ˆ

Wyrejestrowanie pojazdu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyrejestrowanie pojazdu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-02-18 12:22:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wniosek (do pobrania)

1.      Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela w przypadku:

-   przekazania, do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdu;

-   kradzieży, na podstawie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną oraz postanowienia Prokuratury o umorzeniu dochodzenia;

-   dokumentu potwierdzającego zbycie towaru za granicę, składając stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą zniszczenia lub kasacji pojazdu za granicą na podstawie dokumentów potwierdzających to zdarzenie.

2.      W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań).

3.      Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, unikatowego oraz ciągnika i przyczepy rolniczej.

W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
Opłata ta wynosi:
1) dla motorowerów - 573,35 zł,
2) dla motocykli i przyczep - 603,60 zł,
3) dla ciągników rolniczych i pojazdów do 3,5 t DMC - 724,60 zł,
4) dla pojazdów powyżej 3,5 t. DMC - 845,60 zł.
Wysokość tej opłaty jest wyliczona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U. Nr 44 poz. 419 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

 

 1.   Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu  

2.    Załączniki:

-   dotychczasowe tablice rejestracyjnych,

-   dowód rejestracyjny,

-   karta pojazdu - jeżeli była wydana,

-   zaświadczenie o demontażu pojazdu ze stacji demontażu pojazdu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,

-   oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań - w przypadku kradzieży pojazdu.

 

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu w wysokości 10zł płatne w kasie Urzędu Miasta w Kętrzynie

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie przy ul. Pl. Grunwaldzki 1

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie: poniedziałek godz. 800 - 1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1400
Tel. 751 17 50
e-mail:

<e-mail>


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

art.79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 108 poz. 908); § 15 ust 1 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 186 poz. 1322 z późn. zm.).

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Gabriel Pleskacewicz Data wytworzenia informacji: 2011-02-18 12:22:54
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Wiktorko Data wprowadzenia do BIP 2011-02-18 12:22:54
Wprowadził informację do BIP: Gabriel Pleskacewicz Data udostępnienia informacji: 2011-02-18 12:22:58
Osoba, która zmieniła informację: Gabriel Pleskacewicz Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 08:32:08
Artykuł był wyświetlony: 4335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu