ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-08-17 Uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031 LV/392/2017 Obowiązujący
52 2017-08-17 Uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/08 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego LV/391/2017 Obowiązujący
53 2017-08-17 Uchwały Rady w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie na uchwałę Nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18.01.2017 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 oraz uchwały Nr XLVII/354/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Kętrzyńskiego na 2017 r., wraz z odpowiedzią na skargę LV/390/2017 Obowiązujący
54 2017-08-17 Uchwały Rady w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego LV/389/2017 Obowiązujący
55 2017-08-17 Uchwały Rady w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński LV/388/2017 Obowiązujący
56 2017-08-17 Uchwały Rady w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałej problemowej Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie LV/387/2017 Obowiązujący
57 2017-08-10 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej 724/2017 Obowiązujący
58 2017-08-10 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej 723/2017 Obowiązujący
59 2017-08-10 Uchwały Zarządu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 722/2017 Obowiązujący
60 2017-08-03 Uchwały Zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 6/30, 5/3 wraz z 1/10 udziału w działce nr 6/27 położonej w Karolewie gmina Kętrzyn 721/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu