ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 719/2017, 720/2017, 721/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. 772/2017 Obowiązujący
2 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Karolewo gmina Kętrzyn jako działki nr nr: 6/33, 5/6 oraz 1/10 udziału w działce nr 6/27, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00031229/6 771/2017 Obowiązujący
3 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Karolewo gmina Kętrzyn jako działki nr nr: 6/32, 5/5 oraz 1/10 udziału w działce nr 6/27, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00031229/6 770/2017 Obowiązujący
4 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Karolewo gmina Kętrzyn jako działki nr nr: 6/31, 5/4 oraz 1/10 udziału w działce nr 6/27, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00031229/6 769/2017 Obowiązujący
5 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Karolewo gmina Kętrzyn jako działki nr nr: 6/30, 5/3 oraz 1/10 udziału w działce nr 6/27, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00031229/6 768/2017 Obowiązujący
6 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Karolewo gmina Kętrzyn jako działki nr nr: 6/29, 5/2 oraz 1/10 udziału w działce nr 6/27, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00031229/6 767/2017 Obowiązujący
7 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Karolewo gmina Kętrzyn jako działki nr nr: 6/28, 5/1 oraz 1/10 udziału w działce nr 6/27, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00031229/6 766/2017 Obowiązujący
8 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1703N OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ DO MOSTU W MIEJSCOWOŚCI MODGARBY, DŁUGOŚCI OK 100MB 765/2017 Obowiązujący
9 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie 764/2017 Obowiązujący
10 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia klas technicznych dla dróg powiatowych nr 1396N, 1398N, 1567N, 1582N, 1584N, 1709N, 1713N, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Kętrzynie 763/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie