ˆ

Rada Rynku Pracy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Rynku Pracy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-02-22 07:38:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania i kompetencje

Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa cztery lata. W skład PRZ wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

* terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,

* terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,

* społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,

* jednostek samorządu terytorialnego,

* organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Do zakresu działania Rady Rynku Pracy należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;

4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;

9.      opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy, który utworzył fundusz.

Skład Rady Rynku Pracy

1.      Krzysztof Hećman – przewodniczący

2.      Sławomir Jarosik

3.      Andrzej Cybulski

4.      Ryszard Kozyra

5.      Roman Bogdan Kuriata

6.      Eugeniusz Lotek

7.      Zbigniew Olenkowicz

8.      Rafał Rypina

9.      Ryszard Starzyński

10.  Andrzej Zygmunt

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Gabriel Pleskacewicz Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 07:38:14
Osoba, która odpowiada za treść: PUP Data wprowadzenia do BIP 2011-02-22 07:38:14
Wprowadził informację do BIP: Gabriel Pleskacewicz Data udostępnienia informacji: 2011-02-22 07:38:18
Osoba, która zmieniła informację: Gabriel Pleskacewicz Data ostatniej zmiany: 2015-05-19 16:44:19
Artykuł był wyświetlony: 11691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu