ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 27582
Dane adresowe 9175
Dni i godziny otwarcia 4339
Władze Powiatu 1
Starosta 9001
Wicestarosta 3381
Sekretarz 3841
Skarbnik 3229
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 4007
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 10022
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 808
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 423
Powiat 15096
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 5164
Zadania powiatu 2194
Podstawy prawne 2273
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 225
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 217
Organy Powiatu 22517
Rada Powiatu 11674
Uchwały Rady Powiatu 1507
Komisje Rady Powiatu 4066
Plan pracy Rady Powiatu 1715
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2119
Plan pracy Komisji Stałych 1627
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 2659
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 2560
Stanowiska i apele Rady Powiatu 1342
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 28
Zarząd Powiatu 9393
Uchwały Zarządu Powiatu 3102
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 2525
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 22
Akty prawne 437000
Archiwum uchwał 3932
Poradnik interesanta 18439
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 8460
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 1871
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 259
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 179
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 209
Wydział Komunikacji i Transportu 29780
Rejestracja pojazdów 12203
Rejestracja czasowa pojazdu 2445
Wydanie prawa jazdy 7373
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 4241
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1519
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 1648
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 1770
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 2653
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 1559
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1369
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 4457
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 1485
Rejestracja przyczepki SAM 3233
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2267
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 1442
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 5312
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 2556
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 1608
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1278
Wyrejestrowanie pojazdu 4569
Zwrot dowodu rejestracyjnego 1593
Wymiana dowodu rejestracyjnego 8502
Druki do pobrania 5839
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 10965
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4840
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 5642
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 3935
Zarządzanie Kryzysowe 3810
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6457
Wydział Budżetu i finansów 2601
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 2695
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2130
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 733
Biuro Obsługi Organów Powiatu 419
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 448
Audytor Wewnętrzny 451
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 501
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 766
Udostępnienie informacji 290
Ponowne wykorzystywanie informacji 220
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 7196
Urząd Gminy Kętrzyn 3230
Urząd Gminy Reszel 4377
Urząd Miejski w Korszach 7389
Urząd Gminy Srokowo 8867
Urząd Gminy Barciany 7088
Urząd Miasta Kętrzyn 6546
Służby, Inspekcje, Straże 6832
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 16261
Jednostki oświatowe 11488
Instytucje Kultury 1250
Powiatowy Urząd Pracy 13189
Zarząd Dróg Powiatowych 12887
Szpital Powiatowy 5016
ZOZ w Reszlu 6184
Dom Pomocy Społecznej 4404
PCPR 6834
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 6130
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 5411
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 2612
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 1227
Tablica ogłoszeń 82284
Nabór pracowników 2705
Zamównienia publiczne 45360
Ogłoszenia 96953
Nieruchomości 120759
Oświadczenia majątkowe 19155
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 759
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 382
Powiatowy Urząd Pracy 228
Pracownicy Starostwa 445
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 4162
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3272
Powiatowy Urząd Pracy 1688
Pracownicy Starostwa 1816
Rada Powiatu w Kętrzynie 245
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 131
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 5274
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2959
Pracownicy Starostwa 1853
Powiatowy Urząd Pracy 1512
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2117
Rada Powiatu w Kętrzynie 3112
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 3879
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1091
Pracownicy Starostwa 1282
Powiatowy Urząd Pracy 1007
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2006
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2081
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 4771
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3141
Pracownicy Starostwa 1410
Powiatowy Urząd Pracy 1437
Rada Powiatu w Kętrzynie 2286
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3250
Pracownicy Starostwa 1793
Powiatowy Urząd Pracy 1285
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1608
Rada Powiatu w Kętrzynie 2113
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 4479
Pracownicy Starostwa 1555
Powiatowy Urząd Pracy 1726
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1753
Rada Powiatu w Kętrzynie 2186
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1374
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1249
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 923
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3096
Pracownicy Starostwa 1590
Powiatowy Urząd Pracy 1536
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1937
Rada Powiatu w Kętrzynie 1466
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1251
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 5324
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2492
Pracownicy Starostwa 1525
Powiatowy Urząd Pracy 1003
Rada Powiatu w Kętrzynie 2017
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 867
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 3332
Rada Powiatu w Kętrzynie 2174
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1629
Pracownicy Starostwa 1776
Powiatowy Urząd Pracy 1520
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1826
Archiwum 2833
Majątek i finanse 13
Budżet 9418
Sprawozdania 4240
Pomoc publiczna 486
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 491
Wykaz mienia 2215
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 2476
Kontrole 6439
Plan Rozwoju Lokalnego 5767
Inne dane udostępniane publicznie 6448
Dotacje, fundusze unijne i granty 9376
Rejestry, ewidencje i archiwa 6014
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 1967
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 2982
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2019
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2822
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 500
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 319
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 43
Organizacje pozarządowe 25601
Informacje ogólne 60
Otwarte konkursy ofert 81
Programy współpracy 74
Biuro rzeczy znalezionych 1122
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 2753
I kadencja (2016-2019) 172
Nieodpłatna pomoc prawna 5175
Konkurs ofert w roku 2016 320
Konkurs ofert w roku 2017 637
Harmonogram 327
Wybory Samorządowe 4606
Wybory Samorządowe 2014 495
Wybory Samorządowe 2010 442
Rada Rynku Pracy 12680
Lobbing 1785
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 88
Dotacje na zabytki 1618
Petycje 1498
Konsultacje społeczne 848

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3364
Instrukcja korzystania z BIP-u 6165
Rejestr zmian 237875
Mapa serwisu 2686
O biuletynie 4423
Strona główna 3544
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 1443

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 76336
Zapytania ofertowe 51222
Informacje o naborze 622371
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 5782
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2444
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu