ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 28534
Dane adresowe 9804
Dni i godziny otwarcia 4601
Władze Powiatu 1
Starosta 9708
Wicestarosta 3891
Sekretarz 4326
Skarbnik 3556
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 4259
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 10641
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 975
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 582
Powiat 15663
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 5733
Zadania powiatu 2447
Podstawy prawne 2550
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 413
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 356
Organy Powiatu 23085
Rada Powiatu 12700
Uchwały Rady Powiatu 1511
Komisje Rady Powiatu 5105
Plan pracy Rady Powiatu 1955
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2373
Plan pracy Komisji Stałych 1843
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 3543
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 3484
Stanowiska i apele Rady Powiatu 1773
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 143
Zarząd Powiatu 10078
Uchwały Zarządu Powiatu 3110
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 3344
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 132
Akty prawne 508158
Archiwum uchwał 4181
Poradnik interesanta 18895
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 9332
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 2130
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 415
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 298
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 353
Wydział Komunikacji i Transportu 31956
Rejestracja pojazdów 13250
Rejestracja czasowa pojazdu 2769
Wydanie prawa jazdy 7940
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 4636
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1729
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 1891
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 2026
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 2830
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 1738
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1553
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 4750
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 1654
Rejestracja przyczepki SAM 3469
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2504
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 1657
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 5685
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 2778
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 1832
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1459
Wyrejestrowanie pojazdu 4881
Zwrot dowodu rejestracyjnego 1823
Wymiana dowodu rejestracyjnego 9030
Druki do pobrania 7246
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 11875
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5188
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 6342
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4684
Zarządzanie Kryzysowe 4160
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7053
Wydział Budżetu i finansów 2914
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 3005
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2330
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 1019
Biuro Obsługi Organów Powiatu 595
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 622
Audytor Wewnętrzny 598
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 683
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 1051
Udostępnienie informacji 457
Ponowne wykorzystywanie informacji 372
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 7493
Urząd Gminy Kętrzyn 3473
Urząd Gminy Reszel 4564
Urząd Miejski w Korszach 7791
Urząd Gminy Srokowo 9098
Urząd Gminy Barciany 7411
Urząd Miasta Kętrzyn 6790
Służby, Inspekcje, Straże 7106
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 17040
Jednostki oświatowe 12126
Instytucje Kultury 1593
Powiatowy Urząd Pracy 13696
Zarząd Dróg Powiatowych 14240
Szpital Powiatowy 5585
ZOZ w Reszlu 6743
Dom Pomocy Społecznej 4815
PCPR 7343
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 6554
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 5880
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 2996
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 1571
Tablica ogłoszeń 88244
Nabór pracowników 2726
Zamównienia publiczne 60083
Ogłoszenia 100987
Nieruchomości 129647
Oświadczenia majątkowe 19956
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 1258
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 680
Powiatowy Urząd Pracy 503
Pracownicy Starostwa 772
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 204
Rada Powiatu w Kętrzynie 62
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 4763
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4077
Powiatowy Urząd Pracy 2162
Pracownicy Starostwa 2418
Rada Powiatu w Kętrzynie 574
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 332
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 5660
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3457
Pracownicy Starostwa 2143
Powiatowy Urząd Pracy 1780
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2293
Rada Powiatu w Kętrzynie 3424
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 4102
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1235
Pracownicy Starostwa 1519
Powiatowy Urząd Pracy 1221
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2209
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2484
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 4980
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3433
Pracownicy Starostwa 1547
Powiatowy Urząd Pracy 1594
Rada Powiatu w Kętrzynie 2436
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3435
Pracownicy Starostwa 1952
Powiatowy Urząd Pracy 1417
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1763
Rada Powiatu w Kętrzynie 2360
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 4684
Pracownicy Starostwa 1697
Powiatowy Urząd Pracy 1918
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1925
Rada Powiatu w Kętrzynie 2336
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1519
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1391
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 1073
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3330
Pracownicy Starostwa 1733
Powiatowy Urząd Pracy 1737
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2092
Rada Powiatu w Kętrzynie 1629
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1404
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 5539
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2655
Pracownicy Starostwa 1673
Powiatowy Urząd Pracy 1133
Rada Powiatu w Kętrzynie 2270
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 990
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 3593
Rada Powiatu w Kętrzynie 2359
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1835
Pracownicy Starostwa 1921
Powiatowy Urząd Pracy 1706
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1954
Archiwum 3016
Majątek i finanse 13
Budżet 10101
Sprawozdania 4831
Pomoc publiczna 622
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 605
Wykaz mienia 2444
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 2735
Kontrole 6816
Plan Rozwoju Lokalnego 6114
Inne dane udostępniane publicznie 6835
Dotacje, fundusze unijne i granty 9894
Rejestry, ewidencje i archiwa 6354
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2187
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 3254
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2196
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 3039
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 657
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 484
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 174
Organizacje pozarządowe 31073
Informacje ogólne 182
Otwarte konkursy ofert 367
Programy współpracy 388
Biuro rzeczy znalezionych 2743
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3123
I kadencja (2016-2019) 782
Nieodpłatna pomoc prawna 6224
Konkurs ofert na 2018 rok 66
Konkurs ofert w roku 2017 925
Konkurs ofert w roku 2016 468
Harmonogram 674
Wybory Samorządowe 4987
Wybory Samorządowe 2014 646
Wybory Samorządowe 2010 597
Rada Rynku Pracy 13102
Lobbing 2088
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 195
Dotacje na zabytki 2034
Petycje 1825
Konsultacje społeczne 1119

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3502
Instrukcja korzystania z BIP-u 6469
Rejestr zmian 277268
Mapa serwisu 2812
O biuletynie 4658
Strona główna 4240
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 1846

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 102745
Zapytania ofertowe 62611
Informacje o naborze 652391
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 10599
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 3594

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie