Statystyka - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 31667
Dane adresowe 11778
Dni i godziny otwarcia 5529
Władze Powiatu 1
Starosta 11463
Wicestarosta 5193
Sekretarz 5820
Skarbnik 4691
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 4895
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 12758
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1562
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 901
Powiat 17219
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 7476
Zadania powiatu 3050
Podstawy prawne 3138
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 851
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 687
Organy Powiatu 25560
Rada Powiatu 15423
Uchwały Rady Powiatu 1605
Komisje Rady Powiatu 7957
Plan pracy Rady Powiatu 2554
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 3009
Plan pracy Komisji Stałych 2439
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 7617
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 7494
Stanowiska i apele Rady Powiatu 2748
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 475
Zarząd Powiatu 12422
Uchwały Zarządu Powiatu 3164
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 7239
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 503
Akty prawne 778210
Archiwum uchwał 4791
Poradnik interesanta 20371
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 12628
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 3001
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 890
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 611
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 794
Wydział Komunikacji i Transportu 38969
Rejestracja pojazdów 16841
Rejestracja czasowa pojazdu 3617
Wydanie prawa jazdy 9973
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 5829
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 2349
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 2565
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 2761
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 3308
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 2207
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 2048
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 5626
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 2197
Rejestracja przyczepki SAM 4116
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 3209
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 2264
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 6625
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 3466
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 2404
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1913
Wyrejestrowanie pojazdu 5798
Zwrot dowodu rejestracyjnego 2374
Wymiana dowodu rejestracyjnego 10598
Druki do pobrania 12053
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 14977
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 6127
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 8420
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6870
Zarządzanie Kryzysowe 5130
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 8995
Wydział Budżetu i finansów 3719
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 3864
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2878
Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 1814
Biuro Obsługi Organów Powiatu 1112
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1088
Audytor Wewnętrzny 961
Sprawozdania roczne 296
Roczne plany audytów 251
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1215
Udostępnienie informacji 884
Ponowne wykorzystywanie informacji 710
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 8356
Urząd Gminy Kętrzyn 4219
Urząd Gminy Reszel 4989
Urząd Miejski w Korszach 8751
Urząd Gminy Srokowo 9689
Urząd Gminy Barciany 8245
Urząd Miasta Kętrzyn 7412
Służby, Inspekcje, Straże 7931
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 19208
Jednostki oświatowe 13413
Instytucje Kultury 2475
Powiatowy Urząd Pracy 14880
Zarząd Dróg Powiatowych 17074
Szpital Powiatowy 7283
ZOZ w Reszlu 8073
Dom Pomocy Społecznej 5977
PCPR 8515
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 7527
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 6843
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 3998
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 2373
Tablica ogłoszeń 116599
Nabór pracowników 2809
Zamównienia publiczne 110600
Ogłoszenia 125096
Nieruchomości 159943
Oświadczenia majątkowe 22725
Oświadczenia majątkowe 2018 rok 1173
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 548
Powiatowy Urząd Pracy 497
Pracownicy Starostwa 923
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 300
Rada Powiatu w Kętrzynie 164
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 3307
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1915
Powiatowy Urząd Pracy 1352
Pracownicy Starostwa 2052
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1026
Rada Powiatu w Kętrzynie 1149
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 6441
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 5947
Powiatowy Urząd Pracy 3352
Pracownicy Starostwa 3832
Rada Powiatu w Kętrzynie 1640
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 926
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 6478
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4807
Pracownicy Starostwa 2759
Powiatowy Urząd Pracy 2605
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2861
Rada Powiatu w Kętrzynie 4156
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 4723
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1600
Pracownicy Starostwa 2175
Powiatowy Urząd Pracy 1777
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2883
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 3574
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 6294
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3112
Pracownicy Starostwa 2063
Powiatowy Urząd Pracy 1449
Rada Powiatu w Kętrzynie 3023
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1297
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 5514
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4453
Pracownicy Starostwa 1951
Powiatowy Urząd Pracy 1907
Rada Powiatu w Kętrzynie 2856
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 4015
Pracownicy Starostwa 2318
Powiatowy Urząd Pracy 1789
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2148
Rada Powiatu w Kętrzynie 3135
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 5143
Pracownicy Starostwa 2132
Powiatowy Urząd Pracy 2356
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2314
Rada Powiatu w Kętrzynie 2661
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1952
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1716
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 1361
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3981
Pracownicy Starostwa 2114
Powiatowy Urząd Pracy 2255
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2529
Rada Powiatu w Kętrzynie 1972
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1754
Oświadczenia majątkowe 2008 rok 4423
Rada Powiatu w Kętrzynie 2912
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2288
Pracownicy Starostwa 2332
Powiatowy Urząd Pracy 2108
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2259
Archiwum 3436
Majątek i finanse 13
Budżet 12061
Sprawozdania 6984
Pomoc publiczna 897
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 864
Wykaz mienia 3177
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 3363
Kontrole 7953
Plan Rozwoju Lokalnego 6758
Inne dane udostępniane publicznie 7801
Dotacje, fundusze unijne i granty 11240
Rejestry, ewidencje i archiwa 7195
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2765
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 3908
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2576
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 3597
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 1160
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 917
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 545
Organizacje pozarządowe 47060
Informacje ogólne 609
Otwarte konkursy ofert 1839
Programy współpracy 1250
Biuro rzeczy znalezionych 6868
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3917
I kadencja (2016-2019) 2429
Nieodpłatna pomoc prawna 9276
Konkurs ofert na 2018 rok 627
Konkurs ofert w roku 2017 1568
Konkurs ofert w roku 2016 807
Harmonogram 1783
Wybory Samorządowe 6338
Wybory Samorządowe 2014 1164
Wybory Samorządowe 2010 986
Rada Rynku Pracy 14565
Lobbing 2844
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 203
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 523
Dotacje na zabytki 3063
Petycje 2599
Konsultacje społeczne 1737
Ochrona Danych Osobowych 730
Inspektor Ochrony Danych 203

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3922
Instrukcja korzystania z BIP-u 7139
Rejestr zmian 463195
Mapa serwisu 3137
O biuletynie 5318
Strona główna 6486
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 2928

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 201862
Zapytania ofertowe 113144
Informacje o naborze 756222
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 25849
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 7557
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu