ˆ

Wydział Komunikacji i Transportu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Komunikacji i Transportu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-02-17 13:38:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję  Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu sprawuje Rafał Rypina
zastępcą naczelnika jest Roman Chodara

Telefony:
Naczelnik: (89) 751 17 42, 

Prawa jazdy
Katarzyna Skarul     89 751-17-44
Grażyna Niedbała    89 751-17-44

Rejestracja Pojazdów
Marek Symonajć                89 751-17-50
Joanna Ludwikowska          89 751-17-50
Henryk Wiktorko                89 751-17-50
Danuta Ułanowicz              89 751-17-50

Wydział Komunikacji i Transportu nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.


Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu
 1. Wydział realizuje zadania dotyczące transportu drogowego, komunikacji i ruchu drogowego.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) w zakresie ruchu drogowego:
 1. dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych oraz tablic  rejestracyjnych,
 2. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych,
 3. dokonywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym wpisów zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami,
 4. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, o zmianie stanu faktycznego wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i dokonywania odpowiednich wpisów w karcie pojazdu, jeżeli była wydana,
 5. wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
 6. wyrejestrowywanie  pojazdu,
 7. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego pojazdu,
 8. przyjmowanie od Policji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) i ich zwracanie po ustaniu przyczyn uzasadniających jego zatrzymanie,
 9. przekazywanie nieodpłatnie organom właściwym w sprawach podatku od środków transportu comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach,
 10. przekazywanie nieodpłatnie naczelnikom urzędów skarbowych (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania nabywcy pojazdu) comiesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach,
 11. wzywanie kierujących pojazdami do kontrolnego sprawdzenia  kwalifikacji w razie uzasadnionych zastrzeżeń,
 12. wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniu lekarskiemu
  i psychologicznemu przeprowadzanego w celu  stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w przypadku nasuwających się zastrzeżeń co do stanu zdrowia,
 13. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 14. wydawanie i cofanie upoważnień do przeprowadzania  badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
 15. wydawanie i cofanie upoważnień diagnoście,
 16. wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
 17. prowadzenie spraw związanych z ośrodkami szkolenia kierowców, w tym nadzoru nad ich działalnością,
 18. wpisywanie do ewidencji Starosty instruktorów nauki jazdy,
 19. kierowanie instruktorów nauki jazdy na egzamin sprawdzający ich kwalifikacje,
 20. sprawowanie nadzoru nad działalnością instruktorów nauki jazdy,
 21. wymiana praw jazdy wydanych przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej,
 22. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem  pojazdów z drogi,
 23. wykonywanie zadań  w zakresie realizacji obowiązku prowadzenia przez powiat  parkingu strzeżonego  dla pojazdów usuniętych z drogi,
 24. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych
  w związku z wydaniem  dyspozycji  usunięcia pojazdu,
 25. występowanie z wnioskiem do sądu  o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdu, w przypadku, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel   lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy  od dnia jego usunięcia,
 26. wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu;
2) w zakresie wykonywania transportu drogowego:
 1. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na   obszar wykraczający poza granice jednej gminy,
 2. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na linii komunikacyjnej obejmującej obszar wykraczający poza granice jednej gminy,
 3. wydawanie licencji na krajowy transport drogowy osób,
 4. wydawanie licencji na krajowy transport drogowy rzeczy,
 5. wydawanie zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne,
 6. egzaminowanie kandydatów na taksówkarzy z zakresu transportu drogowego taksówką,
 7. prowadzenie spraw związanych z licencjami i zezwoleniami na przewóz osób
  i rzeczy,
 8. przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego i przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy
  i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia i zaświadczenia,
 9. uzgadnianie wydania zezwolenia na linie komunikacyjne przebiegające na terenie powiatu;
3) w zakresie transportu kolejowego:
 1. opiniowanie wniosku o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
 2. opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub innych części przebiegającej na obszarze powiatu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Gabriel Pleskacewicz Data wytworzenia informacji: 2009-02-17 13:38:00
Osoba, która odpowiada za treść: Gabriel Pleskacewicz Data wprowadzenia do BIP 2009-02-17 13:38:00
Wprowadził informację do BIP: Kamil Janaszek Data udostępnienia informacji: 2009-02-17 13:38:38
Osoba, która zmieniła informację: Marta Kawczyńska Data ostatniej zmiany: 2018-05-08 12:33:07
Artykuł był wyświetlony: 30371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu