Konkurs ofert w roku 2017 720
Harmonogram 457
Wybory Samorządowe 4743
Wybory Samorządowe 2014 546
Wybory Samorządowe 2010 494
Rada Rynku Pracy 12826
Lobbing 1897
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 121
Dotacje na zabytki 1772
Petycje 1613
Konsultacje społeczne 953

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3413
Instrukcja korzystania z BIP-u 6283
Rejestr zmian 251755
Mapa serwisu 2736
O biuletynie 4526
Strona główna 3793
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 1582

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 86595
Zapytania ofertowe 55628
Informacje o naborze 635225
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 7582
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2839

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie