ˆ

Zarządzanie Kryzysowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzanie Kryzysowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-02-17 14:25:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  sprawuje - Artur Andrzejewski

telefon: (089) 751 17 08. 


Do zadań inspektora Zarządzania Kryzysowego należy:
   1. realizowanie polityki powiatu w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
   2. organizowanie współpracy Starostwa z powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami w zakresie planowania i realizacji powiatowych programów planowania cywilnego i planów reagowania kryzysowego
   3. określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz współudział w przygotowaniu planów reagowania kryzysowego w fazie zapobiegania i odbudowy
   4. współudział, koordynacja i aktualizacja przygotowywanych projektów uchwał, procedur reagowania kryzysowego i siatek bezpieczeństwa oraz sposobów zarządzania w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
   5. monitorowanie, alarmowanie, prognozowanie działań w zakresie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń
   6. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie działań reagowania kryzysowego zgodnie z decyzją Starosty
   7. organizowanie systemów wykrywania i alarmowania ludności oraz utworzenia powiatowego plutonu analiz laboratoryjnych
   8. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w czasie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń
   9. uruchamianie systemów ostrzegania, alarmowania i wykrywania skażeń dla potrzeb akcji ratowniczych
  10. współudział w tworzeniu sytemu zintegrowanego ratownictwa ogólnego i medycznego
  11. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej związanej z ewakuacją ludności spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami i udzielaniem pomocy poszkodowanym
  12. zapewnianie obsługi sztabowej Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz obsługi kancelaryjnej Powiatowego Zespołu do spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa
  13. przekazywanie decyzji Starosty i poleceń Wojewody do instytucji wiodących i pomocniczych, a w przypadkach szczególnych nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb obrony cywilnej
  14. organizowanie współpracy z sąsiednimi powiatami w zakresie zadań planistycznych i wzajemnej pomocy przy likwidacji zagrożeń, prowadzeniu akcji ratunkowych i ewakuacji ludności na sąsiedni teren
  15. przygotowanie zasad i zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych podmiotów i osób w zakresie zarządzania kryzysowego
  16. organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w ramach samoobrony
  17. organizowanie systemu szacowania strat i fazy odbudowy w przypadku katastrofy
  18. organizowanie pomocy wójtom gmin w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu w zakresie wsparcia logistycznego, materiałowo-sprzętowego i kadrowego
  19. współudział w realizacji zadań publicznych o charakterze ponad gminnym z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobieganiu nadzwyczajnych zagrożeń życia ludzi i środowiska
  20. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach wynikających z odrębnych planów i programów w zakresie planowania cywilnego, gotowości cywilnej i zagrożenia kryzysowego

Wydział ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, gdzie znajduje się Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Plac Słowiański 1, oraz Komendą Powiatową Policji, Szpitalem, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Gabriel Pleskacewicz Data wytworzenia informacji: 2009-02-17 14:25:28
Osoba, która odpowiada za treść: Gabriel Pleskacewicz Data wprowadzenia do BIP 2009-02-17 14:25:28
Wprowadził informację do BIP: Kamil Janaszek Data udostępnienia informacji: 2009-02-25 13:14:19
Osoba, która zmieniła informację: Marta Kawczyńska Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 09:28:02
Artykuł był wyświetlony: 3167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu