ˆ

Rejestracja czasowa pojazdu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestracja czasowa pojazdu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-02-18 11:14:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek Piliki do pobrania

2. Załączniki w przypadku wywozu za granicę:

- Dowód własności pojazdu,

- Oświadczenie złożone pod odpow. karną za składanie fałszywych oświadczeń o wywozie pojazdu za granicę,

- Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.

3. Załączniki w przypadku odbioru pojazdu:

- Dowód własności pojazdu,

- Wyciąg ze świadectwa homologacji w przypadku odbioru pojazdu nowego.

4. Załączniki w przypadku konieczności wykonania badania technicznego:

- Jeżeli przed pierwszą rejestracją w rejonie lub na nowego nabywcę należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą,

- Pojazdu już zarejestrowanego - do depozytu tablice rejestracyjne stałe i dowód rejestracyjny.


Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Opłaty:
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 30 poz.376)
- pozwolenie czasowe 13,50 zł,
- nalepka na tablice tymczasowe 12,50 zł,
- tablice czasowe 30,00 zł,
- tablica na przyczepę 15,00 zł,
- tablica motocyklowa, ciągnikowa 15,00 zł,
- tablica motorowerowa 12,00 zł,

Uwaga

1. Tablice tymczasowe są wydane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni.

2. Tablice stanowią własność Urzędu i wraz z Pozwoleniem Czasowym podlegają zwrotowi niezwłocznie po upływie terminu ich ważności.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zabrania się wymiany nadwozia pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne, tj. numer VIN, numer nadwozia, podwozia lub ramy.
Zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu
za wyjątkiem:
a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji,
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. (zapis o działalności gospodarczej w zakresie przebudowy pojazdów mechanicznych lub obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych sklasyfikowana w 50.20.A.).

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Komunikacji i Transportu i Dróg przy ul. Pl. Grunwaldzki 1 w Kętrzynie

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Kętrzynie: poniedziałek godz. 800 - 1500, wtorek, środa, czwartek, piątek 700 – 1400
Tel. 751 17 50
e-mail:

<e-mail>

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

art.74 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.z 2005 r., Nr 108 poz. 908); § 6 ust. 3 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U nr 186 poz. 1322 z 2007 r.z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Gabriel Pleskacewicz Data wytworzenia informacji: 2011-02-18 11:14:33
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Wiktorko Data wprowadzenia do BIP 2011-02-18 11:14:33
Wprowadził informację do BIP: Gabriel Pleskacewicz Data udostępnienia informacji: 2011-02-18 11:14:40
Osoba, która zmieniła informację: Gabriel Pleskacewicz Data ostatniej zmiany: 2015-12-08 08:25:13
Artykuł był wyświetlony: 1906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu