ˆ

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-20 08:14:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia sprawuje Danuta Tomczak.
 
Telefony:
Naczelnik - 89 751 17 09, 
Oświata - Marta Ładosz - 89 751 17 10,
Kultura, zdrowie, pomoc społeczna - Ewa Dąbrowska - 89 751 17 10,
 
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia nadzoruje bezpośrednio Wicestarosta.

1.    Zadania Wydziału w zakresie oświaty:
1)    realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych,
2)    dokonywanie analiz potrzeb edukacyjnych na terenie powiatu,
3)    ustalanie sieci szkół publicznych,
4)    prowadzenie spraw związanych z wyłanianiem kandydata i z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub innej placówki,
5)    prowadzenie dokumentacji i kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz współpraca z instytucjami wspierającymi omawiane działania,
6)    prowadzenie naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych z ramienia organu prowadzącego,
7)    procedura oceny pracy dyrektorów szkół i placówek,
8)    wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego,
9)    prowadzenie spraw związanych z nauczaniem indywidualnym,
10)    prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
11)    prowadzenie baz danych i analizowanie sprawozdań składanych przez szkoły i placówki w tym SIO,
12)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy stypendialnej dla uczniów i studentów,
13)    przygotowywanie projektów uchwał,
14)    wspieranie organizacji konkursów dla uczniów,
15)    dokonywanie analiz organizacyjno-finansowych,
16)    prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
17)    przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.
 
2.    Zadania Wydziału w zakresie kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
1)    Prowadzenie spraw z zakresu kultury, w szczególności:
a)    prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
b)    wykonywanie zadań organu założycielskiego dla samorządowych instytucji kultury,
c)    nadzór merytoryczny nad działalnością samorządowych instytucji kultury,
d)    przygotowywanie projektów uchwał dotyczących spraw kultury,
e)    merytoryczne przygotowywanie konkursu na dyrektora samorządowych instytucji kultury,
f)    współpraca z Konserwatorem zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury,
g)    sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającą na ochronie dziedzictwa kulturowego.
2)    Prowadzenie spraw w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w szczególności:
a)    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru,
b)    realizacja zadań związanych z organizacją konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
c)    przygotowywanie projektów uchwał dotyczących spraw zdrowia,
d)    organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu,
e)    przygotowywanie propozycji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
f)    opracowanie planów i programów ochrony zdrowia,
g)    prowadzenie profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
h)    sporządzanie sprawozdań z realizowanych na terenie powiatu programów zdrowotnych.
3)    Organizacja pomocy zdrowotnej nauczycielom,
4)    Koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem programów ze środków unijnych.
 
INFORMACJE I WNIOSKI DO POBRANIA:
 
Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - pobierz
 
Wniosek o skierowanie do ośrodka szkolno-wychowawczego - pobierz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Tomczak Data wytworzenia informacji: 2016-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Tomczak Data wprowadzenia do BIP 2016-04-20 08:14:22
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Ambrosewicz Data udostępnienia informacji: 2016-04-20 08:14:28
Osoba, która zmieniła informację: Danuta Tomczak Data ostatniej zmiany: 2016-06-28 13:03:39
Artykuł był wyświetlony: 642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu