ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-16 Uchwały Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie Dorocie Siwickiej 812/2017 Obowiązujący
2 2017-11-16 Uchwały Zarządu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie Kruszewiec gmina Kętrzyn oznaczonej jako działka nr 140/11 o pow. 0,0856 ha, wraz z udziałem 1/12 części działki nr 140/5 (drogi wewnętrznej) o pow. 0,1404 ha 811/2017 Obowiązujący
3 2017-11-16 Uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 810/2017 Obowiązujący
4 2017-11-16 Uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031 809/2017 Obowiązujący
5 2017-11-14 Uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy” 808/2017 Obowiązujący
6 2017-11-14 Uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ul. Lanca w Kętrzynie” 807/2017 Obowiązujący
7 2017-11-14 Uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Mołtajny-Arklity o dł. 380 mb” 806/2017 Obowiązujący
8 2017-11-14 Uchwały Zarządu w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok 805/2017 Obowiązujący
9 2017-11-14 Uchwały Zarządu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2018-2034 804/2017 Obowiązujący
10 2017-11-08 Uchwały Zarządu w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczenia piwnicznego o pow. 34,80 m2 stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego, znajdującego się w budynku położonym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 3 miasto Kętrzyn jako działka nr 216/5 803/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie