ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 28259
Dane adresowe 9662
Dni i godziny otwarcia 4518
Władze Powiatu 1
Starosta 9529
Wicestarosta 3758
Sekretarz 4231
Skarbnik 3474
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 4184
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 10476
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 932
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 548
Powiat 15515
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 5564
Zadania powiatu 2379
Podstawy prawne 2476
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 365
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 319
Organy Powiatu 22922
Rada Powiatu 12413
Uchwały Rady Powiatu 1508
Komisje Rady Powiatu 4823
Plan pracy Rady Powiatu 1892
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2319
Plan pracy Komisji Stałych 1790
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 3323
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 3235
Stanowiska i apele Rady Powiatu 1666
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 111
Zarząd Powiatu 9926
Uchwały Zarządu Powiatu 3107
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 3146
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 108
Akty prawne 485811
Archiwum uchwał 4109
Poradnik interesanta 18773
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 9105
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 2066
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 371
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 268
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 315
Wydział Komunikacji i Transportu 31325
Rejestracja pojazdów 12941
Rejestracja czasowa pojazdu 2685
Wydanie prawa jazdy 7770
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 4525
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1668
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 1825
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 1958
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 2773
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 1692
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1502
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 4654
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 1605
Rejestracja przyczepki SAM 3401
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2433
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 1602
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 5576
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 2710
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 1766
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1411
Wyrejestrowanie pojazdu 4795
Zwrot dowodu rejestracyjnego 1761
Wymiana dowodu rejestracyjnego 8856
Druki do pobrania 6846
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 11602
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5094
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 6130
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4482
Zarządzanie Kryzysowe 4067
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6898
Wydział Budżetu i finansów 2830
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 2927
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2275
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 939
Biuro Obsługi Organów Powiatu 546
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 573
Audytor Wewnętrzny 555
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 619
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 976
Udostępnienie informacji 411
Ponowne wykorzystywanie informacji 325
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 7423
Urząd Gminy Kętrzyn 3410
Urząd Gminy Reszel 4510
Urząd Miejski w Korszach 7686
Urząd Gminy Srokowo 9039
Urząd Gminy Barciany 7319
Urząd Miasta Kętrzyn 6721
Służby, Inspekcje, Straże 7039
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 16821
Jednostki oświatowe 11975
Instytucje Kultury 1495
Powiatowy Urząd Pracy 13551
Zarząd Dróg Powiatowych 13778
Szpital Powiatowy 5446
ZOZ w Reszlu 6597
Dom Pomocy Społecznej 4698
PCPR 7186
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 6426
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 5750
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 2887
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 1480
Tablica ogłoszeń 86500
Nabór pracowników 2720
Zamównienia publiczne 54663
Ogłoszenia 99923
Nieruchomości 127142
Oświadczenia majątkowe 19736
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 1125
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 597
Powiatowy Urząd Pracy 422
Pracownicy Starostwa 680
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 129
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 4583
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3851
Powiatowy Urząd Pracy 2035
Pracownicy Starostwa 2231
Rada Powiatu w Kętrzynie 478
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 284
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 5554
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3304
Pracownicy Starostwa 2067
Powiatowy Urząd Pracy 1709
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2248
Rada Powiatu w Kętrzynie 3327
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 4040
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1190
Pracownicy Starostwa 1447
Powiatowy Urząd Pracy 1157
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2138
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2366
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 4926
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3340
Pracownicy Starostwa 1504
Powiatowy Urząd Pracy 1552
Rada Powiatu w Kętrzynie 2391
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3392
Pracownicy Starostwa 1907
Powiatowy Urząd Pracy 1382
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1724
Rada Powiatu w Kętrzynie 2293
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 4635
Pracownicy Starostwa 1653
Powiatowy Urząd Pracy 1862
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1872
Rada Powiatu w Kętrzynie 2296
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1478
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1347
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 1028
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3268
Pracownicy Starostwa 1692
Powiatowy Urząd Pracy 1690
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2045
Rada Powiatu w Kętrzynie 1587
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1356
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 5478
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2613
Pracownicy Starostwa 1629
Powiatowy Urząd Pracy 1102
Rada Powiatu w Kętrzynie 2200
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 954
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 3527
Rada Powiatu w Kętrzynie 2315
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1780
Pracownicy Starostwa 1880
Powiatowy Urząd Pracy 1651
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1920
Archiwum 2968
Majątek i finanse 13
Budżet 9877
Sprawozdania 4645
Pomoc publiczna 587
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 572
Wykaz mienia 2387
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 2668
Kontrole 6706
Plan Rozwoju Lokalnego 6036
Inne dane udostępniane publicznie 6720
Dotacje, fundusze unijne i granty 9755
Rejestry, ewidencje i archiwa 6267
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2130
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 3175
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2150
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2970
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 612
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 435
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 139
Organizacje pozarządowe 29444
Informacje ogólne 142
Otwarte konkursy ofert 290
Programy współpracy 284
Biuro rzeczy znalezionych 2278
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3034
I kadencja (2016-2019) 615
Nieodpłatna pomoc prawna 5888
Konkurs ofert w roku 2016 424
Konkurs ofert w roku 2017 812
Harmonogram 569
Wybory Samorządowe 4879
Wybory Samorządowe 2014 607
Wybory Samorządowe 2010 551
Rada Rynku Pracy 12980
Lobbing 2007
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 167
Dotacje na zabytki 1929
Petycje 1738
Konsultacje społeczne 1057

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3462
Instrukcja korzystania z BIP-u 6387
Rejestr zmian 263898
Mapa serwisu 2784
O biuletynie 4605
Strona główna 4057
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 1733

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 96354
Zapytania ofertowe 59229
Informacje o naborze 644321
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 9168
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 3199
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu