ˆ

Rada Rynku Pracy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Rynku Pracy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-02-22 07:38:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zadania i kompetencje
Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa cztery lata. W skład PRZ wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:
* terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
* terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
* społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
* jednostek samorządu terytorialnego,
* organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Do zakresu działania Rady Rynku Pracy należy:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
9.      opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy, który utworzył fundusz.
Skład Rady Rynku Pracy
 
Michał Krasiński – przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy
 
Andrzej Cybulski – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Olsztynie
 
Ryszard Kozyra – Wójt Gminy Barciany
 
Beata Górska – przedstawiciel Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim
 
Rafał Rypina – przedstawiciel Oddziału Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność w Kętrzynie
 
Ryszard Starzyński – przedstawiciel Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie
 
Andrzej Zygmunt – przedstawiciel OPZZ
 
Zbigniew Olenkowicz - przedstawiciel Kętrzyńskie Stowarzyszenie Handlowo-Przemysłowe
 
Roman Kuriata - przedstawiciel ZZR "Samoobrona" powiatu Kętrzynskiego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Gabriel Pleskacewicz Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 07:38:14
Osoba, która odpowiada za treść: PUP Data wprowadzenia do BIP 2011-02-22 07:38:14
Wprowadził informację do BIP: Gabriel Pleskacewicz Data udostępnienia informacji: 2011-02-22 07:38:18
Osoba, która zmieniła informację: Gabriel Pleskacewicz Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 10:59:14
Artykuł był wyświetlony: 11946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu