ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Starostwo Powiatowe 29649
Dane adresowe 10402
Dni i godziny otwarcia 4874
Władze Powiatu 1
Starosta 10330
Wicestarosta 4335
Sekretarz 4779
Skarbnik 3893
Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 4501
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 11386
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1208
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 692
Powiat 16284
Statut Powiatu Kętrzyńskiego 6395
Zadania powiatu 2647
Podstawy prawne 2795
Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego 574
Związki i stowarzyszenia, w których uczestniczy Powiat Kętrzyński 471
Organy Powiatu 23739
Rada Powiatu 13661
Uchwały Rady Powiatu 1525
Komisje Rady Powiatu 6259
Plan pracy Rady Powiatu 2188
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej 2609
Plan pracy Komisji Stałych 2089
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu w Kętrzynie 4597
Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kętrzynie 4583
Stanowiska i apele Rady Powiatu 2113
Informacja o uczestnictwie radnych w pracach Rady Powiatu w Kętrzynie 248
Zarząd Powiatu 10705
Uchwały Zarządu Powiatu 3117
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 4341
Informacja o uczestnictwie członków Zarzadu w pracach Zarządu Powiatu w Kętrzynie 230
Akty prawne 597946
Archiwum uchwał 4395
Poradnik interesanta 19354
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 10114
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego 2385
Informacja o dokonaniu zgłoszeń wolnostojących budynków jednorodzinnych 606
Informacja o dokonaniu zgłoszeń stacji transformatorowych 405
Informacja o dokonaniu zgłoszeń sieci 504
Wydział Komunikacji i Transportu 34124
Rejestracja pojazdów 14417
Rejestracja czasowa pojazdu 3092
Wydanie prawa jazdy 8577
Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika 5024
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1949
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców 2139
Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym 2294
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu 3010
Wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej 1922
Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji 1725
Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego 5053
Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej 1844
Rejestracja przyczepki SAM 3693
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 2738
Wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście 1864
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu 6065
Wymiana lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 2995
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 2031
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1627
Wyrejestrowanie pojazdu 5195
Zwrot dowodu rejestracyjnego 2033
Wymiana dowodu rejestracyjnego 9612
Druki do pobrania 8826
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 12886
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5529
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem 7045
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5468
Zarządzanie Kryzysowe 4501
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7730
Wydział Budżetu i finansów 3195
Samodzielne Stanowisko Radca Prawny 3290
Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie 2530
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 1233
Biuro Obsługi Organów Powiatu 772
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 803
Audytor Wewnętrzny 742
Sprawozdania roczne 63
Roczne plany audytów 44
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 885
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 1296
Udostępnienie informacji 617
Ponowne wykorzystywanie informacji 489
Gminy w Powiecie Kętrzyńskim 7820
Urząd Gminy Kętrzyn 3737
Urząd Gminy Reszel 4723
Urząd Miejski w Korszach 8204
Urząd Gminy Srokowo 9337
Urząd Gminy Barciany 7710
Urząd Miasta Kętrzyn 7052
Służby, Inspekcje, Straże 7395
Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Kętrzyńskiemu 17809
Jednostki oświatowe 12574
Instytucje Kultury 1915
Powiatowy Urząd Pracy 14151
Zarząd Dróg Powiatowych 15406
Szpital Powiatowy 6175
ZOZ w Reszlu 7304
Dom Pomocy Społecznej 5248
PCPR 7790
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 6946
Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie 6242
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 3329
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie 1867
Tablica ogłoszeń 95775
Nabór pracowników 2748
Zamównienia publiczne 77259
Ogłoszenia 106090
Nieruchomości 139211
Oświadczenia majątkowe 20714
Oświadczenia majątkowe 2017 rok 1828
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 992
Powiatowy Urząd Pracy 732
Pracownicy Starostwa 1108
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 445
Rada Powiatu w Kętrzynie 306
Oświadczenia majątkowe 2016 rok 5320
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 4831
Powiatowy Urząd Pracy 2565
Pracownicy Starostwa 2964
Rada Powiatu w Kętrzynie 920
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 543
Oświadczenia majątkowe 2015 rok 5956
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3989
Pracownicy Starostwa 2410
Powiatowy Urząd Pracy 2046
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2440
Rada Powiatu w Kętrzynie 3688
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 4323
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1367
Pracownicy Starostwa 1772
Powiatowy Urząd Pracy 1436
Zarząd Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2424
Rada Powiatu w Kętrzynie V kadencja 2848
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 5189
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 3764
Pracownicy Starostwa 1686
Powiatowy Urząd Pracy 1729
Rada Powiatu w Kętrzynie 2591
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 3607
Pracownicy Starostwa 2101
Powiatowy Urząd Pracy 1563
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 1930
Rada Powiatu w Kętrzynie 2609
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 4863
Pracownicy Starostwa 1835
Powiatowy Urząd Pracy 2111
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2069
Rada Powiatu w Kętrzynie 2459
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 1671
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1500
Rada Powiatu w Kętrzynie IV kadencja 2 1186
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 3552
Pracownicy Starostwa 1903
Powiatowy Urząd Pracy 1924
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2265
Rada Powiatu w Kętrzynie 1778
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1551
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 5798
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2804
Pracownicy Starostwa 1825
Powiatowy Urząd Pracy 1235
Rada Powiatu w Kętrzynie 2543
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 1101
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 3872
Rada Powiatu w Kętrzynie 2561
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2034
Pracownicy Starostwa 2045
Powiatowy Urząd Pracy 1873
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu 2064
Archiwum 3173
Majątek i finanse 13
Budżet 10917
Sprawozdania 5594
Pomoc publiczna 734
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 720
Wykaz mienia 2674
BILANS z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego 2969
Kontrole 7226
Plan Rozwoju Lokalnego 6338
Inne dane udostępniane publicznie 7213
Dotacje, fundusze unijne i granty 10390
Rejestry, ewidencje i archiwa 6699
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2435
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Transportu 3531
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2366
Rejestry prowadzone przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 3260
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 836
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 648
Wykaz rejestrów prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Promocji 292
Organizacje pozarządowe 36670
Informacje ogólne 315
Otwarte konkursy ofert 864
Programy współpracy 679
Biuro rzeczy znalezionych 3886
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3403
I kadencja (2016-2019) 1283
Nieodpłatna pomoc prawna 7396
Konkurs ofert na 2018 rok 280
Konkurs ofert w roku 2017 1183
Konkurs ofert w roku 2016 610
Harmonogram 1083
Wybory Samorządowe 5384
Wybory Samorządowe 2014 807
Wybory Samorządowe 2010 741
Rada Rynku Pracy 13602
Lobbing 2389
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2017 4
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016 302
Dotacje na zabytki 2376
Petycje 2110
Konsultacje społeczne 1345

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3647
Instrukcja korzystania z BIP-u 6725
Rejestr zmian 334314
Mapa serwisu 2935
O biuletynie 4913
Strona główna 4926
Urząd Marszałkowski 0
Redakcja BIP 2255

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 127358
Zapytania ofertowe 76468
Informacje o naborze 684434
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 15638
Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 4835
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu