ˆ

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-02-18 11:36:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie szkolenia przedsiębiorcy, który złożył wniosek o jego wydanie i który spełnia następujące warunki;

1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie RP
2. posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, gwarantujące przeprowadzenie szkolenia  zgodnie z jego szczegółowymi warunkami, oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy
3. zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem
4. nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe
5. nie zalega z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
6. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko  dokumentom 

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek.
2) Dokument określający status jednostki, albo dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku osoby fizycznej
3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom
4) dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów

Opłaty:
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
- za zezwolenie 412,00 zł.
opłaty w kasie Starostwa Powiatowego przy ul. Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie: poniedziałek godz. 800 - 1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1400
Tel. 751 17 44
e-mail:

<e-mail>


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
Starosta cofa zezwolenie, jeżeli przedsiębiorca,
a) prowadzi szkolenie niezgodnie z przepisami
b) wydaje niezgodne ze stanem faktycznym zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
c) uniemożliwia przeprowadzenie kontroli 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 217 poz. 1834 z póź.zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Gabriel Pleskacewicz Data wytworzenia informacji: 2011-02-18 11:36:39
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Wiktorko Data wprowadzenia do BIP 2011-02-18 11:36:39
Wprowadził informację do BIP: Gabriel Pleskacewicz Data udostępnienia informacji: 2011-02-18 11:37:41
Osoba, która zmieniła informację: Gabriel Pleskacewicz Data ostatniej zmiany: 2011-07-28 16:49:14
Artykuł był wyświetlony: 1196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu