ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 29229
Dane adresowe 10200
Dni i godziny otwarcia 4761
Władze Powiatu 1
Starosta 10160
Wicestarosta 4188
Sekretarz 4646
Skarbnik 3776
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 4419
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 11084
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1123
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 655
Powiat 16026
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 6127
Zadania powiatu 2574
Podstawy prawne 2714
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 519
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 437
Organy Powiatu 23442
Rada Powiatu 13326
Uchwały Rady Powiatu 1514
Komisje Rady Powiatu 5832
Plan pracy Rady Powiatu 2102
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2522
Plan pracy Komisji Stałych 1972
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 4209
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 4195
Stanowiska i apele Rady Powiatu 1982
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 216
Zarząd Powiatu 10499
Uchwały Zarządu Powiatu 3114
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 4020
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 188
Akty prawne 568267
Archiwum uchwał 4317
Poradnik interesanta 19185
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 9799
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 2298
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 541
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 373
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 448
Wydział Komunikacji i Transportu 33341
Rejestracja pojazdów 14002
Rejestracja czasowa pojazdu 2990
Wydanie prawa jazdy 8337
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 4857
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1863
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 2047
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 2207
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 2946
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 1861
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1672
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 4957
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 1766
Rejestracja przyczepki SAM 3614
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2659
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 1789
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 5931
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 2921
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 1966
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1574
Wyrejestrowanie pojazdu 5080
Zwrot dowodu rejestracyjnego 1968
Wymiana dowodu rejestracyjnego 9422
Druki do pobrania 8232
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 12518
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5415
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 6796
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5168
Zarządzanie Kryzysowe 4391
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7483
Wydział Budżetu i finansów 3083
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 3180
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2459
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 1165
Biuro Obsługi Organów Powiatu 722
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 728
Audytor Wewnętrzny 699
Sprawozdania roczne 10
Roczne plany audytów 15
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 815
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 1196
Udostępnienie informacji 556
Ponowne wykorzystywanie informacji 453
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 7684
Urząd Gminy Kętrzyn 3635
Urząd Gminy Reszel 4670
Urząd Miejski w Korszach 8061
Urząd Gminy Srokowo 9242
Urząd Gminy Barciany 7602
Urząd Miasta Kętrzyn 6965
Służby, Inspekcje, Straże 7301
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 17489
Jednostki oświatowe 12443
Instytucje Kultury 1795
Powiatowy Urząd Pracy 13980
Zarząd Dróg Powiatowych 15026
Szpital Powiatowy 5923
ZOZ w Reszlu 7125
Dom Pomocy Społecznej 5094
PCPR 7631
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 6817
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 6131
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 3216
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 1780
Tablica ogłoszeń 92812
Nabór pracowników 2741
Zamównienia publiczne 72224
Ogłoszenia 103306
Nieruchomości 135583
Oświadczenia majątkowe 20428
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 1577
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 844
Powiatowy Urząd Pracy 635
Pracownicy Starostwa 972
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 354
Rada Powiatu w Kętrzynie 179
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 5117
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4581
Powiatowy Urząd Pracy 2431
Pracownicy Starostwa 2788
Rada Powiatu w Kętrzynie 723
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 445
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 5856
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3792
Pracownicy Starostwa 2323
Powiatowy Urząd Pracy 1949
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2391
Rada Powiatu w Kętrzynie 3596
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 4235
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1314
Pracownicy Starostwa 1666
Powiatowy Urząd Pracy 1346
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2324
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2723
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 5126
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3618
Pracownicy Starostwa 1631
Powiatowy Urząd Pracy 1687
Rada Powiatu w Kętrzynie 2529
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3542
Pracownicy Starostwa 2047
Powiatowy Urząd Pracy 1508
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1859
Rada Powiatu w Kętrzynie 2489
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 4803
Pracownicy Starostwa 1773
Powiatowy Urząd Pracy 2036
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2018
Rada Powiatu w Kętrzynie 2418
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1605
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1471
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 1149
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3474
Pracownicy Starostwa 1828
Powiatowy Urząd Pracy 1839
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2187
Rada Powiatu w Kętrzynie 1735
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1508
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 5672
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2740
Pracownicy Starostwa 1765
Powiatowy Urząd Pracy 1193
Rada Powiatu w Kętrzynie 2429
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1060
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 3774
Rada Powiatu w Kętrzynie 2485
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1958
Pracownicy Starostwa 1988
Powiatowy Urząd Pracy 1824
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2031
Archiwum 3123
Majątek i finanse 13
Budżet 10492
Sprawozdania 5153
Pomoc publiczna 703
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 665
Wykaz mienia 2578
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 2878
Kontrole 7044
Plan Rozwoju Lokalnego 6262
Inne dane udostępniane publicznie 7053
Dotacje, fundusze unijne i granty 10197
Rejestry, ewidencje i archiwa 6578
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2341
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 3449
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2312
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 3162
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 750
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 600
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 242
Organizacje pozarządowe 34722
Informacje ogólne 279
Otwarte konkursy ofert 658
Programy współpracy 589
Biuro rzeczy znalezionych 3493
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3310
I kadencja (2016-2019) 1113
Nieodpłatna pomoc prawna 7016
Konkurs ofert na 2018 rok 220
Konkurs ofert w roku 2017 1104
Konkurs ofert w roku 2016 567
Harmonogram 978
Wybory Samorządowe 5204
Wybory Samorządowe 2014 723
Wybory Samorządowe 2010 691
Rada Rynku Pracy 13424
Lobbing 2286
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 253
Dotacje na zabytki 2259
Petycje 2001
Konsultacje społeczne 1260

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3593
Instrukcja korzystania z BIP-u 6635
Rejestr zmian 315825
Mapa serwisu 2892
O biuletynie 4794
Strona główna 4671
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 2112

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 118956
Zapytania ofertowe 71316
Informacje o naborze 673907
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 13918
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 4282

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie