ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 31084
Dane adresowe 11300
Dni i godziny otwarcia 5308
Władze Powiatu 1
Starosta 11149
Wicestarosta 4956
Sekretarz 5517
Skarbnik 4459
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 4783
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 12346
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1452
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 818
Powiat 16924
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 7164
Zadania powiatu 2955
Podstawy prawne 3049
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 745
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 602
Organy Powiatu 24965
Rada Powiatu 14941
Uchwały Rady Powiatu 1557
Komisje Rady Powiatu 7482
Plan pracy Rady Powiatu 2450
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2910
Plan pracy Komisji Stałych 2369
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 6875
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 6643
Stanowiska i apele Rady Powiatu 2512
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 394
Zarząd Powiatu 11897
Uchwały Zarządu Powiatu 3135
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 6319
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 401
Akty prawne 721994
Archiwum uchwał 4672
Poradnik interesanta 19927
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 11640
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 2679
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 754
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 546
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 686
Wydział Komunikacji i Transportu 37325
Rejestracja pojazdów 16016
Rejestracja czasowa pojazdu 3447
Wydanie prawa jazdy 9542
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 5588
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 2243
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 2461
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 2653
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 3218
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 2117
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1962
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 5442
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 2102
Rejestracja przyczepki SAM 4000
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 3062
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 2152
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 6450
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 3301
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 2291
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1827
Wyrejestrowanie pojazdu 5618
Zwrot dowodu rejestracyjnego 2273
Wymiana dowodu rejestracyjnego 10284
Druki do pobrania 10765
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 14208
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5908
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 7975
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 6459
Zarządzanie Kryzysowe 4930
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 8612
Wydział Budżetu i finansów 3538
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 3721
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2774
Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 1579
Biuro Obsługi Organów Powiatu 1016
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1003
Audytor Wewnętrzny 866
Sprawozdania roczne 238
Roczne plany audytów 194
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1070
Udostępnienie informacji 791
Ponowne wykorzystywanie informacji 641
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 8171
Urząd Gminy Kętrzyn 4080
Urząd Gminy Reszel 4910
Urząd Miejski w Korszach 8612
Urząd Gminy Srokowo 9599
Urząd Gminy Barciany 8105
Urząd Miasta Kętrzyn 7293
Służby, Inspekcje, Straże 7735
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 18825
Jednostki oświatowe 13071
Instytucje Kultury 2257
Powiatowy Urząd Pracy 14691
Zarząd Dróg Powiatowych 16584
Szpital Powiatowy 7022
ZOZ w Reszlu 7853
Dom Pomocy Społecznej 5783
PCPR 8314
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 7340
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 6671
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 3829
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 2206
Tablica ogłoszeń 110178
Nabór pracowników 2791
Zamównienia publiczne 101381
Ogłoszenia 119320
Nieruchomości 153348
Oświadczenia majątkowe 22138
Oświadczenia majątkowe 2018 rok 696
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 311
Powiatowy Urząd Pracy 277
Pracownicy Starostwa 589
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 51
Rada Powiatu w Kętrzynie 36
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 2938
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1616
Powiatowy Urząd Pracy 1131
Pracownicy Starostwa 1763
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 895
Rada Powiatu w Kętrzynie 926
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 6212
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 5611
Powiatowy Urząd Pracy 3107
Pracownicy Starostwa 3646
Rada Powiatu w Kętrzynie 1479
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 837
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 6324
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4584
Pracownicy Starostwa 2668
Powiatowy Urząd Pracy 2473
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2771
Rada Powiatu w Kętrzynie 4034
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 4630
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1534
Pracownicy Starostwa 2063
Powiatowy Urząd Pracy 1694
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2812
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 3385
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 6176
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3025
Pracownicy Starostwa 2005
Powiatowy Urząd Pracy 1403
Rada Powiatu w Kętrzynie 2908
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1248
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 5438
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4279
Pracownicy Starostwa 1893
Powiatowy Urząd Pracy 1865
Rada Powiatu w Kętrzynie 2796
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3873
Pracownicy Starostwa 2254
Powiatowy Urząd Pracy 1739
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2085
Rada Powiatu w Kętrzynie 3013
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 5057
Pracownicy Starostwa 2075
Powiatowy Urząd Pracy 2301
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2249
Rada Powiatu w Kętrzynie 2604
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1881
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1626
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 1312
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3899
Pracownicy Starostwa 2069
Powiatowy Urząd Pracy 2173
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2452
Rada Powiatu w Kętrzynie 1918
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1706
Oświadczenia majątkowe 2008 rok 4244
Rada Powiatu w Kętrzynie 2844
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2235
Pracownicy Starostwa 2246
Powiatowy Urząd Pracy 2051
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2199
Archiwum 3351
Majątek i finanse 13
Budżet 11722
Sprawozdania 6473
Pomoc publiczna 841
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 808
Wykaz mienia 3071
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 3268
Kontrole 7769
Plan Rozwoju Lokalnego 6635
Inne dane udostępniane publicznie 7617
Dotacje, fundusze unijne i granty 11021
Rejestry, ewidencje i archiwa 7033
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2695
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 3792
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2539
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 3518
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 1099
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 825
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 482
Organizacje pozarządowe 43942
Informacje ogólne 507
Otwarte konkursy ofert 1634
Programy współpracy 1059
Biuro rzeczy znalezionych 5735
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3709
I kadencja (2016-2019) 2063
Nieodpłatna pomoc prawna 8617
Konkurs ofert na 2018 rok 526
Konkurs ofert w roku 2017 1467
Konkurs ofert w roku 2016 746
Harmonogram 1561
Wybory Samorządowe 6081
Wybory Samorządowe 2014 1051
Wybory Samorządowe 2010 901
Rada Rynku Pracy 14256
Lobbing 2677
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 138
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 466
Dotacje na zabytki 2813
Petycje 2455
Konsultacje społeczne 1588
Ochrona Danych Osobowych 110
Inspektor Ochrony Danych 44

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3840
Instrukcja korzystania z BIP-u 7020
Rejestr zmian 418728
Mapa serwisu 3081
O biuletynie 5193
Strona główna 5910
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 2697

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 165663
Zapytania ofertowe 101059
Informacje o naborze 737576
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 22191
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 6664
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu