ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-03-22 Uchwały Rady o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie LXIV/355/2018 Obowiązujący
62 2018-03-22 Uchwały Rady o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Reszlu LXIV/454/2018 Obowiązujący
63 2018-03-22 Uchwały Rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Kętrzyńskiemu LXIV/453/2018 Obowiązujący
64 2018-03-22 Uchwały Rady w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kętrzynie LXIV/452/2018 Obowiązujący
65 2018-03-20 Uchwały Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 936/2018 Obowiązujący
66 2018-03-14 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie powierzchni wydzierżawionych gruntów rolnych oznaczonych jako działka nr 92/1 położona w obrębie Karolewo, gmina Kętrzyn pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie 935/2018 Obowiązujący
67 2018-03-14 Uchwały Zarządu w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 934/2018 Obowiązujący
68 2018-03-14 Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Związku Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie z wykonania zadania z zakresu kultury i promocji 933/2018 Obowiązujący
69 2018-03-14 Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu kultury i promocji 932/2018 Obowiązujący
70 2018-03-14 Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej "Set Kętrzyn" z wykonania zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki 931/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu