ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 30870
Dane adresowe 11137
Dni i godziny otwarcia 5219
Władze Powiatu 1
Starosta 11005
Wicestarosta 4846
Sekretarz 5394
Skarbnik 4367
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 4720
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 12174
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1382
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 792
Powiat 16833
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 7032
Zadania powiatu 2907
Podstawy prawne 3006
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 721
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 570
Organy Powiatu 24774
Rada Powiatu 14767
Uchwały Rady Powiatu 1546
Komisje Rady Powiatu 7230
Plan pracy Rady Powiatu 2413
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2862
Plan pracy Komisji Stałych 2347
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 6475
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 6211
Stanowiska i apele Rady Powiatu 2440
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 381
Zarząd Powiatu 11694
Uchwały Zarządu Powiatu 3126
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 6026
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 375
Akty prawne 697677
Archiwum uchwał 4631
Poradnik interesanta 19830
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 11412
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 2631
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 725
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 526
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 663
Wydział Komunikacji i Transportu 36761
Rejestracja pojazdów 15678
Rejestracja czasowa pojazdu 3390
Wydanie prawa jazdy 9388
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 5481
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 2209
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 2416
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 2610
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 3180
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 2088
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1931
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 5381
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 2070
Rejestracja przyczepki SAM 3957
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2996
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 2117
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 6389
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 3264
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 2243
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1794
Wyrejestrowanie pojazdu 5547
Zwrot dowodu rejestracyjnego 2230
Wymiana dowodu rejestracyjnego 10158
Druki do pobrania 10441
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 13951
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5837
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 7771
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6256
Zarządzanie Kryzysowe 4856
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 8502
Wydział Budżetu i finansów 3481
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 3659
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2730
Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 1514
Biuro Obsługi Organów Powiatu 976
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 978
Audytor Wewnętrzny 847
Sprawozdania roczne 214
Roczne plany audytów 171
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1025
Udostępnienie informacji 764
Ponowne wykorzystywanie informacji 605
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 8125
Urząd Gminy Kętrzyn 4032
Urząd Gminy Reszel 4881
Urząd Miejski w Korszach 8555
Urząd Gminy Srokowo 9558
Urząd Gminy Barciany 8039
Urząd Miasta Kętrzyn 7255
Służby, Inspekcje, Straże 7686
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 18698
Jednostki oświatowe 12989
Instytucje Kultury 2195
Powiatowy Urząd Pracy 14608
Zarząd Dróg Powiatowych 16357
Szpital Powiatowy 6912
ZOZ w Reszlu 7742
Dom Pomocy Społecznej 5700
PCPR 8229
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 7279
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 6599
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 3746
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 2152
Tablica ogłoszeń 107094
Nabór pracowników 2782
Zamównienia publiczne 96871
Ogłoszenia 116514
Nieruchomości 150297
Oświadczenia majątkowe 21851
Oświadczenia majątkowe 2018 rok 470
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 221
Powiatowy Urząd Pracy 196
Pracownicy Starostwa 425
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 2748
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1520
Powiatowy Urząd Pracy 1057
Pracownicy Starostwa 1634
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 829
Rada Powiatu w Kętrzynie 802
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 6085
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 5493
Powiatowy Urząd Pracy 3056
Pracownicy Starostwa 3551
Rada Powiatu w Kętrzynie 1413
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 798
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 6269
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4510
Pracownicy Starostwa 2624
Powiatowy Urząd Pracy 2408
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2726
Rada Powiatu w Kętrzynie 3983
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 4593
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1506
Pracownicy Starostwa 2027
Powiatowy Urząd Pracy 1649
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2777
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 3273
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 6128
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3005
Pracownicy Starostwa 1983
Powiatowy Urząd Pracy 1387
Rada Powiatu w Kętrzynie 2856
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1223
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 5404
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4218
Pracownicy Starostwa 1863
Powiatowy Urząd Pracy 1845
Rada Powiatu w Kętrzynie 2767
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3826
Pracownicy Starostwa 2229
Powiatowy Urząd Pracy 1716
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2063
Rada Powiatu w Kętrzynie 2976
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 5027
Pracownicy Starostwa 2048
Powiatowy Urząd Pracy 2277
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2222
Rada Powiatu w Kętrzynie 2583
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1854
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1603
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 1297
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3867
Pracownicy Starostwa 2047
Powiatowy Urząd Pracy 2150
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2427
Rada Powiatu w Kętrzynie 1896
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1684
Oświadczenia majątkowe 2008 rok 4158
Rada Powiatu w Kętrzynie 2817
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2197
Pracownicy Starostwa 2217
Powiatowy Urząd Pracy 2025
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2178
Archiwum 3325
Majątek i finanse 13
Budżet 11597
Sprawozdania 6322
Pomoc publiczna 810
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 791
Wykaz mienia 3023
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 3217
Kontrole 7696
Plan Rozwoju Lokalnego 6587
Inne dane udostępniane publicznie 7558
Dotacje, fundusze unijne i granty 10938
Rejestry, ewidencje i archiwa 6958
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2654
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 3744
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2501
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 3487
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 1069
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 790
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 456
Organizacje pozarządowe 42460
Informacje ogólne 471
Otwarte konkursy ofert 1559
Programy współpracy 986
Biuro rzeczy znalezionych 5339
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3620
I kadencja (2016-2019) 1915
Nieodpłatna pomoc prawna 8394
Konkurs ofert na 2018 rok 481
Konkurs ofert w roku 2017 1437
Konkurs ofert w roku 2016 711
Harmonogram 1482
Wybory Samorządowe 5953
Wybory Samorządowe 2014 1023
Wybory Samorządowe 2010 874
Rada Rynku Pracy 14157
Lobbing 2643
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 123
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 438
Dotacje na zabytki 2756
Petycje 2389
Konsultacje społeczne 1546

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3810
Instrukcja korzystania z BIP-u 6958
Rejestr zmian 399653
Mapa serwisu 3058
O biuletynie 5150
Strona główna 5774
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 2606

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 158440
Zapytania ofertowe 95808
Informacje o naborze 726846
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 20681
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 6343

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie