ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie o wygaśnięcie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Karolewo gmina Kętrzyn jako działki nr nr: 6/28, 5/1 oraz 1/10 udziału w działce nr 6/27, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00031229/6 766/2017 Obowiązujący
72 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych zadania inwestycyjnego pn.PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1703N OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ DO MOSTU W MIEJSCOWOŚCI MODGARBY, DŁUGOŚCI OK 100MB 765/2017 Obowiązujący
73 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie 764/2017 Obowiązujący
74 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia klas technicznych dla dróg powiatowych nr 1396N, 1398N, 1567N, 1582N, 1584N, 1709N, 1713N, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Kętrzynie 763/2017 Obowiązujący
75 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie przekazania środków trwałych 762/2017 Obowiązujący
76 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach 761/2017 Obowiązujący
77 2017-09-13 Uchwały Zarządu w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, szczegółowego trybu przygotowania projektów planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych, wykonania kalkulacji dochodów i wydatków budżetu do opracowania projektu budżetu uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2018 rok i do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, określenia druków planistycznych, zadań wykonywanych przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje, straże i Skarbnika Powiatu 760/2017 Obowiązujący
78 2017-09-08 Uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 759/2017 Obowiązujący
79 2017-09-08 Uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016 – 2031 758/2017 Obowiązujący
80 2017-08-30 Uchwały Zarządu w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie 757/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu