ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 26654
Dane adresowe 8650
Dni i godziny otwarcia 4107
Władze Powiatu 1
Starosta 8365
Wicestarosta 3015
Sekretarz 3359
Skarbnik 2910
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 3768
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 9510
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 660
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 322
Powiat 14523
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 4702
Zadania powiatu 1983
Podstawy prawne 2084
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 82
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 126
Organy Powiatu 21828
Rada Powiatu 10733
Uchwały Rady Powiatu 1502
Komisje Rady Powiatu 3447
Plan pracy Rady Powiatu 1522
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 1905
Plan pracy Komisji Stałych 1481
Protokoły posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 2190
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 2067
Stanowiska i apele Rady Powiatu 1031
Zarząd Powiatu 8798
Uchwały Zarządu Powiatu 3089
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 2104
Akty prawne 371340
Archiwum uchwał 3755
Poradnik interesanta 17905
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 7703
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 1601
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 128
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 90
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 108
Wydział Komunikacji i Transportu 27700
Rejestracja pojazdów 11070
Rejestracja czasowa pojazdu 2158
Wydanie prawa jazdy 6685
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 3894
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1358
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 1451
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 1549
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 2534
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 1413
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1229
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 4258
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 1349
Rejestracja przyczepki SAM 3048
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2098
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 1244
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 4961
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 2395
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 1452
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1144
Wyrejestrowanie pojazdu 4331
Zwrot dowodu rejestracyjnego 1433
Wymiana dowodu rejestracyjnego 7949
Druki do pobrania 4342
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 10161
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4509
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 5054
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 3391
Zarządzanie Kryzysowe 3497
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5900
Wydział Budżetu i finansów 2412
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 2432
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 1989
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 553
Biuro Obsługi Organów Powiatu 307
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 316
Audytor Wewnętrzny 348
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 368
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 560
Udostępnienie informacji 150
Ponowne wykorzystywanie informacji 125
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 6876
Urząd Gminy Kętrzyn 3008
Urząd Gminy Reszel 4235
Urząd Miejski w Korszach 7046
Urząd Gminy Srokowo 8665
Urząd Gminy Barciany 6855
Urząd Miasta Kętrzyn 6390
Służby, Inspekcje, Straże 6517
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 15512
Jednostki oświatowe 10968
Instytucje Kultury 989
Powiatowy Urząd Pracy 12643
Zarząd Dróg Powiatowych 11664
Szpital Powiatowy 4527
ZOZ w Reszlu 5672
Dom Pomocy Społecznej 3997
PCPR 6341
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 5593
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 4939
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 2257
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 977
Tablica ogłoszeń 74551
Nabór pracowników 2676
Zamównienia publiczne 38460
Ogłoszenia 94223
Nieruchomości 113135
Oświadczenia majątkowe 17788
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 3156
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2381
Powiatowy Urząd Pracy 1114
Pracownicy Starostwa 1146
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 4840
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2429
Pracownicy Starostwa 1613
Powiatowy Urząd Pracy 1296
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1932
Rada Powiatu w Kętrzynie 2793
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 3700
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 971
Pracownicy Starostwa 1106
Powiatowy Urząd Pracy 855
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 1881
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 1772
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 4561
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2961
Pracownicy Starostwa 1320
Powiatowy Urząd Pracy 1337
Rada Powiatu w Kętrzynie 2156
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3083
Pracownicy Starostwa 1661
Powiatowy Urząd Pracy 1168
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1488
Rada Powiatu w Kętrzynie 1917
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 4312
Pracownicy Starostwa 1430
Powiatowy Urząd Pracy 1597
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1643
Rada Powiatu w Kętrzynie 2078
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1256
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1155
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 815
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 2911
Pracownicy Starostwa 1470
Powiatowy Urząd Pracy 1359
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1811
Rada Powiatu w Kętrzynie 1320
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1139
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 5194
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2373
Pracownicy Starostwa 1422
Powiatowy Urząd Pracy 913
Rada Powiatu w Kętrzynie 1875
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 777
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 3113
Rada Powiatu w Kętrzynie 2042
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1491
Pracownicy Starostwa 1668
Powiatowy Urząd Pracy 1391
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1706
Archiwum 2656
Majątek i finanse 13
Budżet 8648
Sprawozdania 3617
Pomoc publiczna 387
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 407
Wykaz mienia 2018
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 2257
Kontrole 6078
Plan Rozwoju Lokalnego 5505
Inne dane udostępniane publicznie 6100
Dotacje, fundusze unijne i granty 8885
Rejestry, ewidencje i archiwa 5649
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 1788
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 2741
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 1844
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2652
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 410
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 160
Organizacje pozarządowe 21941
Biuro rzeczy znalezionych 448
2017 rok 246
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 2072
Nieodpłatna pomoc prawna 4258
Konkurs ofert w roku 2016 231
Konkurs ofert w roku 2017 488
Harmonogram 143
Wybory Samorządowe 4281
Wybory Samorządowe 2014 379
Wybory Samorządowe 2010 358
Rada Rynku Pracy 12242
Lobbing 1495
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 16
Dotacje na zabytki 1294
Petycje 1210
Konsultacje społeczne 655

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3187
Instrukcja korzystania z BIP-u 5858
Rejestr zmian 206536
Mapa serwisu 2515
O biuletynie 4193
Strona główna 2945
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 1085

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 59800
Zapytania ofertowe 42429
Informacje o naborze 591436
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 1800
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 1082
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu