ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 30490
Dane adresowe 10897
Dni i godziny otwarcia 5099
Władze Powiatu 1
Starosta 10812
Wicestarosta 4680
Sekretarz 5237
Skarbnik 4237
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 4646
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 11936
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1332
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 753
Powiat 16694
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 6828
Zadania powiatu 2807
Podstawy prawne 2930
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 662
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 522
Organy Powiatu 24486
Rada Powiatu 14424
Uchwały Rady Powiatu 1541
Komisje Rady Powiatu 6894
Plan pracy Rady Powiatu 2331
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2775
Plan pracy Komisji Stałych 2278
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 5871
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 5633
Stanowiska i apele Rady Powiatu 2310
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 341
Zarząd Powiatu 11372
Uchwały Zarządu Powiatu 3123
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 5372
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 330
Akty prawne 662549
Archiwum uchwał 4558
Poradnik interesanta 19687
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 10981
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 2549
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 677
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 486
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 623
Wydział Komunikacji i Transportu 35795
Rejestracja pojazdów 15169
Rejestracja czasowa pojazdu 3288
Wydanie prawa jazdy 9086
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 5328
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 2120
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 2324
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 2506
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 3109
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 2030
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1869
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 5283
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 1986
Rejestracja przyczepki SAM 3864
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2891
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 2030
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 6267
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 3162
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 2177
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1743
Wyrejestrowanie pojazdu 5419
Zwrot dowodu rejestracyjnego 2158
Wymiana dowodu rejestracyjnego 9995
Druki do pobrania 9894
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 13565
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5741
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 7493
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5994
Zarządzanie Kryzysowe 4729
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 8226
Wydział Budżetu i finansów 3379
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 3540
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2653
Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 1397
Biuro Obsługi Organów Powiatu 914
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 921
Audytor Wewnętrzny 807
Sprawozdania roczne 160
Roczne plany audytów 113
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 978
Udostępnienie informacji 718
Ponowne wykorzystywanie informacji 556
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 8024
Urząd Gminy Kętrzyn 3929
Urząd Gminy Reszel 4825
Urząd Miejski w Korszach 8444
Urząd Gminy Srokowo 9491
Urząd Gminy Barciany 7944
Urząd Miasta Kętrzyn 7181
Służby, Inspekcje, Straże 7601
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 18419
Jednostki oświatowe 12826
Instytucje Kultury 2096
Powiatowy Urząd Pracy 14462
Zarząd Dróg Powiatowych 16093
Szpital Powiatowy 6699
ZOZ w Reszlu 7582
Dom Pomocy Społecznej 5558
PCPR 8081
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 7182
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 6486
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 3601
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 2060
Tablica ogłoszeń 102793
Nabór pracowników 2772
Zamównienia publiczne 88998
Ogłoszenia 112927
Nieruchomości 146369
Oświadczenia majątkowe 21512
Oświadczenia majątkowe 2018 rok 212
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 101
Powiatowy Urząd Pracy 79
Pracownicy Starostwa 129
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 2494
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1357
Powiatowy Urząd Pracy 957
Pracownicy Starostwa 1490
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 732
Rada Powiatu w Kętrzynie 678
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 5907
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 5302
Powiatowy Urząd Pracy 2933
Pracownicy Starostwa 3421
Rada Powiatu w Kętrzynie 1313
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 745
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 6176
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4338
Pracownicy Starostwa 2546
Powiatowy Urząd Pracy 2283
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2640
Rada Powiatu w Kętrzynie 3882
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 4514
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1453
Pracownicy Starostwa 1944
Powiatowy Urząd Pracy 1583
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2669
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 3123
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 6037
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2940
Pracownicy Starostwa 1930
Powiatowy Urząd Pracy 1332
Rada Powiatu w Kętrzynie 2759
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1185
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 5337
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4075
Pracownicy Starostwa 1809
Powiatowy Urząd Pracy 1801
Rada Powiatu w Kętrzynie 2705
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3751
Pracownicy Starostwa 2183
Powiatowy Urząd Pracy 1660
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2019
Rada Powiatu w Kętrzynie 2864
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 4969
Pracownicy Starostwa 1983
Powiatowy Urząd Pracy 2221
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2163
Rada Powiatu w Kętrzynie 2534
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1795
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1557
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 1262
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3759
Pracownicy Starostwa 1996
Powiatowy Urząd Pracy 2087
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2370
Rada Powiatu w Kętrzynie 1851
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1632
Oświadczenia majątkowe 2008 rok 4035
Rada Powiatu w Kętrzynie 2742
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2136
Pracownicy Starostwa 2153
Powiatowy Urząd Pracy 1973
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2135
Archiwum 3268
Majątek i finanse 13
Budżet 11369
Sprawozdania 6073
Pomoc publiczna 784
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 768
Wykaz mienia 2927
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 3126
Kontrole 7539
Plan Rozwoju Lokalnego 6506
Inne dane udostępniane publicznie 7430
Dotacje, fundusze unijne i granty 10758
Rejestry, ewidencje i archiwa 6877
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2591
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 3662
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2457
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 3420
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 1012
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 754
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 396
Organizacje pozarządowe 40473
Informacje ogólne 419
Otwarte konkursy ofert 1410
Programy współpracy 851
Biuro rzeczy znalezionych 4859
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3552
I kadencja (2016-2019) 1687
Nieodpłatna pomoc prawna 8019
Konkurs ofert na 2018 rok 432
Konkurs ofert w roku 2017 1364
Konkurs ofert w roku 2016 682
Harmonogram 1349
Wybory Samorządowe 5753
Wybory Samorządowe 2014 967
Wybory Samorządowe 2010 834
Rada Rynku Pracy 13999
Lobbing 2559
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 89
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 390
Dotacje na zabytki 2633
Petycje 2284
Konsultacje społeczne 1483

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3743
Instrukcja korzystania z BIP-u 6864
Rejestr zmian 378076
Mapa serwisu 3030
O biuletynie 5083
Strona główna 5516
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 2487

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 146927
Zapytania ofertowe 88784
Informacje o naborze 711080
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 18751
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 5838
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu