ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 27173
Dane adresowe 8903
Dni i godziny otwarcia 4232
Władze Powiatu 1
Starosta 8707
Wicestarosta 3206
Sekretarz 3584
Skarbnik 3065
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 3895
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 9829
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 741
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 382
Powiat 14820
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 4950
Zadania powiatu 2087
Podstawy prawne 2183
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 160
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 170
Organy Powiatu 22210
Rada Powiatu 11226
Uchwały Rady Powiatu 1504
Komisje Rady Powiatu 3773
Plan pracy Rady Powiatu 1616
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2022
Plan pracy Komisji Stałych 1552
Protokoły posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 2408
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 2311
Stanowiska i apele Rady Powiatu 1193
Zarząd Powiatu 9036
Uchwały Zarządu Powiatu 3095
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 2293
Akty prawne 408661
Archiwum uchwał 3871
Poradnik interesanta 18196
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 8098
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 1747
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 194
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 127
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 156
Wydział Komunikacji i Transportu 28782
Rejestracja pojazdów 11670
Rejestracja czasowa pojazdu 2307
Wydanie prawa jazdy 7031
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 4051
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1436
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 1547
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 1640
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 2592
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 1478
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1296
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 4347
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 1416
Rejestracja przyczepki SAM 3151
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2182
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 1342
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 5120
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 2476
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 1526
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1207
Wyrejestrowanie pojazdu 4456
Zwrot dowodu rejestracyjnego 1500
Wymiana dowodu rejestracyjnego 8229
Druki do pobrania 5112
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 10527
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 4680
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 5327
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 3675
Zarządzanie Kryzysowe 3659
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6173
Wydział Budżetu i finansów 2499
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 2554
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2056
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 645
Biuro Obsługi Organów Powiatu 366
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 382
Audytor Wewnętrzny 402
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 448
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 660
Udostępnienie informacji 226
Ponowne wykorzystywanie informacji 176
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 7060
Urząd Gminy Kętrzyn 3128
Urząd Gminy Reszel 4317
Urząd Miejski w Korszach 7218
Urząd Gminy Srokowo 8765
Urząd Gminy Barciany 6971
Urząd Miasta Kętrzyn 6448
Służby, Inspekcje, Straże 6682
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 15934
Jednostki oświatowe 11271
Instytucje Kultury 1135
Powiatowy Urząd Pracy 12938
Zarząd Dróg Powiatowych 12354
Szpital Powiatowy 4802
ZOZ w Reszlu 5954
Dom Pomocy Społecznej 4203
PCPR 6592
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 5876
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 5215
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 2446
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 1128
Tablica ogłoszeń 78601
Nabór pracowników 2691
Zamównienia publiczne 42242
Ogłoszenia 95747
Nieruchomości 116737
Oświadczenia majątkowe 18637
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 449
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 152
Powiatowy Urząd Pracy 89
Pracownicy Starostwa 228
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 3819
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2885
Powiatowy Urząd Pracy 1395
Pracownicy Starostwa 1539
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 5122
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2712
Pracownicy Starostwa 1748
Powiatowy Urząd Pracy 1423
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2051
Rada Powiatu w Kętrzynie 2980
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 3799
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1032
Pracownicy Starostwa 1201
Powiatowy Urząd Pracy 932
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 1947
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 1919
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 4659
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3070
Pracownicy Starostwa 1372
Powiatowy Urząd Pracy 1389
Rada Powiatu w Kętrzynie 2230
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3172
Pracownicy Starostwa 1731
Powiatowy Urząd Pracy 1232
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1553
Rada Powiatu w Kętrzynie 2028
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 4395
Pracownicy Starostwa 1493
Powiatowy Urząd Pracy 1656
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1706
Rada Powiatu w Kętrzynie 2129
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1320
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1205
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 871
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 2995
Pracownicy Starostwa 1531
Powiatowy Urząd Pracy 1447
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1881
Rada Powiatu w Kętrzynie 1387
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1190
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 5264
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2442
Pracownicy Starostwa 1473
Powiatowy Urząd Pracy 954
Rada Powiatu w Kętrzynie 1955
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 825
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 3222
Rada Powiatu w Kętrzynie 2107
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1565
Pracownicy Starostwa 1725
Powiatowy Urząd Pracy 1456
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1761
Archiwum 2732
Majątek i finanse 13
Budżet 9070
Sprawozdania 3936
Pomoc publiczna 439
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 453
Wykaz mienia 2119
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 2373
Kontrole 6294
Plan Rozwoju Lokalnego 5628
Inne dane udostępniane publicznie 6284
Dotacje, fundusze unijne i granty 9148
Rejestry, ewidencje i archiwa 5825
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 1871
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 2862
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 1927
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2716
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 455
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 232
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 13
Organizacje pozarządowe 24228
Informacje ogólne 19
Otwarte konkursy ofert 19
Programy współpracy 17
Biuro rzeczy znalezionych 677
2017 rok 343
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 2444
I kadencja (2016-2019) 49
Nieodpłatna pomoc prawna 4760
Konkurs ofert w roku 2016 282
Konkurs ofert w roku 2017 558
Harmonogram 233
Wybory Samorządowe 4450
Wybory Samorządowe 2014 435
Wybory Samorządowe 2010 398
Rada Rynku Pracy 12484
Lobbing 1651
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 53
Dotacje na zabytki 1471
Petycje 1357
Konsultacje społeczne 770

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3276
Instrukcja korzystania z BIP-u 6000
Rejestr zmian 222863
Mapa serwisu 2604
O biuletynie 4329
Strona główna 3284
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 1246

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 67264
Zapytania ofertowe 47086
Informacje o naborze 611589
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 3654
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 1767
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu