ˆ

Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wpis instruktorów nauki jazdy do ewidencji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-02-18 11:51:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Instruktorem jest osoba, która:
1) ma co najmniej wykształcenie średnie
2) posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem
3) przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
4) kurs kwalifikacyjny w jednostce upoważnionej przez starostę
5) zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę
6) nie była karana wyrokiem sądu lub kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwo  w ruchu drogowym
7) została wpisana do ewidencji instruktorów

Starosta dokonuje wpisu osoby do ewidencji instruktorów, jeżeli spełnia ona warunki określone w punkcie 1-6. Jednocześnie wydaje legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek.
2) dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów

Opłaty:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.12.2003r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach
- za legitymację 40, 00 zł
Opłaty w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy ul. Pl. Grunwaldzki 1.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie: poniedziałek godz. 800 - 1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1400
Tel. 751 17 44
e-mail:

<e-mail>

Informacje dodatkowe:
Starosta skreśla instruktora z ewidencji, jeżeli instruktor:
1) nie spełnia warunków określonych w punkcie 1-6
2) nie przedstawił orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem lub orzeczenia   psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
3) nie zdał egzaminu, o którym mowa w art. 108 ust. 2 pkt 2, w wyznaczonym terminie
4) dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.12.2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 219, poz. 2162 z późn.zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Gabriel Pleskacewicz Data wytworzenia informacji: 2011-02-18 11:51:14
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Wiktorko Data wprowadzenia do BIP 2011-02-18 11:51:14
Wprowadził informację do BIP: Gabriel Pleskacewicz Data udostępnienia informacji: 2011-02-18 11:51:19
Osoba, która zmieniła informację: Gabriel Pleskacewicz Data ostatniej zmiany: 2011-07-28 16:52:13
Artykuł był wyświetlony: 1000 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu