ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-08-30 Uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim 742/2017 Obowiązujący
32 2017-08-30 Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej 741/2017 Obowiązujący
33 2017-08-30 Uchwały Zarządu w sprawie powierzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w imieniu i na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego 740/2017 Obowiązujący
34 2017-08-30 Uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 306/2016 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu 739/2017 Obowiązujący
35 2017-08-23 Uchwały Zarządu w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Kętrzyńskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 738/2017 Obowiązujący
36 2017-08-23 Uchwały Zarządu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2017 roku 737/2017 Obowiązujący
37 2017-08-23 Uchwały Zarządu w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych nw. dróg wewnętrznych: 1. Droga wewnętrzna na odcinku DP Nr 1580N (Głowbity) – przejazd kolejowy – ul. Skrajna Korsze do skrzyżowania z DP Nr 1580N (ul. Szkolna) o długości 2 719 mb, położona na działkach Nr 0012 – 10/2, 10/1, 12, 15 i 18 obręb Głowbity, Nr 0028 – 151/2 obręb Podlechy; 2. Droga wewnętrzna na odcinku DW Nr 590 (Glitajny) – przejazd kolejowy – DG Nr 123035N (Parys) o długości 3 846 mb, położona na działkach Nr 0011 – 26 i 30 obręb Glitajny, Nr 0025 – 207 obręb Parys; 3. Droga wewnętrzna na odcinku DP Nr 1580N (Studzieniec) – przejazd kolejowy – w kierunku Dłużec Wielki o długości 620 mb, położona na działkach Nr 0041 – 45 i 46 obręb Studzieniec; 4. Droga wewnętrzna na odcinku DP Nr 1580N (Głowbity) – przejazd kolejowy o długości 233 mb, położona na działce Nr 0012 – 22 obręb Głowbity 5. Droga wewnętrzna na odcinku DP Nr 1580N (Korsze ul. Wolności) – przejazd kolejowy – do działki Nr 0002 – 1 obręb Błogoszewo (pole uprawne), położona na działce Nr 0002 – 202 obręb Błogoszewo; 736/2017 Obowiązujący
38 2017-08-23 Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie z wykonania zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki 735/2017 Obowiązujący
39 2017-08-23 Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie z wykonania zadania z zakresu kultura fizyczna i turystyka 734/2017 Obowiązujący
40 2017-08-23 Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z wykonania zadania z zakresu kultury i promocji 733/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu