ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 28823
Dane adresowe 9950
Dni i godziny otwarcia 4662
Władze Powiatu 1
Starosta 9860
Wicestarosta 3995
Sekretarz 4440
Skarbnik 3645
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 4325
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 10795
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1046
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 603
Powiat 15799
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 5881
Zadania powiatu 2495
Podstawy prawne 2606
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 447
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 385
Organy Powiatu 23247
Rada Powiatu 12934
Uchwały Rady Powiatu 1511
Komisje Rady Powiatu 5333
Plan pracy Rady Powiatu 2004
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2422
Plan pracy Komisji Stałych 1879
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 3806
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 3728
Stanowiska i apele Rady Powiatu 1854
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 170
Zarząd Powiatu 10238
Uchwały Zarządu Powiatu 3111
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 3598
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 148
Akty prawne 531920
Archiwum uchwał 4224
Poradnik interesanta 19007
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 9522
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 2190
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 466
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 319
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 385
Wydział Komunikacji i Transportu 32518
Rejestracja pojazdów 13541
Rejestracja czasowa pojazdu 2852
Wydanie prawa jazdy 8125
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 4726
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1774
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 1948
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 2081
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 2871
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 1785
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1588
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 4835
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 1686
Rejestracja przyczepki SAM 3516
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2554
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 1701
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 5786
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 2824
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 1877
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1489
Wyrejestrowanie pojazdu 4947
Zwrot dowodu rejestracyjnego 1886
Wymiana dowodu rejestracyjnego 9175
Druki do pobrania 7607
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 12125
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5278
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 6528
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4851
Zarządzanie Kryzysowe 4256
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7219
Wydział Budżetu i finansów 2970
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 3068
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2373
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 1085
Biuro Obsługi Organów Powiatu 647
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 669
Audytor Wewnętrzny 633
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 732
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 1120
Udostępnienie informacji 492
Ponowne wykorzystywanie informacji 405
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 7553
Urząd Gminy Kętrzyn 3530
Urząd Gminy Reszel 4599
Urząd Miejski w Korszach 7901
Urząd Gminy Srokowo 9151
Urząd Gminy Barciany 7484
Urząd Miasta Kętrzyn 6850
Służby, Inspekcje, Straże 7182
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 17190
Jednostki oświatowe 12250
Instytucje Kultury 1680
Powiatowy Urząd Pracy 13814
Zarząd Dróg Powiatowych 14582
Szpital Powiatowy 5709
ZOZ w Reszlu 6897
Dom Pomocy Społecznej 4936
PCPR 7468
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 6661
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 6000
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 3090
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 1665
Tablica ogłoszeń 90170
Nabór pracowników 2731
Zamównienia publiczne 65620
Ogłoszenia 101916
Nieruchomości 132065
Oświadczenia majątkowe 20159
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 1404
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 750
Powiatowy Urząd Pracy 546
Pracownicy Starostwa 856
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 264
Rada Powiatu w Kętrzynie 97
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 4901
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4240
Powiatowy Urząd Pracy 2248
Pracownicy Starostwa 2560
Rada Powiatu w Kętrzynie 639
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 382
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 5723
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3580
Pracownicy Starostwa 2208
Powiatowy Urząd Pracy 1836
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2329
Rada Powiatu w Kętrzynie 3482
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 4145
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1266
Pracownicy Starostwa 1571
Powiatowy Urząd Pracy 1266
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2256
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2560
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 5026
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3503
Pracownicy Starostwa 1580
Powiatowy Urząd Pracy 1626
Rada Powiatu w Kętrzynie 2466
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3472
Pracownicy Starostwa 1987
Powiatowy Urząd Pracy 1453
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1800
Rada Powiatu w Kętrzynie 2394
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 4718
Pracownicy Starostwa 1723
Powiatowy Urząd Pracy 1964
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1954
Rada Powiatu w Kętrzynie 2360
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1544
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1411
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 1093
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3371
Pracownicy Starostwa 1762
Powiatowy Urząd Pracy 1775
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2119
Rada Powiatu w Kętrzynie 1664
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1439
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 5580
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2686
Pracownicy Starostwa 1706
Powiatowy Urząd Pracy 1156
Rada Powiatu w Kętrzynie 2328
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1012
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 3659
Rada Powiatu w Kętrzynie 2406
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1878
Pracownicy Starostwa 1940
Powiatowy Urząd Pracy 1746
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1979
Archiwum 3066
Majątek i finanse 13
Budżet 10258
Sprawozdania 4950
Pomoc publiczna 661
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 628
Wykaz mienia 2488
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 2792
Kontrole 6894
Plan Rozwoju Lokalnego 6176
Inne dane udostępniane publicznie 6927
Dotacje, fundusze unijne i granty 10019
Rejestry, ewidencje i archiwa 6430
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2234
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 3321
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2241
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 3089
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 693
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 510
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 194
Organizacje pozarządowe 32458
Informacje ogólne 219
Otwarte konkursy ofert 464
Programy współpracy 441
Biuro rzeczy znalezionych 3022
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3200
I kadencja (2016-2019) 899
Nieodpłatna pomoc prawna 6560
Konkurs ofert na 2018 rok 141
Konkurs ofert w roku 2017 1001
Konkurs ofert w roku 2016 503
Harmonogram 768
Wybory Samorządowe 5054
Wybory Samorządowe 2014 676
Wybory Samorządowe 2010 628
Rada Rynku Pracy 13214
Lobbing 2176
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 216
Dotacje na zabytki 2117
Petycje 1877
Konsultacje społeczne 1178

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3544
Instrukcja korzystania z BIP-u 6527
Rejestr zmian 292090
Mapa serwisu 2843
O biuletynie 4706
Strona główna 4396
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 1939

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 109537
Zapytania ofertowe 66012
Informacje o naborze 661329
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 11948
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 3871
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu