ˆ

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-02-17 14:24:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sekretarz Powiatu Kętrzyńskiego
Funkcję Sekretarza Powiatu Kętrzyńskiego pełni Joanna Mazurowska
Telefon: (089) 751 17 18, pokój 45
 
Sekretariat Starosty Kętrzyńskiego
Sekretarka Emilia Schmidt tel. 89 751 75 00, pok 52
 
 
 
1.    Dokonywanie analiz zawartych umów i wystawianych na ich podstawie faktur oraz opisywanie merytoryczne faktur dot. zużycia mediów i wykonanych usług na rzecz Starostwa.
2.    Prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej w ramach zamówień publicznych :
a.    wyłanianie dostawców w ramach zamówień publicznych,
b.    zbieranie potrzeb i analizowanie poziomu zużycia materiałów biurowych,
c.    prowadzenie ewidencji zużycia materiałów przez poszczególne wydziały,
d.    realizacja zamówień na materiały biurowe,
e.    dokonywanie zakupów poza trybem zamówień publicznych, w przypadkach prawnie uzasadnionych,
f.    prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
g.    opisywanie faktur.
3.    Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym :
a.    przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,
b.    przygotowywanie spraw związanych z powołaniem osoby właściwej do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w razie braku lekarza.
4.    Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych w tym :
a.    przyjmowanie zawiadomień o rzeczach znalezionych,
b.    organizowanie ich przyjęcia i przechowywania,
c.    prowadzenie postępowania ustalającego właścicieli rzeczy,
d.    prowadzenie ewidencji kosztów obsługi przyjęcia, przechowania i wydawania oraz pozostałej dokumentacji,
e.    prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia rzeczy, sprzedaży oraz przejścia rzeczy znalezionej na własność Skarbu Państwa, orzekanie o kosztach postępowania
5.    Rozliczanie rozmów telefonicznych pracowników Starostwa.
6.    Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia powiatu.
7.    Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Starostwa oraz innych zadań z zakresu obsługi gospodarczej.
8.    Prowadzenie rejestrów i ewidencji.
9.    Organizacja i nadzór w zakresie prawidłowego funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez Powiat Kętrzyński zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255) tj. :
a.    ustalanie harmonogramów pracy radców, adwokatów i organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej;
b.    zamieszczanie niezbędnych informacji na BIP w zakresie działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z ich terminową aktualizacją;
c.    rozliczanie i opisywanie merytoryczne faktur otrzymywanych od radców, adwokatów i organizacji pozarządowej udzielających porad prawnych oraz faktur w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej zadania;
d.    zamawianie materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej;
e.    sporządzanie sprawozdań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i terminowe jej przekazywanie.
10.    Wykonywanie zadań wynikających z powierzonego stanowiska Kierownika Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie.
 
 
Sprawy kadrowe
Marta Kawczyńska tel. 89 751 17 20, pok 57
 
Kompleksowa obsługa kadrowa Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz kierowników jednostek Powiatu Kętrzyńskiego, w tym m.in. :
 1. prowadzeniem naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 2. sporządzanie umów o pracę oraz dokumentów dotyczących ich rozwiązania,
 3. wypełnianie i przekazywanie do ZUS oraz innych instytucji niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników oraz zleceniobiorców,
 4. prowadzenie spraw dotyczących szkoleń dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
 5. prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami,
 6. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
 7. prowadzenie praktyk studenckich i uczniowskich w Starostwie i współdziałanie w tym zakresie z uczelniami, szkołami i instytucjami kierującymi słuchaczy na praktyki,
 8. nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przez pracowników,
 9. nadzór nad dopilnowaniem terminów szkoleń BHP i przeciwpożarowych, prowadzenie ewidencji przydzielanych środków BHP,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Ambrosewicz Data wytworzenia informacji: 2016-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dagmara Ambrosewicz Data wprowadzenia do BIP 2009-02-17 14:24:24
Wprowadził informację do BIP: Kamil Janaszek Data udostępnienia informacji: 2009-02-25 13:07:55
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Krakowiak Data ostatniej zmiany: 2018-04-17 18:13:11
Artykuł był wyświetlony: 2923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu